Annonse

Rekommandert brev til Erna Solberg

Kjære fru Solberg.

Jeg må først beklage at jeg avviste din søknad da du var her. Jeg har i ettertid forstått at du hadde gått feil da du banket på hos meg. Så sunn og frisk som du er, så tenker jeg nok du regnet med at du her sto foran EU`s forlokkende port? Det er en viss forskjell på disse porter, MIN er sann, ærlig og omfatter en evigvarende universell kjærlighet. Den andre er vel heller tvilsom, og kommer du først inn DER er returretten forsvinnende liten.

Ved vårt møte skulle jeg stille deg direkte personlige spørsmål, men ettersom livsløpsboken din var så negativt ladet valgte jeg å vente med det. Siden det enda kan ta mange år før du banker på min port igjen, så får jeg englesendt dette brevet i håp om at du vil legge det på minne i ditt videre virke?

Jeg har et varmt hjerte for den nordligste delen av landet ditt. Det bedrøver meg inderlig hvordan denne landsdelen har blitt neglisjert, trakassert og undervurdert gjennom flere tiår. Spesielt under DIN ledelse. En landsdel som har vært traumatisert og langt nede etter krigens herjinger. Med stort pågangsmot og litt statlig hjelp lot det til at det begynte å lysne i nord, inntil dere slo av bryteren.

Nå diskuteres det heftig om forlengelse av Nordlandsbanen. Er det urimelig at en landsdel som omfatter halve Norge, skulle få noe av den infrastrukturen som i fullt monn opparbeides i sør? Jeg går ut fra at befolkningen også i nord betaler skatt, veiavgift og ellers alle avgifter som tilfaller fellesskapet?

Riktignok er folketallet mindre enn i sør. Noe er resultat av fraflytting når jobber blir borte og kan ofte tilskrives ukloke politiske føringer fra statlig hold. Her er det nok å nevne fiskeripolitikken der privatisering la en hel kyst øde for fiskebedrifter som har vært levende i århundrer. Akkurat denne negative utviklingen er det flere regjeringer som må ta på sin kappe, men du har ikke akkurat satset på distriktene her heller i din sentraliseringsiver.

Denne iveren har blant annet medført at utdanningsinstitusjoner innen skole og helse legges ned, selv om behovet for lærere og sykepleiere bare vil øke og gjøre situasjonen prekær på sikt. Hvordan har du samvittighet til å ødelegge et helt samfunn ved å legge ned en robust og velfungerende lærerskole på Nesna? En skole som har utdannet lærere i hundre år? Lærere som i ettertid stort sett har bosatt seg og blitt værende i nord? Tenk hvilken ressurs dette har tilført landsdelen? Det samme gjelder sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Blir det bedre for befolkningen om man får større enheter, og at utdanningen flyttes til byene? Betyr det ingenting at flere titalls mennesker mister jobben og tro på fremtiden, og at distriktene tømmes for kompetanse?

Det sørgeligste syns jeg er måten dere stilltiende lar dette skje. I denne spesielle situasjonen har dere liksom delegert ansvaret til et styre, som tror de har fullmakt til å overkjøre alle innvendinger og gode begrunnelser for at skolen har livets rett? Jeg tror ikke dere slipper unna denne skampletten på den distriktsfiendtlige politikken dere fører.

Lengst opp i nord har dere også tent en uslokkelig «splitt og hersk» brannfakkel som forderver forholdet mellom to fylker. To gode naboer som har levd i fred og fordragelighet i århundrer, er på mange måter blitt som fiender å regne! Og hva var egentlige begrunnelsen for denne reformen som så å si INGEN har forståelse for? Sentraliseringspolitikken dere så arrogant trer nedover hodet på folk vil bli deres bane slik jeg ser det. Taburettene skal besittes av politikere som er valgt for å være folkets talerør, noe DU og dine ser ut til å ha glemt?

Det er så uendelige mange saker jeg gjerne skulle diskutert med deg. Blant annet hvorfor dere gir offentlig støtte til personer som kjøper opp private barnehager og tar utbytte som gjør dem til mangemillionærer? Den samme trenden ser jeg er tilfelle innen eldreomsorgen. Er barn og eldre nå blitt en salgsvare på lik linje med vindkraften?

Det blir for omfattende og plasskrevende å påpeke alle punktene i boken som jeg uroer meg over, så vi får diskutere det senere OM du noen gang kommer inn i mitt rike da. Inntil den tid, ta godt vare på flokken du leder. De er alle mine barn som jeg daglig velsigner fra det innerste i mitt hjerte.

                                                                                              Ærbødig hilsen Vår Herre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse