Annonse
Det første felles fylkestingsmøtet for Troms og Finnmark fant sted her i Harstad.

Reisebrev fra Harstad

Vanligvis sender man reisebrev etter å ha vært ute i den store verden på reise. 

Min reise gikk ikke så forferdelig langt, men håper likevel mine skildringer vil være av interesse for noen. Og ikke minst for Finnmarkinger. 

Min reise startet søndagsmorgen kl. 09.00 fra Alta til Harstad med to gode tverrpolitiske venner, Jan Martin Rishaug (Senterpartiet) og Tommy Berg (SV). Vi dro til konstitueringen av det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. En tur som egentlig gikk fort til tross for mange mil, det ble en tur preget av humor og latter samt et godt vennskap uten tanke på våre politiske uenigheter og ståsted. 

Akkurat slik det må og skal være om du skal overleve i politikkens verden.

Da vedtaket om Regionsammenslåing ble fattet for ca. 2 år siden, så var det ikke slik at jubelen sto i taket hos FrP her nord. Veldig mange av oss i FrP følte på skepsisen, særlig med tanke på de store avstander. En sammenslåing av fylker er som kjent ikke vårt primærstandpunkt, vi ønsket å avvikle regionnivået og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private.

Vi ønsker primært to forvaltningsnivåer og sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester, men dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for i Regjering.

Men i stedet for å aksjonere mot noe som var bestemt av det øverste demokratiske organet vi har i Norge, nemlig Stortinget, så valgte vi å bruke tiden til å bli kjent med hverandre og jobbe konstruktivt mot at dette skal vi klare. Sammen trykket vi på mot Oslo om at bl.a. 420KV linjen måtte forlenges til Sør Varanger, vi jobbet for en bomfri E8 inn mot Tromsø, en styrking av Forsvaret i nord, og de felles utfordringer vi har innen samferdselsområdet. 

Vi opplevde at sammen ble vi langt sterkere enn hver for oss.

Nå var alvorets time kommet, den 28. Oktober skulle vi konstituere oss til et felles fylkesting.
Jeg skal ikke underslå at det var med noen sommerfugler i magen at jeg ankom Harstad, jeg var eneste fylkestingsrepresentant fra FrP i Finnmark. Min venn og «politiske klippe» som skulle vært der sammen med meg var av forståelige grunner ikke med dit, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg kjente på et betydelig ansvar for Finnmark. Den bekymringen kunne jeg legge fort vekk. 

Fra første stund i FrPs gruppe var vi et felles team, her handlet det ikke om hvem som var fra hvilket fylke. Det samme inntrykket fikk jeg fra de andre grupper og partier også, vi var alle ett. 

Og så utrolig mange hyggelige tromspolitikere vi ble kjent med. De var politikere, som oss fra Finnmark, som var engasjerte og hadde samme interesse og utfordringer som oss.

De hadde det samme engasjementet for å jobbe for gode løsninger når det kommer til kyst, distrikter, veier, ras, fiskeri, klima osv.

Så til de røster som har prøvd å hevde at vi er så spesielle og annerledes her i Finnmark.

Nei, vi er faktisk ikke det. Den eneste tingen vi fra Finnmark opplevde annerledes var at ting gikk langt mere skikkelig, ordentlig og ryddig for seg i fylkestings-salen enn det vi har sett i Vadsø, særlig de siste to år. Jeg vil også berømme nyvalgt fylkesordfører Ivar Prestbakkmo som en glimrende møteleder. 

Nå ble det ikke behandlet politiske saker denne gangen. Det kommer i neste fylkesting, og vil nok bli av en annen karakter. Men min magefølelse sier at dette kan vi klare. 

Så tror og opplever jeg at Tromspolitikere er fullstendig klar over den redsel og motstand mange Finnmarkinger har og har hatt til sammenslåingen. Den er ikke ubegrunnet, da vi har hatt en politisk ledelse i Vadsø som har gjort det de har kunnet for å fortelle folk i Finnmark hvor galt det ville gå. 

Dette tror jeg vil være kjempeviktig å ta hensyn til, slik at det blir ro, og fylkestinget igjen kan begynne å fokusere på politiske viktige saker av betydning for oss alle langt oppe mot nord. 

Klarer vi det så er det ingen tvil om at sammen er vi sterkere mot makten som sitter innenfor ring 3 i Oslo. 

Og det skal ikke være noen tvil, i alle fall vi i Troms og Finnmark FrP skal stå på og jobbe sammen til det beste for oss alle som bor nord for Polarsirkelen.

En av mine gode partifeller fra Dyrøy i Troms har et motto, og velger å stjele det som avslutning på mitt innlegg: VI SKAL SAMMEN GJØRE TROMS OG FINNMARK STERKE IGEN

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse