Annonse
Tommy Berg
– Fylkeskommunen skal være en slags mellomstasjon, skriver Tommy Berg, komitéleder for miljø, plan og næring i Troms og Finnmark fylkesting.

Rigges vi for fiasko?

Regjeringen gikk høyt ut da de gjorde sine forsøk på å selge inn regionreformen. Med ord som robust, desentraliseringsreform og kraftsamling gikk de inn for å tvinge igjennom en historisk upopulær sammenslåing av fylker. Nå ser det ut til at regjeringen, etter å ha fått det som den ville, starter demonteringen.

Motivasjonen for å sørge for at et nytt regjeringsflertall etter 2021 gjør om på denne tvangssammenslåingen øker stadig i styrke.

Regjeringen gikk høyt ut da de gjorde sine forsøk på å selge inn regionreformen. Med ord som robust, desentraliseringsreform og kraftsamling gikk de inn for å tvinge igjennom en historisk upopulær sammenslåing av fylker. Nå ser det ut til at regjeringen, etter å ha fått det som den ville, starter demonteringen.

I de nye retningslinjene som er foreslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) står det svart på hvitt at alle midler til å legge til rette for næringsliv nå skal flyttes til Innovasjon Norge og SIVA. Både SIVA og Innovasjon Norge har viktige oppgaver som skal ivaretas, men at fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler innen næring nærmest raderes ut, er svært uheldig for distriktene.

I fylkeskommunen finnes det erfaring, kompetanse og ikke minst folk som kjenner sine næringsmiljøer og kommuner. De ansatte i fylkeskommunene har et unikt nettverk, og er tett på utfordringene.

Det er også viktig å understreke at Innovasjon Norge og SIVA ikke er konkurrenter for fylkeskommunene, tvert imot. Fylkeskommunene opererer på områder der de to nevnte ikke tilbyr tjenester.

I Finnmark, med mange små kommuner med lite eller ingen kapitalmiljø som kan bidra, tar fylkeskommunen et stort ansvar for samfunnsutviklingen i tett samarbeid med kommunene. I forslaget til nye retningslinjer tar KMD nye steg i retning av å vingeklippe fylkeskommunene. Her heter det blant annet:

«Fylkeskommunene kan ikke utforme oppdrag til andre virkemiddelaktører enn Innovasjon Norge og Siva, selv forvalte midlene (utover midler til administrasjon, jf. kap. 5.4) eller utforme egne tilskuddsordninger med midler fra posten.»

«Innovasjon Norge og Siva skal forvalte midlene på oppdrag fra fylkeskommunene og i tråd med gjeldende programbeskrivelser»

Dette betyr at fylkeskommunen ikke lenger skal drive samfunnsutvikling innenfor næringsutvikling, men være en slags mellomstasjon der midlene er innom for raskt å bli sendt videre til Innovasjon Norge og SIVA.

Fylkeskommunen har over mange år bygget opp både tillit utad og kompetanse innenfor tilrettelegging for næringsutvikling i kommunene. Dette er en helt sentral del av vår samfunnsutviklerrolle. En rolle som ifølge regjeringen skal styrkes. Derfor henger dette overhodet ikke sammen.

Dersom dette går igjennom vil det få store konsekvenser for folk og næringsliv i Finnmark. For eksempel vil dette føre til at den fylkeskommunale klyngesatsingen må legges ned. Klyngesatsningen er skreddersydd for å stimulere næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører til samhandling for å forsterke evnen til innovasjon og omstilling. I tillegg kan nevnes at

• Fylkeskommunens overføringer til kommunale næringsfond raderes helt bort

• Fylkeskommunens økonomiske bidrag til kommunale infrastrukturtiltak, som havneutvikling, bredbånd osv forsvinner

• Fylkeskommunal medfinansiering internasjonale innovasjonsprosjekter forsvinner

• Fylkeskommunens bidrag til prosjektfinansfinansiering til næringshager og inkubatorer forsvinner

• Fylkeskommunens bidrag til Finnmarksløpet fjernes

• Fylkeskommunens bidrag til viktige møteplasser for næringsaktører som f.eks Kirkeneskonferansen må tas bort.

Listen er overhodet ikke utfyllende.

I en tid der fylkeskommunens ressurser i områder med små kommuner trengs mer enn noensinne fratas man altså verktøykassen.

«Et kinderegg» ble regionreformen kalt av tidligere varaordfører i Vadsø fra Krf. Noen måneder før den trer i kraft kan vi vel slå fast at dersom den er et kinderegg, er det en feilvare. Her er verken sjokolade eller en artig leke. 

Men det er likevel verdens dyreste kinderegg. 100 millioner koster tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms. Minst. Skattebetalernes penger.

Noen måneder før tvangssammenslåingen er et faktum kommer altså dette fra regjeringshold. Det er ikke rart vi blir mistenksom. Rigges vi for fiasko? For at det skal bli lettere å legge oss ned og flytte enda mer sørover? Fagre ord om robuste enheter og påstander om at «man må være store for å kunne håndtere alle de nye oppgavene» er nå altså blitt til innstramminger og kutt.

En ting er i hvert fall sikkert. Motivasjonen for å sørge for at et nytt regjeringsflertall etter 2021 gjør om på denne tvangssammenslåingen øker stadig i styrke. Der skal det i hvert fall leveres etter forventningene i Troms og Finnmark.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse