Annonse

«RETTELSE – NYE FEIL FØLGER»

Høyre, FRP og AP går tilbake på meningsmålinger i nord, men har enda en urovekkende høy oppslutning. Over tid har troikaens politikere selv og/ eller deres respektive partier sviktet Nord-Norges interesser kapitalt, godt eksemplifisert i forsvarspolitikken. Gir man disse videre tillit kommer opplagt nye feil til å følge.

Jeg håper falskspillerne i H, FRP og AP mottar ei skikkelig kraftsamling av et nord-norsk rævvaspark. Snør på dere beksømstøvlene, lad storslegga og ta rennafart. «FYR VAR DET HER!» 11. september 2017!

Med noen hederlige unntak har Høyrefolk og FRPere i nord glemt hvor de kommer fra og hvem de representerer, og gjort knefall for ei Regjering som ytterligere kraftig svekker Forsvaret nordpå og samtidig presterer å rasere et vitalt Andøy samfunn. Begge deler resultat av horrible prosesser og uten fnugg av fornuftige eller troverdige begrunnelser. Regjeringa Solberg opptrer som de har vett til og fortsetter ødeleggelsen av Forsvaret i Nord som AP Stoltenberg begynte. “Oslo-AP” har svingt pisken og totalt uforståelig vært Solbergs våpenlanger og allierte. Det viser seg at «noen har snakket sammen» og at den reelle forskjellen mellom «Støre AP» og «Erna Høyre» knapt kan måles i tykkelsen på sminkelaget.

I 2012 ga AP ved Stoltenberg og Barth Eide sine venner i Trøndelag en rigget «bestevennetjeneste» og vedtok å legge ned Bodø. Stoltenberg brukte samme talltrixemetode som Solberg nå har brukt i Andøya – Evenes caset, en rekke nødvendige budsjettposter er utelatt eller minimert. For Ørlandets del bla. sheltere til et anseelig antall milliarder kroner (var det virkelig noen som trodde at Norge ikke skulle beskytte F35 flyene, vår forsvarsmessige ryggrad de neste 40 år?!). For Evenes del mangler det minimum 5 000 millioner, og betydelig mer om flystripa må flyttes.

FRP må i realpolitikkens verden sies å være “politisk spedalske” for andre enn Høyre. Før 2013 var FRP kjent for å sterkt mislike statlige overgrep og sløsinger. Men gjennom sin opptreden i forsvarspolitikken viser de både mangel på ryggrad og egne meninger. De kommer til å fortsette å følge Høyre blindt. Det bør ikke FRP belønnes for. FRP gjemmer seg og forsøker å sitte så stille i båten at de unngår søkelyset. De tror de er med på «kjøtt & flesk» i forsvarspolitikken, og håper å slippe billig fra det ved ikke å ha egne meninger og flytte fokus til veibygging og innvandring.  

Fakta er at dersom planene til denne politiske troikaen blir gjennomført vil Nord-Norge innen fem år være umulig å forsvare selv mot et svært begrenset angrep. Vår egen nedbygging og derigjennom manglende fasiliteter og apparat for å ta i mot allierte forsterkninger i landsdelen sørger for det. Og når vi først løfter blikket innser vi at disse tre partiene er fullt ut i stand til både å «kraftsamle» Kystvakta i Bergen og stasjonere våre nye MPA fly på Ørlandet med Evenes som framskutt base.

Begrunnelser vil være overskridelser i F35 kjøp og drift, utbyggingene på Ørlandet og på Evenes (når  begrensningene og prisen for å overvinne dem kommer fram i lyset), og for å få råd til  Hær/ Heimevern. Overskridelsene i F35 kjøpet og på Ørlandet har allerede presentert seg selv i Statskassa, hittil summert til vel over 20 milliarder kroner (og dette er bare starten). Men i stedet for å «stand tall and face the music» koker Regjeringa og AP i hopen tåpeligheter og blamerer seg selv ved å servere propaganda a la:

«Overskridelser, hvilke overskridelser? Vi er INNENFOR totalbudsjettet. F35 og Ørlandet sprekker ikke. EKSTRA KOSTNADENE skyldes endrede forutsetninger, nye NATO krav, tekniske spesifikasjoner fra leverandøren og hemmelige ting. Dette er det bred politisk enighet om»,

falskspill som:  

«Vi har tillit til Andøya - Evenes tallene, de trenger ikke kvalitetssikres etter normale statlige prosedyrer siden vi selv har gått gjennom dem flere ganger»,

og løgner en masse;  

«Evenes, det blir vår krigsbase i nord. Det er en utmerket flyplass med gode innflygningsforhold og nok av plass. Hva?, ja du hørte riktig, nok av plass sa jeg. Og jeg kan få legge til at 17 meter klatring opp til noen av jagerflyshelterne ikke ses på som noen ulempe, neida ingen ulempe så her er det plass og beskyttelse for både egne og allierte fly. Vi ser fram til å skli rundt på flystasjonen med en hel haug av armerte fly vinterstid vi. Det blir moro for oss det. Amerikanerne sier du…, joda de tar det sporty og setter pris på slike forhold. Det har de sagt klart fra om». Og, « Jada, jada - det er korrekt at Evenes drives med dispensasjon i dag fordi den er så liten, og de 5 nye MPA flyene er store og kan ta minst 10 tonn høyeksplosiv last hver og skal operere sammen med en rekke andre militære fly med våpenlast og må ha store sikkerhetsavstander til fly, bygninger og sivile passasjerområder. Ja MPA flyene må ha mye ny infrastruktur, sammenlign med Andøya så ser du hvor lite vi nå har på Evenes ha ha ha. Og det medfører riktighet at Evenes ligger bratt til med mye lavereliggende vann på flere sider og RAMSAR områder som nabo, det ser du jo selv. Og det er klart at nedleggelse av Narvik lufthavn også vil gi mer sivil trafikk. Men likevel må jeg påpeke at Evenes har nok av plass, nok plass ja. Her ser vi overhodet ingen konflikter med sivil trafikk. Det er jo derfor vi enda ikke har lagt fram en arealplan for Evenes, vi ser ingen problemer siden det er nok av plass».  «Vår eneste militære flyplass nord for Ørlandet, vår krigsbase i Nord kommer ikke til å koste mer enn 3.5 mrd kroner å bygge ut. Det kan du sitere meg på».  «Ja, det stemmer. Kun forlengelse av den eksisterende tverrvindbanen på Andøya med 800 meter vil koste betydelig mer enn hele den nye regionale storflyplassen på Helgeland som er 2400 meter og må bygges fra grunnen av. Dette kan vi fastslå med stor sikkerhet, PWC og vi selv har sett på tallene flere ganger. Nei, nei, nei - vi har ikke snakket sammen underveis i dette arbeidet. Leonard Nilsen & Sønner, sier 700 MNOK sier du – nei det tallet må være oppkonstruert og fake news. Det riktige tallet er nesten 3 mrd kroner. Nei, forlengelsen lages ikke i gull, men på Andøya tror vi kostnaden for gråstein er nesten like høy som gull, men hyggelig nok er gråstein på Evenes gratis».

Osv, osv, kilden til tøvskapet er nær sagt utømmelig og inkluderer også hensyn til sivile på Andenes, huspriser og støyisolerings-kostnader der, luftvern, nærhet til byer (Andøy Flystasjon har klart seg aldeles utmerket der den ligger i 60 år…), en blåøyd tro på oppblåste synergier og en latterlig forestilling om at omstillinger, oppbygginger, nedbygginger og flyttinger i Forsvaret ikke koster noe (her kan man slå i bordet med 30 års bevis på det motsatte, inkludert en Ørlandet skandale i full blomstring nå).

Den hule løgna om at «Andøya har vært en svært vanskelig sak» repeteres selv av Statsminister Solberg, hun som skal passe på hele Norge. Det er klart at i denne riggede prosessen hvor konklusjonen er tatt på forhånd må det vanskeligste utvilsomt være å koke i hopen det elendige beslutningsgrunnlaget og finne på alt idiotiet med å forsvare beslutninga uten å lide valgnederlag. Det enkleste har vært å få AP med i falskspillet, de oppfant det.

I 2012 lovet AP 10% styrkeproduksjon + QRA til Evenes, samt å flytte Sjef Luftforsvaret til Bodø fra Rygge, som plaster på såret. På begge lovnadene svikter AP. Nå forsøker AP å få folk til å tro at de kan komme til å skifte mening om nedleggelse av Andøya om Evenes tallene er feil. En ny usannhet, den tredje store i forsvarspolitikken, og nå er «pølsa kokt!». AP er en del av problemet, en stor del av det. Den som tror en sanering av Forsvaret i Nord er bra for forsvaret av Norge har misforstått. Troikaen har spilt totalt falitt i forsvarspolitikken «Bestevenn tjenester», croocked politics og hastverksvedtak med de konsekvenser man ser for nord og lokalsamfunn SKAL straffe seg for Høyre, FRP og AP.

Gjennom Evenes vil Ofoten regionen få økt militær aktivitet også uten MPA flyene, og den sivile vil øke. Jeg mener regionen (og landsdelen) vil ha mer nytte av å utvikle seg som et industrielt tyngdepunkt i Nord (olje/gass, havnæringer, landbasert maritim industri, transportknutepunkt etc) og innen utdanningsopplegg for samme. Og vidre håper jeg også Ofoten vil få flere statlige arbeidsplasser (Solberg har gitt Oslo 4-5000 NYE!). Bygger man ut Evenes for MPA vil det koste mye penger (og hindre sivil vekst), det samme vil omstilling på Andøya gjøre. Dette går av «Nord-Norge potten», og må opplagt gi mindre til andre og bedre formål. De neste årene vil det være Margun Ebbesen & co (Nordland Høyres 1.kandidat nå) som selv blir bedt om å holde opp med sytet, hun fikk penger til å bygge ut Evenes og det ble MYE dyrere enn forutsatt. Jeg er glad for at også Ofotinger ser dette, og at flere er mot flytting av MPA fra Andøya til Evenes enn for (iht NRK).  

For ikke veldig lenge siden (før «oljekrisa») het det at; «Vestlandet sender daglig trailerlass med penger til Oslo…, og får luftpost tilbake». Nå er det samme i ferd med å skje i Nord-Norge. Det man har behov for Nordpå er politikere som kjemper for landsdelens beste, og evner å stå opp for det. Å sende noen færre trailerlass sørover, få noe mer enn luftpost, gode intensjoner og katastrofale «brede politiske hastverksbeslutninger» i retur, samt øke lokalt eierskapet til næringslivet og ressursene. 

Dessverre er det slik at de Nord-Norske på Tinget fra Høyre, FRP og AP enten har sviktet selv, eller blitt sviktet av sitt Parti - konklusjonen blir den samme. Andre politikere bør få sjansen til å representere framover nå. Det er nok av gode folk å velge i. Folk som både har større sjanser til å unngå partipisker og bredere rygg til å stå i mot dem, samt mer ryggrad og vilje til å kjempe for Nord når nå Norges økonomiske handlingsrom reduseres og «kjøttvekta» (befolkningsgrunnlaget) minker. Som vi har sett i forsvarspolitikken er det mer personene det kommer an på enn partiprogrammet. Jeg oppfordrer alle som tenker stemme på H, FRP eller AP til å vurdere andre partier, vi har sett hvor like disse er og hva de er i stand til å utrette i fellesskap. Og ingen i troikaen kan få mer ære enn andre partier for godt fiskeri, høye laksepriser eller en relativt lav kronekurs.

Andøya, en base i absolutt verdensklasse som Forsvaret er avhengig av for at vi i framtiden skal kunne forsvare landet og som er grunnmuren i en hel kommune. Som har en omfattende etterretningsvirksomhet og de forsvarsansatte vi trenger både for å drive dagens MPA fly og for å kunne innfase våre nye. Som har enormt med plass for framtidig virksomhet i form av droner og alliert samhandling, og selvsagt alle fasiliteter for våre nye MPA fly og i tillegg 30-40 sheltere for F35. Andøya som drives godt og leverer svært viktig info til NATO og som ville kostet over 30 milliarder å bygge ny, ER IKKE ENGANG VURDERT FOR Å VÆRE VERTSKAP FOR VÅRE NYE MPA FLY! Jeg gjentar, IKKE ENGANG VURDERT!!! Dette er selveste definisjonen på et rigget falskspill, rå «Oslo maktmisbruk» og statlig sløsing, og et klasseeksempel på hvorfor alle i Nord, og også andre i Norge, bør si fra høyt.   

For Nord-Norge i særdeleshet har Regjeringa Solberg + AP med Stoltenberg og Støre vært en forsvarspolitisk katastrofe. Det har vært en rekke riggete prosesser. Nå om dagen bedriver Høyre propaganda for å vinne stemmer og påstår de styrker Forsvaret i Nord ved å umuliggjøre mottak av allierte forsterkninger og ikke kunne flytte de få soldatene som er igjen. Det er latterlig retorikk, men uforsvarligheten er dessverre alvor og ikke noe å le av. Nylig har Høyre attpåtil begynt å love å «styrke» Hær og Heimevern, og da kan man legge til at frekkheten er maksimal – sannhetsgehalten på det absolutte nullpunkt.

Jeg håper falskspillerne i H, FRP og AP mottar ei skikkelig kraftsamling av et Nord-Norsk rævvaspark 11. september. Et spark som vil gi evigvarende merke hos Erna, Siv og Jonas og deres medløpere og kjennes i minst 8 år. Et spark som gir en kraftig beskjed til de som skal representere Nord om å huske hvem de er og hvor de kommer fra, og til alle om å ta velfunderte, objektive og transparente beslutninger. Et spark for framtida.

Snør på dere beksømstøvlene, lad storslegga og ta rennafart. «FYR VAR DET HER!» 11. september 2017!

Godt valg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse