Annonse
Ingen kan vel være i tvil om at ei ny bru vil vanskeliggjøre navigeringen i meget stor grad. Foto: Nordlys/arkiv

Risikovurdering av Sandnessund-forbindelsen

Tromsø Sjømannsforening stiller kritiske spørsmål til konsekvensene av ei ny bru over Sandnessundet.

To bruer så nær hverandre mer enn fordobler farene.

Det har over en tid vært økende debatter om behovet for en ny forbindelse over Sandnesssundet. Debattene har hovedsakelig dreid seg om bru eller tunnel.

Det syntes en tid som om at avgjørelsen var falt på tunnel via Håkøya noe de fleste syntes å være fornøyd med. Nå har det imidlertid blitt gjort ny snuoperasjon som har landet på bru mellom Selneset på Kvaløya og Langneset på Tromsøya. Dette synes å være bestemt kun ut fra ønske om å få flest biler hurtigst mulig fra Kvaløya til Tromsøya og retur, uten å ta hensyn til sikkerheta for den skipstrafikken som skal passere i Sandnessundet.

Sandnessund brua som ble åpnet den 21.september 1973 har en seilings høyde på 41 meter. Her passerer jevnlig til dels store fartøy. Kjemikaltankere på omkring 25.000 tonn og nesten 180 meter lang, til anlegget på Sjelnan, og Cruiseskip på opp mot 200 meters lengde og 30 meter dekkhøyde. Det er sannsynlig at trafikken vil øke både i volum og størrelse når anlegget på Tønsnes kommer i full drift.

Fra eksisterende bru til Løknesgrunnen og Erikgrunnen er det en (1) nautisk mil, 1852 meter. Fra disse grunnene til ny påtenkt bru er det omkring 830 meter, og videre til Steinen er det omkring 740 meter. Ingen kan vel være i tvil om at en bru her vil vanskeliggjøre navigeringen i meget stor grad. Loser og Sjøkapteiner har uttalt at Cruise trafikken vil bli meget hardt rammet og i verste fall helt unngå Tromsø.

Tromsø Sjømannsforening har blant sine medlemmer mange navigatører med lang erfaring fra toppstillinger i handelsflåten. Gjennom sitt yrke og stillinger som sjøkapteiner har de hatt ansvar for passering av bruer med alle typer skip verden over. Vi mener at denne erfaring tilsier at vi på faglig grunnlag kan uttale oss om risikoen ved bygging av bru nummer to over Sandnesssundet.

I de aller fleste tilfeller gir bruåpningen lite klaring på begge sider ved passering. Klaringen blir selvfølgelig mindre jo større skipene blir. Sandnessundet trafikkeres som tidligere nevnt av forholdsvis store skip. I tillegg stiller strømfarvann store krav til nøyaktig navigering. Den minste feil, teknisk eller menneskelig, like foran en bro passering kan få katastrofale følger.

Vi antar at seilingsåpninga i en eventuell ny bru ikke blir vesentlig bredere enn i den eksisterende. I Sandnessundet er det til dels kraftig strøm. Med tillegg av varierende balsfjordvind er faren for uhell allerede stor nok. To bruer så nær hverandre mer enn fordobler farene.

På 80-tallet ble det ved simulatoren i Trondheim foretatt simulering av seilas igjennom Sandnessundet med diverse båttyper. Er resultatet av denne simulering tatt i betraktning ved vurdering og bestemmelse om bru?

I tidsrommet 2007-2009 ble plan om helhetlig forvaltning av det maritime miljø behandlet, Ref. Fylkesmannens 2007/2135-21. I denne verneplan ble Sandnessundet inkludert. Er det foretatt risiko analyse relatert til skadeomfang ved et eventuelt tankskips havari som følge av forvansket navigering på grunn av en til bru?

Området rundt Grindøya er definert som våtmarksområde med fuglereservat. Er det foretatt risikoanalyse om skadeomfang ved eventuelt havari som følge av forvansket navigering ved ekstra bru?

Det går relativt ofte slep av varierende størrelse igjennom Sandnes sundet. Er det foretatt risiko analyse for eventuelt slepeproblemer mellom bruene?

Er det foretatt risikovurdering av hvor mye grunn-effekt og bank-effekt utgjør ved navigering over grunt område mellom bruene i varierende vind og strøm?

Ved navigering i snø kov samtidig som det brøytes på flyplassen ses brøytelysene som svære lysorgel, noe som bidrar til å begrense sikten til seilingslysene på broen.

Er det foretatt risikoanalyse av hvilken effekt dette vil ha for to etterfølgende bruer?

Er det foretatt risikovurdering relatert til om to etterfølgende broer nødvendiggjør trafikk regulering system? Hvor skal skipene eventuelt vente mens møtende trafikk passerer begge bruene?

Det er en rekke slike spørsmål som ikke synes tilstrekkelig besvart.

Det er mulig at både Kystverket og Tromsø Kommune allerede har foretatt all nødvendig risikovurdering uten at det er blitt gjort kjent. Tromsø Sjømannsforening skulle svært gjerne ønske å få dette bekreftet og gjerne få tilsendt resultat av slike vurderinger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse