Annonse
Jeg har litt vanskelig å forstå hva Per Kr. Olsen egentlig vil fram til. På den ene siden er han veldig forarget over at Lothar Rendulic ikke ble dømt for krigsforbrytelser i 1947. På den andre siden er han veldig opptatt av å fortelle at Rendulic i virkeligheten ikke ville verken deportere eller brenne, skriver Fredrik Fagertun (bildet). Til høyre Rendulic i rettssalen i Nürnberg-rettssaken. (Foto: UiT og Bundesarchiv)

Rendulic og Finnmark

Per Kr. Olsen har gitt et noe forarget tilsvar på min melding av hans bok, Jevnet med jorden. Ettersom bokmeldingen er lagt ut i debattforumet til avisen Nordlys, skal jeg gjerne svare på det.

Det jeg har reagert på i Per Kr. Olsens for øvrig utmerkede bok, er hans lesing av kildene og hvordan han anvender kildene til støtte for sine konklusjoner. Den kilden han spesielt viser til, et brev (telegram?) fra general Rendulic til Hitler, datert 24. oktober 1944, er muligens nytt og ikke tidligere brukt av forskere. Det vet jeg ikke, jeg kjenner det bare fra Olsens egen sitering og utlegning og antar at den er riktig.

Brevet er interessant nok fordi det belyser maktkampen mellom de sivile tyske myndigheter i Norge, som i praksis var rikskommisær Terboven, og ledelsen for Wehrmacht. Det viser tydelig at Rendulic sterkt mislikte at sivile myndigheter skulle blande seg opp i hans militære disposisjoner. Spørsmålet er imidlertid hva dette brevet forteller oss om hva general Rendulic, som øverstkommanderende for den 20. bergarmé, tenkte om hvordan retretten gjennom Finnmark skulle foregå.

Olsen mener at brevet forteller at Rendulic med rene ord «sier at han kan håndtere situasjonen uten å ty til den brente jords taktikk og tvangsevakuering av befolkningen». Det kan jeg slett ikke se at denne kilden gjør. Her nevnes ikke brenning og ødeleggelse med ett ord, og når Rendulic skriver om tvangsevakuering så er det for å advare mot at Wehrmacht må bruke sine ressurser til å jage etter folk som ikke vil evakuere. Han sier ikke at slik evakuering ikke kan være ønskelig.

Forfatteren bruker det samme brevet som belegg for at Rendulic ikke ventet at sovjeterne ville forfølge den tyske hæren. Imidlertid, i denne sammenhengen skriver Rendulic: «at deltakelse i tvangsevakuering vil sette sikkerheten til troppene i fare». Hvem andre enn sovjetiske avdelinger fryktet generalen at kunne sette troppenes sikkerhet i fare? Og Rendulic skriver videre at han fraråder tvangstiltak i Finnmark, «trass i faren for at gjenværende menn senere kan bli tvunget av sovjetrusserne til å kjempe mot oss». Med andre ord – den 24. oktober tar Rendulic fullt ut høyde for at sovjetiske tropper kunne komme til å forfølge tyskerne.

Jeg er også kritisk til Olsens videre kildebelegg for at Rendulic måtte ha visst at sovjeterne bare ville bli stående ved grensen. Han skriver at Rendulics påstand i Nürnberg om at sovjeterne kunne angripe sjøveien var en ren bløff. Jeg tør ikke si hvor viktig et slikt scenario var i de tyske militære overlegningene, men når Olsen avviser det med at sovjeterne slett ikke hadde ressurser til å angripe sjøveien – en påstand som han ikke belegger på noe vis – så overser han oppbyggingen av den sovjetiske nordflåten som jo behersket havområdene utenfor Kola-halvøya og spesielt Fiskerhalvøya i krigsårene.

Olsens andre kilde som skal bevise at Rendulic måtte ha visst at sovjeterne ikke ville trenge vestover, er en rapport fra general Falkenhorst som var øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge (altså ikke 20. bergarmé). Denne rapporten er datert 18. november, altså skrevet en måned etter den sovjetiske offensiven og frigjøringen av Øst-Finnmark. Om Rendulic delte denne oppfatningen, eller i det hele tatt kjente til rapporten, vet vi ikke. Rapporten sier uansett ikke noe om hva Rendulic mente om sovjeternes militære planer i oktober 1944.

Olsen mener at jeg bare «tror» når jeg skrev at Rendulic som øverstkommanderende ikke kunne la være handle som om sovjeterne ville følge etter tyskerne. Jeg mener det må være udiskutabelt at en øverstkommanderende for en hær er ansvarlig for å planlegge for flere muligheter, også den mest dramatiske. Her snakker vi om hva Rendulic tenkte i oktober 1944, med sovjetiske styrker i ferd med å trenge fram mot den norske grensen. Jeg synes ikke det er underlig at han da planla også for den eventualitet at sovjeterne ville trenge vestover.

Jeg har litt vanskelig å forstå hva Per Kr. Olsen egentlig vil fram til. På den ene siden er han veldig forarget over at Lothar Rendulic ikke ble dømt for krigsforbrytelser i 1947. På den andre siden er han veldig opptatt av å fortelle at Rendulic i virkeligheten ikke ville verken deportere eller brenne.

Jeg skal ikke her gjenta det jeg i bokmeldingen skrev om Rendulics måte å tenke om ødeleggelser knyttet til retrett. Slik jeg leser Per Kr. Olsen, f.eks. tittelen på hans tilsvar, «Rendulic var imot brenning», ser det ut som han mener at dersom Rendulic hadde fått gjennomføre retretten tilbake til Lyngen-linja slik han selv ønsket, så ville ikke Finnmark blitt brent. Det tror jeg ikke noe på. Rendulic ville helt sikkert både brent og sprengt veier, havner, bruer og annen infrastruktur, men trolig i mindre grad hatt fokus på bolighus. Ut fra hans egen uttalelse i retten, ville han ha latt befolkningen forbli i Finnmark. Om det er sant, vet vi ikke. Det kortet som her trumfer alt annet er førerordren fra 28. oktober. Da mente nok både Rendulic og andre av hans offiserer at ordren i en slik form var unødvendig, men en førerordre var en alvorlig sak for en tysk offiser. En slik ordre måtte bare adlydes og det fikk dramatiske følger for befolkningen i Finnmark og Nord-Troms.

Per Kr. Olsen og jeg er enig om at Terboven var arkitekten bak førerordren og at dette var en primært politisk, ikke en militær, beslutning. Hvem som sto bak ordren visste alle involverte den gangen. De som «uten medlidenhet» gjennomførte førerordren var i all hovedsak Rendulic og hans soldater og de har alle et ansvar for det. Men vi må ikke glemme at de som i siste instans var ansvarlig for det som skjedde i Nord-Troms og Finnmark i 1944 var Josef Terboven og Adolf Hitler.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse