Annonse
Vi er svært glade for at Nortura har kommet oss i møte i saken, og ser frem til å møtes for en videre dialog om hvordan vi sammen kan bidra til å ta reinkjøttkakene deres til 2020, skriver Christina Hætta og Christina Henriksen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

På tide med en oppdatering

Når samisk kultur kommersialiseres skal dette gjøre i samarbeid med det samiske folket og det skal komme det samiske folket til gode.

Motsvar til dagens leder i nordlys fra Samerådet ved Christina Hætta, leder for kulturavdelingen og Christina Henriksen, president i Samerådet.

Mange ser ut til å ha fått med seg Samerådets budskap om at samer selv eier retten til å definere, forvalte og uttrykke egen kultur, og at sekstitallets “joikakaker” i den sammenheng framstår som både utdatert og stereotypisk. Det synes Samerådet er glimrende, for vi ønsket nettopp å spre dette budskapet for å bidra til endring, og ikke minst gi både produsentene (Nortura) og samarbeidspartnerne (gjenbruksapp’en Tise) en god anledning til å foreta nettopp endringer.

Samerådet er samenes ideelle, kulturpolitiske og politiske samarbeidsorganisasjon bestående av samiske medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige. Høyt på agendaen hos disse står vern av kulturarv, og her kommer kulturell appropriering inn. Vi opplever en økt bevissthet i det samiske samfunnet omkring bruk av samisk kultur i kommersielle sammenhenger. Samerådets oppgave er å fremme samiske rettigheter både her hjemme og internasjonalt, og det ansvaret tar vi på alvor. Derfor reagerer vi når samer utsettes for diskriminering og vi reagerer når vår kultur utnyttes i kommersiell øyemed av ikke-samiske interesser.

Vi vet hva vi kan vente oss når vi åpner munnen så andre hører eller leser. Kommentarfelt og innbokser fylles av mer og mindre hatske kommentarer, der budskapet ofte er at vi er latterlige, dumme, humørløse, og, som Nordlys også fremfører, at “vi burde finne andre ting å bruke tida vår på”

Samer har like mye rett til å ytre seg som alle andre, og denne saken dreier seg altså om to grunnleggende prinsipper som bør respekteres i et moderne, likestilt demokrati. Først, at vi som eiere av vår egen kultur har rett til å definere hvordan vår kultur kan brukes kommersielt, særlig av ikke-samiske aktører. For det andre, når samisk kultur kommersialiseres skal dette gjøre i samarbeid med det samiske folket og det skal komme det samiske folket til gode. For Nortura, i denne saken, vil dette for eksempel være å endre konsept og logo til en mer oppdatert og kultursensitiv fremstilling av samer, framfor sekstitallets eksotifisering av samer.

Globalt øker bevisstheten blant urfolk rundt retten til å ytre seg, og retten til egen kultur. Det finnes flere eksempler på idrettsorganisasjoner og kommersielle aktører som har endret logo og maskoter, etter å ha brukt stereotypiske fremstillinger av urfolk i sin virksomhet og/eller markedsføring i årevis. Nylig besluttet den amerikanske produsenten av smør og ost, Land O’ Lakes, å fornye designet på produktene, som til nå har hatt en urfolkskvinne med fjær i håret som del av logoen. Endringen førte til svært positiv respons for selskapet. Urfolksstemmene som har påpekt den kulturelle approprieringen, eller problemet, i saker som er nevnt ovenfor, møter ofte de samme argumentene og teknikkene som har vært framført i kommentarfelt, og altså også i Nordlys. Latterliggjøring og henstillinger til å finne andre saker å være opptatt av. Ingen har ment noe vondt. Likevel erkjenner altså stadig flere at noe skal få høre fortiden til, og tar et bevisst valg om å foreta endringer.

Denne muligheten for endring åpenbarer seg nå for Nortura. Samerådet forstår at konseptet ikke er skapt av vond vilje, men ikke alt hører hjemme i det likestilte samfunnet vi sammen jobber for å oppnå. Vi er svært glade for at Nortura har kommet oss i møte i saken, og ser frem til å møtes for en videre dialog om hvordan vi sammen kan bidra til å ta reinkjøttkakene deres til 2020. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse