Annonse
PERLE: Turområdet rundt sydspissen er blitt en perle som vi vil bevare og videreutvikle, skriver Brage Larsen Sollund (Ap). Foto: Jørn Normann Pedersen

Robukta må bevares. Da kan vi ikke bygge hotell.

Kommunen har hatt til behandling en sak om bygge og deleforbud i Robukta. Det kommer etter at Robukta har sendt inn søknad om å bygge et hotell med 83 rom i fjæra. Det bør ikke komme som noen overraskelse på eierne i Robukta at vi ikke ønsker det.

Dersom vi sier ja til hotell er det for sent å lage friområde om et år.

Vi har signalisert at vi ønsker Robukta fortsatt skal være et friområde. Dette vet eierne og har tilbydd seg å selge eiendommen til oss. Kommunens administrasjon mener prisen Totalrenovering har tilbydd er for høy. Det mener ikke Totalrenovering og har nå sendt søknad på å bygge et hotell. Det tiltaket lå inne i gamle planer. Vi skulle ønske at saken hadde fått en frivillig løsning før dette tidspunktet, det har det ikke fått og jeg har respekt for at Totalrenovering ønsker å utnytte tomta.

Situasjonen er likevel at vi må velge. Det sier seg selv at det ikke både kan være friområde og hotell. På bakgrunn av tidligere uttalelser fra politisk ledelse og Totalrenovering sitt søknad om å bygge et hotell har vi fått en sak om midlertidig bygge og deleforbud på tomten. Det har vi sagt ja til i påvente av avklaring.

Vi sier nei til å bygge hotell og ja til at det skal være et friområde.

Grunnen for det er områdets høye verdi for turliv. Første år var det 110.000 registrerte passeringer i områder, det reelle antallet er antakeligvis høyere. Tellinger viser at mer enn 400 mennesker passerer området hver dag. Dette tar ikke hensyn til Nord-Norsk vær og at det antakeligvis er store variasjoner i antallet. På en god dag er det langt flere enn 400.

Turområdet rundt sydspissen er blitt en perle som vi vil bevare og videreutvikle.

Problemet er at hvis du bygger et hotell så blir friområde mindre og det vanskeliggjør videre utvikling av området. Vi vet det foreligger omfattende byggeplaner på Sør-Tromsøya og da trengs det friarealer.

Administrasjonssjefen sier at de pågående forhandlingene mellom kommunen og Totalrenovering er uavhengig av hverandre og skriver i sitt saksfremlegg: «Et forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 er en selvstendig, planfaglig vurdering, uavhengig av forhandlinger om kjøpesum. Det er derfor viktig at disse to sakene behandles adskilt.»  Vårt vedtak er basert i dette og har behandlet det som to forskjellige saker. Det må kommunen også legge til grunn i fortsettelsen.

Vi håper på en frivillig løsning mellom partene, som ender med et friområde til glede for Tromsø sin befolkning.  Vi ga derfor et tydelig signal til administrasjonen om at kommunen skal gå i dialog med grunneierne om kjøp av eiendommene i Robukta.

Vi har sagt ja til flere av Totalrenovering sine planer. Selv om alle planer innebærer en reguleringsrisiko, noe denne i høyeste grad viser, er det et mål å holde reguleringsrisikoen lav for oss. Byen trenger bolig, næring og infrastruktur som kan ta unna veksten som Tromsø står ovenfor.

Samtidig må Tromsø få være Tromsø. Byen trenger friområder og dette er et av de. Dersom vi sier ja til hotell er det for sent å lage friområde om et år.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse