Annonse
Vannskutervedtaket er kanskje det siste alvorlige anslaget mot nasjonale natur- og friluftsverdier denne regjeringen får gjennomført, skriver Silje Lundberg og Christian Børs Lind i Naturvernforbundet. Foto: Malangen Resort

Regjeringens ulykksalige vannskuterslipp

Regjeringens vannskuterslipp sender Norge enda en gang mot bunnen blant land som prøver å balansere mellom hensyn til hva som gagner de få, folk flest og sårbar natur. Land som Australia, Italia, Spania, Tyskland, Danmark, Frankrike med flere, har nå strengere regulering av verstingen blant sjøgående doninger enn Norge har fått.

Mer moro, støy og frihet for de få står med andre ord langt høyere på regjeringens dagsorden enn et påstått hensyn til lokaldemokratiet.

Regjeringen mener at Norges varierte kyst gjør et overordnet regelverk uhensiktsmessig, og opphevde forbudet mot vannskutere innenfor 400 meter fra land (500 meter i ferskvann). Dette forbudet var relativt enkelt å forholde seg til, og frem for alt: Det bidro betydelig til å skjerme sårbare fuglebestander og til å sikre mer fredelig friluftsliv for folk flest. 

Regjeringen vil i stedet overlate til kommunene å utforme egne forskrifter, og beskriver det som et grep for å styrke lokaldemokratiet. Hva mener så kommunene selv om regjeringens forslag?

I høringsrunden om forslaget talte kommunene regjeringen midt imot. De aller fleste ville ikke ha regjeringens vannskuterslipp. Opptellinger viser at 80 prosent av de 77 kommunene som avga egen uttalelse sa blankt nei til å fjerne felles nasjonale regler. Blant dem var hovedstaden og de største byene, små og mellomstore kommuner fra svenskegrensa til Barentshavet, det gjaldt endatil for en lang rekke Høyre- og FrP-styrte kommuner.

Mange av disse kommunene brukte nettopp lokaldemokratiet til grundige lokale prosesser før de gjorde vedtak, flere av dem er tuftet på flere sider lange utredninger. De fleste ønsker ikke økt trafikk nærmere badestrender, fugleholmer og flere ulykker. Svært mange peker på at et virvar av ulike forskrifter blir uhensiktsmessig. Men kommunene talte for døve ører. Mer moro, støy og frihet for de få står med andre ord langt høyere på regjeringens dagsorden enn et påstått hensyn til lokaldemokratiet.

Innstendige advarsler fra Turistforeningen, fra Norsk ornitologisk forening og fra 15 andre natur- og friluftsorganisasjoner falt likeledes på blå-blå steingrunn.

«Den gamle vannskuterforskriften tok ikke godt nok hensyn til sikkerhet, kontroll og håndheving», anfører også regjeringen som begrunnelse. Så hva er da mer logisk enn å innføre nye regler langs kysten etter lappeteppe-prinsippet? Hver kommune sine forskrifter, underlagt lokale politiske kastevinder? Regler som viser til usynlige grenser på vannet. Til lokale regler tuftet på ulik logikk, ulik grad av hensyn til miljø og friluftsliv, underlagt ulik grad av lokal fagkompetanse, som også i skiftende grad blir lyttet til. Og oppi dette forutsettes det at publikum skal anmelde dersom man mener en vannskuter kjører hurtigere enn fem knop, eller beveger seg innenfor en lokal forbudssone på femti meter? Hva med bevis, dokumentasjon, og hvor er vannskuteren dersom oppsynet skulle dukke opp et kvarter senere?

Vannskutervedtaket er kanskje det siste alvorlige anslaget mot nasjonale natur- og friluftsverdier denne regjeringen får gjennomført. Mer av det samme er i hvert fall det siste vi trenger. I stedet er vi nå helt avhengig av at fremsynte kommuner selv tar det ansvaret regjeringen fraskriver seg: Ansvar for naturmangfold og folkehelse, og hensyn til alle dem som ønsker mer ro og mindre bråk langs kysten vår. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse