Annonse
Tromsø-hotellet The Edge har blitt et samlingssted, ikke bare for turistene, men også for lokalbefolkningen. Tromsø trengte flere møteplasser for kultur, folkemøter og andre arrangementer, og det har hotellet klart å skape. Bildet er fra sjakk-OL i 2014. Foto: Nordlys arkiv

Reiselivet i Tromsø kan bidra med lokale løsninger på globale utfordringer

FN har definert en rekke utfordringer som verden står overfor. Klimaendringer, urbanisering og ungdomsledighet er globale trender som krever lokale løsninger. Reiselivsnæringen, som en av Tromsøs raskest voksende næringer, kan bidra med løsninger lokalt.

Befolkningsvekst og urbanisering er en økende utfordring i verden, også i Norge. Så mange som to av tre personer vil være bosatt i byer innen 2050, ifølge FN. Samtidig sliter mange distriktskommuner med å holde på innbyggerne sine, særlig de unge, mens antallet eldre øker.

Vi går mot et kommunevalg, og bærekraftig by og kommuneutvikling vil være en viktig kommunevalgsak. Hvordan kan kommunen, gjennom sin reguleringsplan, utvikle en bærekraftig kommune som er god å bo i og god å besøke – også i fremtiden?

Et samlingssted for lokalbefolkningen

 

Vi er overbevist om at reiselivet kommer til å spille en nøkkelrolle i fremtidig kommuneutvikling. Hvis vi ser på hvilke bedrifter som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk blir boende et sted, så er der hoteller, restauranter, kafeer og utesteder. Clarion Hotell The Edge i Tromsø er et godt eksempel. Hotellet er en viktig jobbskaper i byen med 150 ansatte, og har blitt en «motor» for andre næringer i byen. Den amerikanske professoren Richard Florida, som er en av verdens fremste eksperter på urbanisme, mener det viktigste for en by er å tiltrekke seg «den kreative klassen» som har lyst til å skape noe. The Edge passer godt inn i denne beskrivelsen. Hotellet har blitt et samlingssted, ikke bare for turistene, men også for lokalbefolkningen. Tromsø trengte flere møteplasser for kultur, folkemøter og andre arrangementer, og det har hotellet klart å skape.

 

Reiselivsaktivitet redder bygda

 

Ordførere som vil ha flere innbyggere, må dermed tilrettelegge for jobber og kompetansemiljøer som bidrar til at kommunen blir et attraktivt og sosialt sted å leve. Det er særlig viktig for mange distriktskommuner som har store utfordringer med å holde på sine innbyggere. Ytre Lyngen er et godt eksempel. Her er det etablert flere reiselivsbedrifter som sørger for sysselsetting og liv i bygda. Nærbutikken har som følge av dette fått økt omsetning og lokalbefolkningen har skapt egne arbeidsplasser, som for eksempel XLyngen, en overnattings og aktivitetstilbyder. Et annet eksempel er Uløybukt i Skjervøy kommune – en liten bygd der den siste barnefamilien flyttet fra stedet i 1995. Nå finnes det fire reiselivsanlegg, blant annet Arctic Panorama Lodge, som sørger for arbeidsplasser til innbyggerne i bygda, økt innflytting og i tillegg til sesongarbeidere som øker innbyggerantallet betraktelig i perioder. Det er vanskelig å se for seg hvordan slike steder hadde overlevd uten disse bedriftene.

 

En viktig integreringsmotor

 

FN definerer også eldrebølgen og økende ungdomsledighet som to store globale utfordringer. De siste fem årene har utgiftene til sosialhjelp i Norge økt med 45 prosent. Utviklingen tvinger oss til å fremme og satse på næringer som evner å få unge og innvandrere i jobb. Reiselivsnæringen har allerede tatt et stort ansvar:

  • Hver tredje reiselivsansatt er under 24 år

  • 43 prosent av arbeidsstyrken har utenlandsk bakgrunn

Veldig mange unge og innvandrere får sin første jobb på et hotell, en restaurant eller hos en opplevelsesbedrift. På Clarion Hotell The Edge jobber det folk fra 26 ulike nasjonaliteter. Clarion Hotell Collection Aurora er et annet eksempel, der over halvparten av de som jobber på hotellet har utenlandsk bakgrunn. Disse bedriftene er viktige integreringsmotorer som bidrar med løsninger lokalt, ved å sysselsette grupper som lett faller utenfor arbeidslivet. En befolkning som bidrar med skatt er det viktigste bidraget til å finansiere eldrebølge og utenforskap.

 

En likestilt bransje

 

Manglende likestilling er fortsatt en stor global utfordring. Menn utgjorde i fjor om lag 60 prosent av den globale arbeidsstyrken på 3,5 milliarder mennesker. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det langt færre kvinnelige ledere enn mannlige ledere i landet vårt. Slik er det ikke i reiselivet. I de store hotellkjedene er cirka 50 prosent av lederne kvinner. Få næringslivsgrener kan vise til den samme statistikken. I de største norske byene er det arbeidsplasser for både kvinner og menn, men slik er det ikke nødvendigvis ute i distriktene. Damene flytter fra bygda, noe som kunne vært unngått om kommunene hadde satset på næringer som tiltrekker seg ambisiøse kvinner. Kommuner som klarer å skape arbeidsplasser for begge kjønn, vil ha bedre forutsetninger for at unge familier velger å bosette seg der.

 

Satser på el-transport

 

Klimaendringer er naturligvis høyt oppe på FNs agenda. Det skjer en enorm omstilling i transportbransjen, og det pågår elektrifisering av de aller fleste transportformer. Elbiler, elbusser og elferger er fremtidens transportmidler, og teknologien finnes allerede. Tromsø tar flere grep for å skape et mer miljøvennlig reiseliv. «The Arctic Route» skal sørge for at flere bruker buss, og at leverandører av vinteraktiviteter kan fokusere på sine produkter istedenfor å kjøre og hente sine gjester selv fra Tromsø. Det er planer om å ta i bruk el-snøskuter og el-båtturer, blant annet i Reisaleva. Reiselivsnæringen skal ikke være en del av problemet, men en del av løsningen, og kan være en foregangsnæring i å etablere moderne, miljøvennlige teknologier. Grønn omstilling av luftfarten vil ta lenger tid, men mellom 2005 og 2030 vil CO2-utslippene fra næringene som inngår i EUs kvotesystem for luftfart, være redusert med 43 prosent. Det betyr at vi allerede i dag kan kutte CO2-utslipp fra transport drastisk, uten å ty til nedbygging av fremtidsnæringer som reiseliv eller fiskeeksport.

 

Kan reiselivet løse alle globale problemer? Selvsagt ikke, men som en av verdens raskest voksende næringer vil reiselivet få økt betydning. Politikere over hele verden har et ansvar for å ta tak i de globale utfordringene som FN skisserer. Norske kommuner som satser på reiseliv, vil få god drahjelp i arbeidet, fordi reiselivet kan bidra med løsninger lokalt.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse