Annonse
Vi er stolte av de modige og kunnskapsrike skoleelevene, som nå står på barrikadene og sier sin mening til de som har makt. Vi vil spille på lag med de unge og framtiden, skriver Rødts Mats Ivan Larsen og Tore J. Haugen i Målselv. Foto: Natur og Ungdom

Rødt Målselv støtter skoleelevenes klimastreik

Det økonomiske systemet vi har i dag fører på en systematisk måte til overforbruk av naturressursene og store klasseforskjeller i inntekt og rikdom. Vi ønsker strukturelle endringer i samfunnet for å gjøre det mulig å nå målene i Paris-avtalen.

I dag fredag streiker mange skoleelever for en bedre klima- og miljøpolitikk. Det er en internasjonal bevegelse inspirert av svenske Greta Thunberg, og det er planlagt tusenvis av demonstrasjoner i over hundre land. De globale klimaendringene og miljøødeleggelsene er grundig dokumentert. De unge er lei av tomme ord fra politikere som snakker om «det grønne skiftet», men som ikke gjør noe med det. Det hjelper ikke å snakke om kvoter på utslipp når man ikke makter å gjøre noe grunnleggende med de faktiske problemene; forbruket og praksisen. Streikerne krever handling fra politikerne nå! De ønsker seg en framtid på en frisk planet hvor ikke miljøet er ødelagt. Det er uakseptabelt at det er de unge som må betale prisen for dagens uansvarlige miljøpolitikk.

Rødt Målselv støtter skoleelevenes klimakamp. Vi er stolte av de modige og kunnskapsrike skoleelevene, som nå står på barrikadene og sier sin mening til de som har makt. Vi vil spille på lag med de unge og framtiden. Våre representanter kommer til å sette handling bak ordene, og jobbe for virkelige endringer for et bedre miljø.

Kommunene må ta sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene og å ta vare på det biologiske mangfoldet. Rødt vil satse på fornybar energi. Vi vil stille krav om kildesortering og miljøvennlig forbruk hos kommunens institusjoner og bedrifter, samt gjøre det lettere for vanlige folk å kildesortere og handle miljøvennlig. Vi vil beskytte Målselv-laksen og økosystemene i fjorder og elver fra forurensing, lakselus og rømte oppdrettslaks. Vi ønsker å sette krav til oppdrettsnæringa om at de må ta hensyn til miljøet og lokalsamfunn, både lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi vil satse på landbruk og sjølforsyning av mat i regionen, og stoppe nedbygging av matjord og ekspropriering av dyrket mark for å bygge boligfelter. Vi vil ha lokal mat i lokale butikker. Det må legges til rette for bærekraftig miljøvennlig skogdrift, jordbruk og reindrift.

Det økonomiske systemet vi har i dag fører på en systematisk måte til overforbruk av naturressursene og store klasseforskjeller i inntekt og rikdom. Vi ønsker strukturelle endringer i samfunnet for å gjøre det mulig å nå målene i Paris-avtalen. Vi ser at det er nødvendig med andre mål og indikatorer for samfunnsutviklingen enn økonomisk vekst (BNP), og vi vil sette levestandard og naturens tålegrense foran kortsiktige økonomiske interesser. Det materielle overforbruket og bruken av fossil energi må reduseres.

De unge klimaaktivistene må bli tatt på alvor!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse