Annonse

Riksrevisjonens rapport og det stinkende politiske ettermæle

I dag ble riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst og havfisket gitt til allmenn kunnskap. Rapporten er så langt mot begrepet knusende det er mulig å komme. Hvordan det norske storting skal behandle den mye omtale kvotemeldingen om en ukes tid fremstår som en gåte. 

I statsforvaltningen brukes utilsiktet samfunnsutvikling som et akademisk begrep for samfunnstyveri. Når byråkratiet vurderer «blitt utfordret» er det i seg selv omtrent det samme som antatt ulovlig eller i beste fall – uklart regelverk.

Når rapporten peker på «ikke tilstrekkelig utredet» kan dette tolkes som å hoppe bukk over, eller i kontekst «ikke bry seg med å sjekke ut»

Revisjonsrapporter gir anbefalinger og ikke sjeldent forslag til forbedring. Det er neppe tvilsomt at revisjonsrapporten om kvotesystemet i kyst og havfisket bør være en tankevekker og drøy kost for alle deler av fiskeriforvaltningen.

Rapporter som denne deler ofte sine funn inn i to deler.

Ved siden av komme med generelle og spesifikke anbefalinger deles kritikkverdige merknader inn i tre ulike kategorier. Disse er som følger:

Alvorlig, kritikkverdig og svært kritikkverdig.

I denne rapporten utledes svært graverende og interessante funn.

Kritikknivå: Alvorlig

Endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn.

Kritikknivå: Sterkt kritikkverdig

• Det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordningen har fått virke i mer enn 10 år, og i praksis har fungert som en strukturordning når de negative konsekvensene var kjent på forhånd.
• Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført.

Kritikknivå: Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at det ikke finnes systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om kvotepriser i Norge.

 

Som følge av dette anbefaler riksrevisjonen forvaltningen å:

- sørge for at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet

- vurdere å innføre eierkonsentrasjonsbegrensninger for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen

- registrere og offentliggjøre utviklingen i kvoteprisene, og å gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket

- vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene

- vurdere å innføre tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy

- Følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene

Min konklusjon er enkel og lett beskrevet: Det er begått samfunnstyveri på høylys dag. Fiskeriforvaltningen har enten ikke brydd seg om å utrede ting på en skikkelig måte eller seilt under falske flagg. Store deler av det norske kystsamfunnet er blitt rammet av en myndighetsutøvelse som har sprunget hertugen av økonomisk besettelse sitt sololøp og handlet etter superlobbysmens brutale virkelighet. Tilbake ligger store deler av norsk kystkultur, samfunnsøkonomi og tusenvis av arbeidsplasser i et kjølvann med stinkende politisk ettermæle.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse