Annonse

Riksrevisjonen og «sentralisering av passkontor»

I et innlegg om effektivisering, rasjonalisering og sentralisering, der også utstedelse av pass er et tema, gjengir Per Gunnar Stensvaag den forståelsen at Riksrevisjonen har stilt krav om å legge ned passkontor. Det er ikke riktig.

Stensvaag viser til at mange passkontor trues av nedleggelse fordi det ifølge politietaten «er et pålegg fra Politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt».

Riksrevisjonen undersøkte i 2014 – og følger opp – om det er god nok sikkerhet, kontroll og etterlevelse av lover og bestemmelser i saksbehandlingen og utstedelsen av pass. Vi fant en rekke mangler, blant annet for dårlig identitetskontroll av pass-søkerne, at saksbehandlere kunne utstede pass alene – uten etterkontroll eller arbeidsdeling, og at det ikke var god nok sikring av informasjon i saksbehandlingssystemet og passregisteret.

Tilsvarende undersøkelser ble foretatt av riksrevisjonene i Belgia, Latvia, Litauen, Portugal og Sveits – og Norge kom dårligst ut. Vi konstaterte kort sagt at «det er alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har etablert en sikker prosess for saksbehandling, produksjon og utstedelse av pass, også fordi det er et viktig ledd i å forebygge kriminalitet og terrorisme».

Det er neppe mye uenighet om at det burde iverksettes tiltak for å få god nok sikkerhet og kontroll med dette. Både Stortinget og statsråden har sluttet seg til det.

Departementet og politiet har iverksatt flere tiltak, blant annet nye IKT-løsninger og nytt saksbehandlersystem. Hvor behandling og utstedelse av pass skal foregå, er opp til regjeringen. Stortingets forutsetning, og det Riksrevisjonen har fulgt opp, er at det må tilfredsstille strenge krav til sikkerhet og kontroll.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse