Annonse
Køproblemene i Tromsø har vokst de siste årene, og ha blitt et problem for både næringslivet og innbyggerne.

Regjeringens svik mot Tromsø

I mars vedtok kommunestyret i Tromsø å gå i gang med det svært påkrevde arbeidet for å sikre trygge skoleveger. I prosjektet Tenk Tromsø, byvekstavtalen, er det beregnet 20 millioner i året til dette svært viktige arbeidet for barna i Tromsø, 300 millioner kr over 15 år. Arbeidet har allerede starta. Finanseringa i påvente av byvekstavtale blir gjort med penger fra kollektivsatsinga på Stakkevollvegen, som av ulike grunner har blitt utsatt.

Men så; fredag kveld ga en samlet regjering Solberg beskjed om at; Nei, byvekstavtale i Tromsø kan vi bare glemme. Høyre, Venstre, Krf og Frp stanser både skolevegsikringa og kollektivsatsinga i Tromsø!

Den økonomiske tyngdekrafta har tvunget regjeringa til å gå bort fra det håpløse E8-prosjektet på østsida Ramfjord som er 4 km lengre enn veg på vestsida. Siden regjeringa sier at det ikke blir bompenger på vestsida jubler Frp. Plutselig er ikke Frp redd for at brua over Ramfjorden skal synke i havet. Hvilken magisk kraft er det ikke når man slipper bompenger!

Men ikke en eneste ny krone kommer fra Regjeringa til samferdselstiltak i Tromsø. Bompengefritaket på E8 blir finansiert av statens planlagte bidrag til byvekstavtalen, som nå bokstavelig talt er skjøvet ut i det blå. 620 millioner kr er satt av i nåværende nasjonale transportplan (NTP) som statens bidrag til tunnelen under Tverrforbindelsen mellom Breivika og Giæverbukta.

Når også kravet til «eventuelle fremtidige bypakker», som Erna Solberg har formulert det i regjeringsavtalen, er 20% kommunal andel, sier det seg sjøl at større utbygginger av bilveger, kollektivløsninger, trafikksikkerhetstiltak og transportveger for gående og syklende, ikke lar seg gjøre. Tromsø Høyre, som med brask og bram for få dager siden lanserte sin «blå bypakke» med tunnel til Håkøya, har virkelig fått noe å forklare for befolkninga i Tromsø. At Venstre jubler for regjeringsavtalen er vel bare mulig å forstå for de få gjenværende Venstre-folka.

Men hva sier NHO og transportnæringa i Tromsø? Nylig stanset Tromsø Brann&Redning all tungtransport i Sentrumstangenten/Breivikatunnelen i rushtida på grunn av mangelfull brannsikring. Om få måneder er det fylkeskommunen som har det hele og fulle ansvaret for tunnelen, en fylkeskommune som ikke akkurat flommer over av samferdelsmidler, for å si det mildt.

I Tenk Tromsø var det satt av ca 3,5 milliarder til rene bilvegprosjekt. Dette blir nå ikke gjennomført, hilsen de påstått næringslivsvennlige partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf!

Solbergregjeringens svik mot barna i Tromsø, mot næringslivet, og mot befolkninga som helhet er historisk, og tragisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse