Annonse

Riktig med nasjonale vegoppgaver til Nord-Norge

UiT Norges arktiske universitet støtter vegdirektørens forslag om å legge divisjonsledelsen for drift og utbygging av riksvegene til Tromsø.

Det er store endringer på gang i Statens vegvesen (SVV) – administrasjon for fylkesvegene skal flyttes over til de nye regionene og ny struktur for fremtidens vegvesen skal på plass.

I den anledning foreslår vegdirektøren i en artikkel i Nordlys 20. mai at den nye nasjonale divisjonsledelsen for drift og utbygging av riksvegene skal legges til Tromsø. Dette hilser vi velkommen som et riktig og viktig grep for vegvesenet.

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har en egen samarbeidsavtale med SVV, med tydelige mål om å sikre og styrke fremtidig rekruttering av kvalifiserte medarbeidere, styrke undervisningstilbudet på relevante fagområder innen veg- og samferdselssektoren, etablere etter- og videreutdanningskurs og samarbeide om forsknings- og utviklingsoppgaver. Samarbeidet har opplagt et potensial i en mulig fremtidig drifts- og utbyggingsdivisjon i Tromsø.

UiT har kompetanse til å møte utfordringer knyttet til vegnettet, kunnskap som gjør landsdelen til det riktige valget for divisjonsledelsen. Selv skriver SVV at «av riksvegnettet er rundt 30 % av veglengden i Nord-Norge. Landsdelen har store utfordringer med ekstreme vær- og føreforhold, krevende grunnforhold og ras. En ledelse for divisjon Veg i Tromsø kan derfor være et godt grep for å skape ekstra utviklingskraft i drift og vedlikehold av veg. Statens vegvesen samarbeider også med UiT Norges arktiske universitet, på områder som geoteknikk, ras, skred, vinterdrift, samfunnsplanlegging, klima m.m».

Institutt for geovitenskap er direkte knyttet til overvåking av Nordnesfjellet gjennom både forskning og undervisning. Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) gjennomføres det et eget kurs i Plan- og bygningsloven initiert av SVV. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) er, og vil fortsette å være, en god samarbeidspartner for SVV med mer enn 10 kandidater årlig som tar bachelor innenfor vei og transportrelatert tematikk. Det samme fakultetet er engasjert i utdanning av dronepiloter. Vi forventer at droner i fremtiden vil få utvidede oppgaver knyttet til stein- og snøskred. Nyetableringen av Senter for arktisk logistikk (ArcLog) ved UiT i Narvik vil ytterligere styrke en fagprofil med særlig interesse for vegmyndighetene.  Likeledes vil informatikkkompetanse, maskinlearning, sikkerhet og beredskap være områder av interesse for SVV.

Vi ser frem til den politiske behandlingen av forslaget om å legge driftsdivisjonen for riksvegnettet til Tromsø og gleder oss til styrket samarbeid med vegmyndighetene om gode kandidater, ny kunnskap og nye løsninger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse