Annonse
Behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser blir ikke mindre. Derfor er det viktig med en helhetlig gjennomgang av behov, planer og investeringer, slik formannskapets medlemmer tok til orde for tirsdag. Foto: Marte Hotvedt

Riktig beslutning i usikre tider

Dette er ikke tidspunktet for å haste-avgjøre en kommunal investering på over 1 milliard kroner.

Dette er ikke tidspunktet for å haste-avgjøre en kommunal investering på over 1 milliard kroner.

Formannskapet besluttet tirsdag å utsette saken om nytt sykehjem på Kvaløysletta til høstens behandling av økonomiplan 2021. Det er en riktig beslutning, alle forhold tatt i betraktning. Tromsø kommune har en anstrengt økonomi, og pandemien som har stengt landet ned, gjør situasjonen enda mer uoversiktlig og usikker.

Dette er ikke tidspunktet for å haste-avgjøre en kommunal investering på over 1 milliard kroner. Tromsø kommune styrer igjen mot underskudd, på grunn av merforbruk i pleie og omsorg-sektoren. Forskjellen nå er at kommunen ikke har en økonomisk reserve, slik den har hatt tidligere, i disposisjonsfondet. Å få orden på økonomien blir en stor jobb.

Gjeldsbyrden til kommunen er også temmelig tøff, og på dette området skiller Tromsø seg ut, sett i forhold til andre sammenlignbare kommuner. De siste årene har gjelda økt betydelig som følge av mange investeringer, og renter og avdrag tærer tydelig på økonomien.

Som om ikke dette er nok, det er flere mørke skyer i på himmelen. Reiselivet er en stor og viktig næring, og skaper mange arbeidsplasser i kommunen. På grunn av koronaviruset, med tilhørende innreiseforbud og karantenebestemmelser, er det stillstand i næringa nå. Det går selvfølgelig ut over inntjeningen til bedrifter og ansatte, og dermed også skatteinngangen til kommunen. Hvor mye pandemien vil koste kommunen når regningen en gang skal gjøres opp, vet ingen.

Behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser vil ikke bli mindre i årene som kommer. Derfor er det viktig med en helhetlig gjennomgang av behov, planer og investeringer, slik formannskapets medlemmer tok til orde for tirsdag. Ordfører Gunnar Wilhelmsen mente også det er grunn til å vurdere om det nye sykehjemmet på Kvaløysletta skal plasseres der det ligger i dag, når det en gang bygges. Kommunen har flere tomter i området, og bør ta de økonomiske aspektene ved eventuelle tomtesalg inn i investeringsplanene, for å redusere kostnadene.

Slik situasjonen nå er, har formannskapet tatt en riktig beslutning. En samlet og helhetlig vurdering av kommunale investeringer de kommende årene hører definitivt hjemme i økonomiplan 2021.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse