Annonse
FORSVAR: Bell-helikoptre skal bli på Bardufoss,skriver Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt. Foto: Torgeir Bråthen, Nordlys

Resultater for hæren

Det var ikke noe mål i seg selv for Ap å inngå forlik med regjeringen om landmakten, skriver Anniken Huitfeldt.

Både Sverige og Danmark har tradisjon for tverrpolitiske forlik om Forsvaret. Jeg er tilfreds med at vi også her hjemme oppnådde bred enighet om en plan for landmakten, selv om resultatene ikke ble helt i tråd med Arbeiderpartiets syn.

Arbeiderpartiet har bidratt til bred enighet på Stortinget om viktige satsinger på hær og heimevern. Gjennom avtalen får hæren dedikert helikopterstøtte med ledelse på Bardufoss. Alt blir ikke flytta sørover, slik regjeringen foreslo. Mens regjeringen foreslo å skaffe nye stridsvogner til hæren tidligst i 2025, får hæren nå slike vogner fra 2019. Heimevernet får 2000 flere soldater og mer midler til trening og utstyr. Vi får en ny vurdering av om det er klokt å ta ned antallet stående soldater på Skjold så mye som regjeringen har foreslått. 

Noen hevder at Ap ville fått mer gjennomslag hvis vi hadde etablert et alternativt flertall uten regjeringspartiene. Det stemmer ikke. Det var ikke flertall på Stortinget for Aps helikopterløsning: Å vedta hærhelikoptre i 339 skvadron på Bardufoss og helikoptre for spesialstyrkene i 720 skvadron på Rygge. 

I tillegg er det risikabelt å inngå avtaler med partier som vil bruke mindre penger på forsvar. Da står vi i fare for å vedta en kostbar struktur, uten at pengene kommer. For helikoptrene på Bardufoss gjorde vi viktige framskritt ved at Stortinget nå slår fast at hæren skal ha dedikert helikopterstøtte med lokal ledelse på Bardufoss. 

Løsningen stortingsflertallet nå tegner opp er svært nær en modell statsministeren flere ganger i valgkampen karakteriserte som bløff. Vi har utvilsomt bidratt til å flytte regjeringspartiene i riktig retning. 

Vi fikk dessverre ikke gjennomslag i landmaktforhandlingene for å bevilge mer penger  til hær og heimevern i statsbudsjettet for 2018. Uten et øre ekstra måtte vi dermed ta beslutning om antall HV-soldater og helikopterkapasitet for hæren. Det er selvfølgelig en risiko for at pengene ikke kommer. Det er nå opp til regjeringen å legge fram et konkret forslag til finansiering i revidert budsjett i mai. Fra Ap har vi ikke bundet oss. Vi vil kun stemme for en løsning som vi kan være fornøyde med. 

Det var ikke noe mål i seg selv for Ap å inngå forlik med regjeringen om landmakten. Når den framforhandlede løsningen var bedre enn regjeringens opplegg, valgte vi å gå for en bred enighet om landmaktens framtid. Vi kunne valgt å gå ned med flagget til topps med et mindretall som støttet vår løsning. Men de som har stemt på oss skal vite at selv om vi tapte valget, skal vi bidra til politisk gjennomslag framfor politiske markeringer som blir nedstemt i Stortinget. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse