Med over 5.000 biler pr dag i Tindtunnelen blir dette Nord-Norges mest lønnsomme samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst, skriver Terje Walnum (bildet) og Magne Nymo i styret for Tindtunnelen. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Reguleringsplan for E8 i Ramfjord har høringsrunde

Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene.

Tromsø kommune har lagt ut regplanforslag for østre E8 i Ramfjord til 8 ukers høringsrunde. Som offisiell tiltakshaver for E8 Tindtunnelen anbefaler vi at regplanen for østre E8 får tilslutning. Som sterk tilhenger av Ullsfjordforbindelsen (UFB) anbefaler vi også at regplanen for E8 får tilslutning.

Regplan og kommunedelplan

Årsaken til dette er i hovedsak at regplanen skal være i overensstemmelse med vedtatt kommunedelplan (fra 2015) for østre E8 for at veibygging kan bli startet opp snarest mulig, helst i 2018.

E8 i Ramfjord har naturlig 2 hoveddeler: Ramfjordmoen – Fagerfjell – Sørbotn og Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Regjeringens hovedbegrunnelse for valg av østre E8 er den veginnkortingen som vinnes ved Tindtunnelen og UFB i kombinasjon med østre E8.

Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen

UFBs innkorting ved østre E8 og Tindtunnelen kan bli ca 4 km og 8 km pr reise tur-retur, sett i forhold til vestre E8.

Tindtunnelens veginnkorting i forhold til vei rundt Sandvikhøyden blir ca 15,5 km og 31 km pr reise tur-retur.

UFB og Tindtunnelen kombinert gir redusert kjøreavstand på 39 km pr reise.

Med over 5.000 biler pr dag i Tindtunnelen blir dette Nord-Norges mest lønnsomme samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst.

E8 uten bompenger?

E8 i Ramfjord er foreløpig kostnadsberegnet til 2,2 milliarder hvorav 750 mill påregnes betalt med bompenger. Beløpene kan stige når siste regplan blir kostnadsberegnet. Disse bompengene blir unødvendig på E8 når man velger å legge bominnkrevingen inn i Tindtunnelen. I så fall betaler man rimelig for 4-felts tunnel, 15,5 km veginnkorting hver vei, bedre ulykkessikkerhet og stor innspart tidsgevinst. Det blir gratis å kjøre gammelveien rundt Sandvikhøyden.

Underforstått: Neste planvurdering gjelder videreføring av E8. Ved sammenligning av E8 i Tindtunnelen mot E8 rundt Sandvikhøyden, så kan parsellen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett bli revurdert.

På foreslått østre E8 sparer vi parsellen Ramfjordmoen – Laukslett, og bompengene henføres til Tindtunnelen. Dvs at bygging av Tindtunnelen blir 60-70 % finansiert. Resten vil kreve bevilgning i neste Nasjonal Transportplan, eller annen finansiering. Denne finansieringen vil vi arbeide videre med.

Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse