Annonse
Journalist og informasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen på besøk på en pelsfarm. Foto: Iselin Linstad Hauge

Riktig å avvikle pelsdyrnæringen

Vi i Dyrevernalliansen har forståelse for at det kan oppleves dramatisk for pelsfarmerne, men for dyrevelferden er det kommende forbudet utelukkende en god nyhet.

Flertallet i Norge ønsker ikke at det drives pelsdyrhold her, fordi det strider med grunnleggende etisk oppfatning av hvordan dyr skal behandles.

«Dramatisk, både for oss og dyrevelferden», uttaler Pelsdyrfarmer Levin Mikkelsen i et intervju til Nordlys i forbindelse med at pelsdyrnæringen nå skal legges ned.

Vi i Dyrevernalliansen har forståelse for at det kan oppleves dramatisk for pelsfarmerne, men for dyrevelferden er dette utelukkende en god nyhet. Det finnes nemlig ingen husdyrproduksjoner med større dyrevernsmessige utfordringer enn pelsdyrbransjen.

Dyrevernalliansen ser at flere av påstandene i intervjuet får stå uimotsagt, og vi vil derfor bidra til å oppklare noen av dem. For dramatisk eller ikke; det er ikke ulovlig med en avvikling, slik som det påstås i artikkelen. I stortingsmeldingen om pelsdyroppdrett som kom i 2016 bekreftes dette: «Det er fullt mulig både juridisk og praktisk å gjennomføre en styrt avvikling av norsk pelsdyrnæring.» 

Det innebærer dog at oppdretterne vil få kompensasjon, noe som også er planlagt av regjeringen. Dyrevernalliansen er enige med regjeringen i at næringsutøverne må ivaretas på en ordentlig måte. Vi støtter også Mikkelsen i at det er uforsvarlig å la avviklingen trekke ut i tid, og mener at det bør legges opp slik at det blir mest mulig lønnsomt å legge ned fort.

Det blir påstått i artikkelen at sølvreven har et godt liv i nettingburet. Dette faller på sin egen urimelighet. Det er et utbredt problem blant sølvrev at de mistrives så kraftig i burene at de skadebiter og i verste fall dreper egne valper.

Dyrevernalliansen tviler ikke på at mange pelsdyroppdrettere vil det beste for dyrene sine. De fleste gjør gjerne så godt de kan for å unngå at dyrene lider. Men driftsformen som finnes for pelsdyroppdrett umuliggjør god dyrevelferd. Pelsdyrene kan aldri ha et godt liv i et lite nettingbur.

Flertallet i Norge ønsker ikke at det drives pelsdyrhold her, fordi det strider med grunnleggende etisk oppfatning av hvordan dyr skal behandles. Denne oppfatningen brer om seg i resten av verden, og salget av pels på verdensbasis er stupende. Pelsnæringen er kraftig redusert, og med dårlige skinnpriser og en næring ingen vil ha, går de fleste produsentene en mørk fremtid i møte.

Gjeld og konkurs rammer enkeltpersoner og familier hardt. Det er derfor en riktig avgjørelse at staten nå tar ansvar for å bidra til en ansvarlig avvikling, hvor næringsutøverne får mulighet til å omstille seg, og ivaretas på en ordentlig måte. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse