Annonse

Å rigge seg for det 21. århundre

Selv om noen utdanningsprogram ved UiT Norges Arktiske Universitet har tett kontakt med sine omgivelser, er det mange som ikke har det. Slik trenger det ikke være.

Vi er så få her nord i landet at dette vi må satse på i fellesskap for å kunne ta spranget opp på pallen i det 21. århundre.

 I over 50 år har UiT Norges Arktiske Universitet levert gode kandidater til det nordnorske nærings- og arbeidslivet. Gjennom tiår med skiftende trender, endringer i behov og økende interesse for å studere i nord har UiT løst sitt viktige samfunnsoppdrag. En del av leveransen har vært å utvikle samarbeidet mellom universitetet og samfunns- og næringslivet, men mange utdanningsløp har vært gjennomført med en for stor distanse til omgivelsene.

Nå vokser nye undervisningsformer og programmer frem. Praksisemner med utplassering i bedrifter, internship-ordninger og studentoppgaver i samarbeid med næringslivspartnere blir mer vanlig. Men fortsatt gjenstår mye arbeid. Behovet for å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonen og nærings- og arbeidslivspartnere er voksende.

Dette økte behovet for å bygge ned gamle skillelinjer har flere grunner. Én er at næringslivet i nord i større grad enn ellers i landet etterspør medarbeidere. Ett eksempel på dette er KSAT som innen 2023 skal finne 130 nye ansatte som kan være med på neste fase av det nordnorske romeventyret. Et annet er Nordlaks som nå jakter ti nye ansatte til sin nye, innovative Havfarm som skal være operativ i 2020. Bedriftene i nord trenger flere kompetansemedarbeider og vil bidra til at studentene som kommer fra UiT er rustet til å gå inn i viktige, spennende og utfordrende nordnorske jobber.

En annen grunn er den stadig raskere endringstakten i samfunnet, blant annet knyttet til ny teknologi, klimaendringer og demografi. Selv om fagkunnskap fortsatt skal være i fokus, må utdanningsinstitusjonene i større grad legge vekt på å utdanne studenter som kan bruke sin kunnskap i et arbeidsliv med skiftende utfordringer. Et eksempel er innovasjonskompetanse, som krever ferdigheter av mange slag. Dette kan læres, og da helst i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivspartnere.

Selv om noen utdanningsprogram ved UiT Norges Arktiske Universitet har tett kontakt med sine omgivelser, er det mange som ikke har det. Slik trenger det ikke være. Biologi- fiskeri- og økonomi- (BFE) fakultetet ved UiT etablerer nå sammen med utdanningsmiljø i inn- og utland et tett samarbeid med nærings- og arbeidslivet. Et eget næringslivspanel med aktører fra hele landsdelen er engasjert for å gi innspill til arbeidet. Næringslivspanelet skal bidra til at veivalgene som tas gir økt kvalitet på undervisningen og styrker studenten det nordnorske næringslivet mottar.

– Endelig skjer dette, sa en av næringslivsdeltakeren da hun mottok invitasjon til å bidra i utviklingen av prosjektet. Av alle de 25 som ble spurt om å delta var det ikke en som sa nei. Å styrke koblingen mellom akademia og næringslivet ville alle være med på!

Vår landsdel har mange særtrekk. Ett er allerede nevnt og knytter seg til et større kompetansebehov enn andre deler av landet. Et annet er at vi tidvis har samarbeidsutfordringer i nord. Et tredje er at vi i stor grad har næringer som er naturbaserte og avhengig av et internasjonalt marked som for eksempel sjømat, olje og gass, reiseliv, rom/jord- og mineralnæringer. Disse særtrekk gjøre det ekstra viktig å rigge seg for en digital, global, omskiftende fremtid som muliggjøre utvikling, jobb- og verdiskaping i nord.

Egenskapene som må utvikles for å løse komplekse samfunnsutfordringer omtales ofte som 21st Century skills. Dette er egenskaper og ferdigheter som samarbeid, kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning. Disse egenskapene er ikke nye, men identifisert som ekstra relevante i vår tid og vil være kjernen i BFE-fakultetets nysatsing. Verden anno 2020 krever nye måter å jobbe på, både for utdanningsinstitusjoner og i næringslivet.

I arbeidet med å etablere et kompetansesenter for 21st Century skills som er igangsatt ved BFE-fakultetet står undervisere, administrasjon, studenter og næringsliv sammen. NHO og LO bidrar aktivt i prosjektet og dette er et område som partene i arbeidslivet legger stor vekt på. Det gjør vi fordi det er viktig og fordi vi tror på at fremtidens Nord-Norge bygges gjennom mer samarbeid.

Akkurat som studenter må jobbe sammen, må også arbeids- og næringslivet komme sammen med universitetet og bryne seg på nye egenskaper for fremtiden. Vi er så få her nord i landet at dette vi må satse på i fellesskap for å kunne ta spranget opp på pallen i det 21. århundre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse