Sametinget i Karasjok. Foto: NTB Scanpix

Regjeringens tilretteleggelse for Sametinget

Mener Regjeringen at ”Den nye sameretten” vil skape en endring til det bedre for fellesskapet i Troms og Nordland? Det kan jeg i så fall vanskelig se vil bli tilfelle.

Jeg har registrert at regjeringen arbeider med å utvide konsultasjonsordningen som regjeringen har med sametinget, til også å gjelde kommuner og fylkeskommuner. I tillegg opplyser statsråd Jan Tore Sanner at NOU-utredningen “Den nye sameretten” (NOU 2007:13) skal følges opp.

Hvis anbefalingene i denne utredningen som dreier seg om land- og vannrettigheter syd for Finnmark, blir fulgt og forslaget til Lov om Hålogalandallmenningen blir vedtatt, vil vi i Troms og Nordland få en FINNMARKSLOV å forholde oss til. Forslaget til lov om Hålogalandallmenningen er nemlig en tilnærmet blåkopi av FINNMARKSLOVEN. Hvorfor har Regjeringen funnet det nødvendig å følge opp “Den nye sameretten”? Mener Regjeringen at ”Den nye sameretten” vil skape en endring til det bedre for fellesskapet i Troms og Nordland? Det kan jeg i så fall vanskelig se vil bli tilfelle.

Etter mitt syn vil mer Sametingsmakt  svekke lokaldemokratiet og folkestyret, forhindre og i beste fall forsinke næringsutvikling og føre til økt byråkrati og ineffektivitet i offentlig sektor.

Er det slik vi vil ha det i Nordland og Troms?

Regjeringspartiene stemte i 2015 mot at formuleringen “den samiske folkegruppe” skulle erstattes med “samene som urfolk” i Grunnloven. Nå har Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet  kommet til at samene er “Norges urbefolkning”. Det fremgår av høringsutkastet til”Forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver” som ble lagt frem i okober i år.: ”Gjennom arbeide med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:  … ”Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning” står det i høringsutkastet. Det foreligger ingen sikker dokumentasjon på at samene var den første befolkningsgruppe som bosatte seg i landsdelen.

Hva legger Regjeringen i begrepet urbefolkning? Hvorfor er samene urbefolkning? Hvorfor  vil Regjeringen at samene skal ha politiske og økonomiske rettigheter utover det befolkningen i landet, inklusiv samene, ellers har? Er det slike tilstander befolkningen i Nordland og Troms vil ha?

I Finnmark har man i 10 år hatt erfaring med konsultasjonsavtalen og FINNMARKSLOVEN.  Erfaringen derfra gir grunn til bekymring for oss i Troms og Nordland, hvis det blir slik regjeringen har lagt opp til med utvidet konsultasjonsordning og ny lov om regulering av land og vannrettigheter i Troms og Nordland.

Utredningen vil ende opp med en ” reform” basert på forskjellsbehandling på etnisk grunnlag med påfølgende tilsidesettelse av lokaldemokrati, folkestyre og åpne demokratiske prosesser, også i Troms og Nordland , samt med splittelse i befolkningen som i Finnmark.

Vil folket i Nordland og Troms godta slike diskriminerende  rettigheter?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse