Annonse

Reinkjøtt og behov

Reindriftslovens målsetting om økologisk bærekraftig reindrift undergraves av reindriftsavtalens økonomiske virkemidler.

Diskusjonen rundt kalvekjøtt av rein har kommet ut av dimensjoner de siste dagene.

Har kokken rett?

Kokken Alfred Larsen uttrykker i sitt avisinnlegg frykt for at reinkjøtt som kvalitetsvare i dag, i fremtiden kan miste kvalitetsstempelet dersom det bare er kalvekjøtt som premieres gjennom reindriftsavtalens tilskuddsordning. Kautokeino Flyttsamelag har i flere år ført denne diskusjonen innenfor sin organisasjon, Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Kautokeino Flyttsamelag deler bekymringen rundt reinkjøttets kvalitetsstempel dersom det bare er en kategori av reinkjøtt som tilbys i markedet. Når leverandørene av reinkjøtt premieres gjennom Reindriftsavtalen for antall solgte reinkalv, fører det til en flokkstruktur med flest mulige drektige simler, slik at flest mulig kalver kan selges for å oppnå økonomisk fortjeneste. Den gjeldende tilskuddordning kan, i kombinasjon med bestemmelser om øvre reintall og vektkrav medføre til økt foring med kraftfor/pellets før slakt. Reindriftslovens målsetting om økologisk bærekraftig reindrift undergraves av reindriftsavtalens økonomiske virkemidler.

Dersom forbrukeren kan komme til å kritisere produktet for å være smakløst som følge av økt foring av reinsdyrene, slik kokken Alfred Larsen antyder i sitt innlegg, er det en utfordring vi som leverandører ønsker å løse før det blir til en reell problemstilling.

Kautokeino Flyttsamelag ønsker at tilskuddsordningen gjennom Reindriftsavtalen, skal være konstruert slik at det fremmer det økologiske aspektet. Tilskuddordningen bør stimulere leverandøren til å levere reinkjøtt som kommer fra sunne, gode reinsdyr som har beitet fritt i naturen. Derfor er det også hensiktsmessig å ha en tilskuddsordning som virker preventiv mot unødvendig foring av reinsdyr.

Styret for Kautokeino flyttsamelag fremmet følgende forslag til reindriftsavtalen 2016/2017:

Det etableres en ny ordning, som erstatter § 7 Kalveslaktetilskudd i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Den nye ordningen går ut på at reineieren får tilskudd kr. 30,- pr kg. kjøtt som er levert til slakteri, uavhengig av hvilket dyr som selges.

Årets reindriftsavtale er undertegnet, vi fikk ikke gjennomslag for vårt forslag, men neste år kommer ny forhandling og nye muligheter. Ved neste års forhandlinger vil vi arbeide for at statlige virkemidler ivaretar markedets og leverandørenes/produsentenes behov, slik at vi får en tilskuddsordning som stimulerer leverandørene/produsentene til å produsere det markedet etterspør.

Reinkjøtt av kalv, simle eller okse må tilberedes på forskjellige måter, men det er like bra og sunt. Forbrukerne bør ha mulighet til å velge mellom ulike produkt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse