Annonse
Fylkesmann Bård Pedersen (bildet) trekker i tvil om høringsarbeidet foran folkeavstemningene i Midt-Troms har vært tilstrekkelig faktabasert. Respektløst og arrogant, mener artikkelforfatter Tor Nymo. Foto: Nordlys/arkiv

Respektløst og arrogant av fylkesmannen

Regjeringens manglende tillit til lokaldemokrati, uklarhet og økonomisk tvang bidrar så absolutt ikke til entusiasme.

På Midt-Troms region sitt møte, forrige mandag, presenterte fylkesmannen sin innstilling til kommunereformen. Ikke uventet tegnet han et svært dystert billede av fremtiden til kommunene i Midt-Troms og sa at kommunene i sitt arbeid med reformen har påpekt mange utfordringer, men få løsninger. Han stilte også spørsmål ved om folkehøringsarbeidet har vært tilstrekkelig faktabasert. Spesielt befolkningsutvikling var det tatt for lite hensyn til, mente fylkesmannen. Han refererte også statistikk og brukte den til å påpeke hvordan de små kommunene ikke vil klare å oppfylle de kravene som omstillingen ville kreve.

Så vet vi altså det, at all den tid og ressurser som kommunene har lagt ned gjennom lang tid for at innbyggerne nettopp skulle få  den informasjon som var tilgjengelig  og nødvendig for å avgi sin stemme ved folkeavstemmingen, ikke var god nok. Svært respektløst og arrogant, spør du meg.

Regjeringen og statsråd Sanner må bære ansvaret for at de fleste kommuner i landet, gjennom folkeavstemninger, har sagt nei til: ”store og robuste kommuner” som i klartekst betyr en kraftig sentralisering. De startet prosessen med å foreslå at fremtidas kommuner bør ha mellom 15000- og 20000 innbyggere for å kunne gi innbyggerne gode tjenester for fremtida. Videre skulle de sette kommunene under økonomisk administrasjon. De fortsatte med løfter om nye oppgaver som lokale folkevalgte har sett svært lite til. I siste fase av prosessen foreslo regjeringen kraftige innstramninger i de økonomiske forutsetninger for de kommunene som sier nei til sammenslåing. Nærmere å kalle det økonomisk strupetak er det vanskelig å komme.

Regjeringens manglende tillit til lokaldemokrati, uklarhet og økonomisk tvang bidrar så absolutt ikke til entusiasme.

For mens Senterpartiet legger til grunn at desentralitet og livskraftige bygder er et godt utgangspunkt for å skape god tjenesteyting i fremtida, ønsker statsråden og regjeringa å la befolkningstetthet være prisgitt de robuste kompetanse- og fagmiljøene som fremtidas storkommuner skal bygges rundt.

Det går nå mot finale i kommunereformen. I neste uke skal fylkesmennene gi sin tilråding til statsråd Sanner. Det er grunn til å anta at tilrådningene ikke vil samsvare med den lokale viljen overalt i landet. Foreløpig er det veldig få kommuner som har svelget regjeringens agn og inngått avtaler om sammenslåing, og det er liten grunn til å tvile på at regjeringas prestisjetunge reformprosjekt har krasjet med folkeviljen. Det som da gjenstår, er å se hvor langt regjeringa, med støtte fra Venstre og Krf i Stortinget, er villig til å strekke seg for å bruke tvang, og derfor blir fylkesmennenes tilråding viktig. Fordi tilrådinga er en indikasjon på samstemtheten mellom folket og statens vilje lokalt. Ikke minst for at tilrådinga kan bli et viktig verktøy for regjeringa dersom de virkelig skulle bestemme seg for å gå løs på kommunegrensene med tvang.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, en respektert og erfaren tidligere politiker, er foreløpig en ensom demokratisk svale blant Norges fylkesmenn som ikke vil gå inn for tvangssammenslåinger, men faktisk har tro på at godt samarbeid mellom kommunene vil gi det beste resultatet. Sånne demokratiske ledelsesprinsipper ser det ikke ut som om statsråd Sanner eller fylkesmennene i Agder og Buskerud har tro på.

Senterpartiet vil gjøre alt de kan for å avvise regjeringens tvang overfor kommunene. Vårt fundament er respekt for det lokale folkestyret. Vi står helt fast på at eventuelle kommunesammenslåinger skal skje frivillig, og etter lokale folkeavstemninger. Nå etterlyser vi regjeringens vilje til å lytte til folket i denne saken, og til å ta debatten om folkestyret på alvor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse