Annonse
Miljødirektoratet har gitt selskapet Nussir utslippstillatelse for kobbergruve og sjødeponi her i Repparfjorden i Kvalsund i Finnmark. Foto: Allan Klo, NRK

Repparfjord-gruva må stanses!

Det gir mening å verne om de matressursene vi har her nord, ressurser som har fødd oss i årtusener, og som fortsatt kan fø oss og fremidige generasjoner.

Hvorfor skal tradisjonelle næringer vike for gruveindustrien? Alt som er nytt er ikke nødvendigvis bedre. Her nord har vi fisk i verdensklasse! Fisk er som kjent en fornybar ressurs, og kystfiskeflåta under 11 meter står for den mest miljøvennlige fiske vi kan få i oss. Også reindrifta er en fornybar næring. Og reinkjøtt er noe av det mest co2-vennlige kjøttet du kan få i deg. Lovprist for sin gode smak og høye innhold av viktige næringsstoffer.

De siste tiårene har kystfisket vært under sterkt press, men i har det siste tatt seg opp i mange områder. Fiskebestanden har økt, det høstes nye arter (f eks kongekrabbe) og blant annet tilskuddsordninger fra Sametinget har bidratt til rekruttering til næringa og investering i bedre båter. Det meldes om eventyrlig fiske, og kystfiskeflåten under 11 meter er svært lønnsom og klimavennlig.

At Miljødirektoratet har tillatt utslipp på 8,5 km2 i en nasjonal laksefjord og et gyteområde for torsk er helt på trynet! Er det virkelig hensynet til miljø som har stått øverst, kan man jo spørre seg. For reinbeitedistriktene Fiettar og Fála vil også en oppstart av gruvedrift være katastrofal. Deres tålegrense for inngrep er nådd for lenge siden, med flere 132 kV-linjer, hyttefelt, veier, pukkverk og innvilget 420 kV-linje.

Hvis Norge skal ta hensyn til fiske, reindrift, miljø og urfolksrettigheter, kan ikke staten gå inn for driftskonsesjon! Hensynet til matsikkerhet bør også veie tungt. Det gir mening å verne om de matressursene vi har her nord, ressurser som har fødd oss i årtusener, og som fortsatt kan fø oss og fremidige generasjoner. Hvorfor skal vi kaste bort dette til fordel for noen arbeidsplasser i maksimalt 15 år? Tilbake vil vi sitte med en forgiftet fjord og beiteområder ødelagt for all fremtid! Til nytte for hvem? Meg og deg?

Sametinget skal behandle saken om gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni torsdag 3.mars. Sametingsrådet og NSR har uttalt sin mening i saken, men andre har ennå ikke signalisert hvordan de stiller seg til saken. Vil du også at kommende generasjoner skal ha ren mat på bordet, bør du legge press på politikerne! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse