Annonse
Hæren har nedslitt materiell, det vet alle som følger med i timen. Den ”historiske – hær satsingen” gjør situasjonen ennå verre, skriver Pål T. Nygaard. Foto: Forsvaret

Regjeringens rasering av Hærens siste brigade

Regjeringen skal spare 3,3 promille av Forsvarets driftsutgifter – Brigaden taper 33% av stående kampbataljon-beredskap – historisk satsing?

Dersom opposisjonen på Stortinget ikke samler seg om Hæren ved denne korsveien, vil vi oppleve et historisk lavmål! Aldri etter krigen har vi hatt en mindre tilstedeværende landmakt.

St.prop 2S- landmaktproposisjonen  ble sluppet ut av sekken fredag 13. oktober 2017. Forsvarsdepartementets velsmurte retorikkmaskineri har hatt historisk lang tid til å forberede og forklare befolkningen ( velgerne) om den bebudede historiske satsingen vår nasjonale landmakt.

Prøveballongen var allerede sluppet gjennom Brigader Brandviks landmaktutredning med presentasjon før sommeren. Her ble vi fortalt fra fagmilitært hold, med Forsvarssjefen tilstede at Hærene eneste brigade ( vi hadde 13 stk i 1992) nå skulle ytterligere ribbes for daglig tilstedeværende kampkraft og beredskap, gjennom at 2 bataljonen (2.Bn)  på skjold, legges ned og erstattes av en mobiliserbar mekanisert bataljon,  (mekBn2)der reservister skal repetisjons øves hvert år og denne mekaniserte bataljonen skulle kunne settes opp på krigsfot innen 48 timer!

Til det siste, å sette opp en mobiliseringsbasert bataljon med øvrige støtteelementer fra øvrige bataljoner på 48 timer, har jeg tidligere omtalt som ”regjeringens månelandingsprosjekt” innenfor landmakten. Det ER en total umulighet, det vet alle, beklageligvis kan det synes som om vår fagmilitære høvding – Forsvarssjefen  stilletiene lar dette passere ! Hvorfor?

Hæren har nedslitt materiell, det vet alle som følger med i timen. Denne ”historiske – hær satsingen” gjør situasjonen ennå verre. Nå skal det mekaniserte materiellet  som er i daglig bruk i Brigadens 2 kampbataljoner Telemark (Tmbn) og Panserbataljonen (Pbn) på Setermoen, samt det lille som står på lager, summeres og deles på 3. Da blir det 33% til hver av de nye mekaniserte kampbataljonene. Materiellet til Mekbn 2 ( nåværende 2. Bataljon på skjold) lagres og tas frem når avdelingen skal repetisjons-øves eller settes på krigsfot.

For alle praktiske formål, betyr det at  TMbn og Pbn må redusere ytterligere i antall vogner i daglig drift ( og beredskap) for at regnskapet skal gå opp – fordi antallet pansrede personellkjøretøyer og Leopard 2  stridsvogner  er konstant, men deles på flere brukere. 
Historisk satsing?

Dersom en av Brigades kampbataljoner legges i ”møllpose” vil også dette bety at andre dedikerte støtteavdelinger fra ingeniør, stridstren, sanitet, artilleri, sambands, bataljonene blir justert ned i fra dagens volum, tilpasset det å støtte de 2 daglig operative kampbataljonene.  Således blir vår siste Brigade  historisk lite oppsatt i daglig drift og beredskap !

IKKE nok med det, den ”sterke styrkingen” i Finnmark, med at verdens minste kavaleribataljon skal lokaliseres på Porsangmoen, med rotasjonssystem fra Hærens øvrige avdelinger (Brigaden) frem til 2025, må basere seg innenfor samme mekaniserte materiellmengde Hæren disponerer i dag  sMT personellmengde i Brigaden.

Dette betyr  mest sannsynlig at dagens Panserbataljon og Telemarkbataljon må plassere sine eneste kavalerieskadroner  (Kavesk) hhv 50 og 200 mil fra sin moderavdeling.  Ja, daværende FMIN Ine Marie Søreide Eriksen hevdet hardnakket  i dagsnytt 18, den 13. oktober, at denne kavaleri-”bataljonen” skulle etableres med nye årsverk i Finnmark og at dette skulle stå å lese i hennes eget prop 2 dokument. Vel, muligens denne teksten er lagt inn som vannmerke i dokumentet og må holdes opp mot sollyset for å kunne bli lest, vi finner det ikke, selv i det fine høstværet i Nord.

Dersom opposisjonen på Stortinget ikke samler seg om Hæren ved denne korsveien, vil vi oppleve et historisk lavmål! Aldri etter krigen har vi hatt en mindre tilstedeværende landmakt, aldri har Brigaden blitt desimert til 2 kampbataljoner i daglig beredskap, og med dertil 1500 km avstand mellom dem. Aldri i moderne tid ( etter 1964) vil Hæren miste sin dedikerte helikopterstøtte for Hæren i nord og sør.  Derimot vil opposisjonen få i fanget en hel rekke med politiske snubletråder, der materiellanskaffelsene i Hæren skyves ut i tid og vil havne på kommende finanskomiteers bord om 7-15 år. Stortingsflertallet vil i så fall, i all ettertid, bli konfrontert med sin historiske nedprioritering av Hæren!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse