Annonse
JOINT REINDEER: CV90 stormpanservogner fra Telemark bataljon, på vinterøvelsen Joint Reindeer 18 i Nordland og Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Reinsdyret som skal forsvare oss

Har Forsvaret et planverk som tilsier at Finnmark og Troms egentlig ikke er mulig å forsvare?

Hvis det er noe Forsvaret er god på, så er det å sette navn på øvelsene sine. Der slår Norge russerne ned i støvlene. Og som de trofaste allierte vi er, er navnene alltid på engelsk. Denne uka avvikler Forsvaret den faste vinterøvelsen, som i år heter «Joint Reindeer».

Den inkluderer 5000 menn og kvinner, deriblant Telemark bataljon, samt nederlandske og amerikanske «marines».  Øvelsen pågår mellom Ofoten og indre Troms, og Kystjegerkommandoen deltar også med operasjoner i området Gratangen, Lavangen og Salangen, opplyser Forsvaret til aldrimer.no.

Forsvarets talsmann for «Joint Reindeer»-øvelsen, oberstløytnant Lars Fossberg, sier til nettstedet at «hovedhensikten med øvelsen er samtrening av egne og allierte styrker og gjennom dette opprettholde og styrke den operative evnen i Brigade Nord».

Denne øvelsen blir imidlertid bare en bitteliten reinkalv sammenlignet med den store NATO-øvelsen som skal gjennomføres til høsten, med Norge som vertsland. «Trident Juncture 2018» omfatter også operasjoner i Sverige, Finland og Island, samt en del aktivitet i Østersjøen. 35 000 soldater fra 30 land vil være i sving under øvelsen og alt ledes fra NATOs «Joint Force Command» i Napoli. Hovedhensikten med øvelsen beskrives slik av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalløytnant Rune Jakobsen:

«Hovedmålet for øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO, og med alliansens samarbeidspartnere. Landstriden er planlagt i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. De maritime operasjonene er planlagt fra Vestlandet til Island, mens luftoperasjonene vil foregå fra Sør-Norge opp til Bodø». (Artikkel i «Norges Forsvar», nr. 01/2018).

Det handler altså om å øve på mottaket av omfattende alliert hjelp til Norge i en krise- eller krigssituasjon. Jakobsen understreker at dette er en voldsomt stor operasjon med forflytning av mengder med personell, materiell og altså en omfattende logistikk. Det vil derfor kreve innsats fra hele nasjonen, altså det samlede Totalforsvaret. Det er ingen tvil om at dette er en overmåte viktig øvelse. Hvis Norge skal være forberedt dersom det verste skulle skje, må det trenes på å ta imot våre allierte og raskest mulig sette denne støtten i operativ stand.

Imidlertid er det et viktig spørsmål som melder seg i forbindelse med «Trident Juncture 2018». Hvorfor legger man ikke denne øvelsen til det området av landet der vi formodentlig skal motta den første, viktige allierte hjelpen – i nord? Er det ikke i området Vesterålen-Ofoten-Indre Troms alliert hjelp skal mottas og settes inn først? I så fall burde det jo være her man trente på den store oppgaven som mottak av alliert støtte utgjør. Hva er egentlig begrunnelsen for å øve på en ganske annen kant av landet?

Eller er det sånn at de allierte styrkene faktisk skal settes inn i Midt-Norge? At alliert støtte ikke kan påregnes nord for Bodø? Har Forsvaret et planverk som tilsier at Finnmark og Troms egentlig ikke er mulig å forsvare? At den lille reinkalven (les: den sterkt desimerte Brigade Nord) skal slåss alene, at styrkene i Troms og Finnmark bare skal være den kanonføden som utløser NATOs artikkel fem?

Hvis så skulle være, gir det i hvert fall et nytt rasjonale til noen av de forsvarspolitiske grepene som mange har hatt vanskeligheter med å forstå – for eksempel nedleggingen av Andøya flystasjon. Det er jo ingen grunn til å beholde en base som blir svært dyr å opprettholde, hvis den likevel ikke kan forsvares i en konfliktsituasjon.

Formodentlig vil ikke Forsvaret svare på disse spørsmålene, fordi denne typen planer nok er gradert materiale. Men det kan likevel være betimelig å minne om at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på forrige landsmøte i Høyre, sørget for å få inn en passus i partiprogrammet om at «hele landet skal forsvares».

Vi nordlendinger får stole på Rudolf.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse