Annonse
Folkehelseminister Sylvi Listhaugs mantra er at individer skal ha frihet til å velge selv, og at politikerne ikke skal blande seg bort i om folk gjør sunne eller usunne valg. Men, usunne valg kan ha konsekvenser for samfunnet, skriver Jan Abel Olsen. Foto: Scanpix

Rollemodeller i folkehelsepolitikken

Politikere som er bekymret for statens sykepengeutbetalinger og helsesektorens kostnader, har grunn til å være ekstra bekymret for befolkningas vektøkning.  Om ikke folkehelseministeren bryr seg om fedmeepidemien, burde derfor finansministeren gjøre det.

Den siste tida har det vært mye oppmerksomhet om at politikere må være gode rollemodeller. Våre folkevalgte skal følge loven, enten det gjelder bruk av mobiltelefon mens man kjører bil, eller å sende reiseregninger for reiser som ikke har funnet sted. Er det urimelig å forvente at folkevalgte også er gode rollemodeller for folkehelsepolitikken?

Stor oppsikt vakte det da folkehelseministeren uttalte at hun blåser i ‘moralpolitiet’. Bakteppet er en etablert folkehelsepolitikk som oppfordrer oss til å ‘ta ansvar for egen helse’. I mange land er det nå bred enighet om fire sentrale anbefalinger: i) ikke røyk, ii) ikke drikk mer enn 14 enheter alkohol i uka; iii) vær fysisk aktiv minst 150 minutter i uka, og iv) hold normal vekt (definert som en kroppsmasseindeks, KMI, mellom 18,5 og 25).

Den første anbefalingen er en helsepolitisk suksesshistorie i Norge. Reguleringer og avgifter har ført til at andelen dagligrøykere har gått ned fra over 50% til 10% på mindre enn 50 år. Hva angår alkohol, er det fortsatt en liten andel som rapporterer forbruk som overstiger maksimalt anbefalt nivå. Fysisk aktivitet varierer mye, men majoriteten oppfyller ikke det anbefalte nivået.

Det mest foruroligende er tallene knyttet til vektanbefalingen: I løpet av 25 år har andelen folk med fedme (KMI på 30 eller mer) økt fra 10% til 24%, mens gruppen overvektige (KMI mellom 25 og 30) har økt fra 36% til 44%. Altså, kun 1 av 3 voksne er nå normalvektig!

I faglitteraturen er det omfattende dokumentasjon for årsakssammenhengene mellom overvekt/fedme og økende risiko for kroniske sykdommer; diabetes, hjerte/kar, kreft, og muskel/skjelett-lidelser. Det er også godt dokumentert at foreldres vektøkning smitter over på barn. Dessverre er overvekt og fedme i ung alder vanskelig å bli kvitt i voksen alder.

Folkehelseministerens mantra er at individer skal ha frihet til å velge selv, og at politikerne ikke skal blande seg bort i om folk gjør sunne eller usunne valg. Men, usunne valg kan ha konsekvenser for samfunnet. Forskning viser at folk med fedme har betydelig høyere sykefravær og forbruk av helsetjenester enn normalvektige. Fedme er følgelig ikke bare en individuell belastning, men en økende belastning for offentlige budsjetter. Politikere som er bekymret for statens sykepengeutbetalinger og helsesektorens kostnader, har grunn til å være ekstra bekymret for befolkningas vektøkning.  Om ikke folkehelseministeren bryr seg om fedmeepidemien, burde derfor finansministeren gjøre det.

Sammenliknet med andre nordiske land har Norge den høyeste andelen fedme i befolkningen. For å redusere problemet er det ikke nok med velment informasjon. Individer velger innenfor et handlingsrom som formes av reguleringer og priser. Gjennom målrettet poltikk, f.eks. sykkelveier og sukkeravgifter, ligger store muligheter til å hjelpe folk å velge en helserelatert atferd i samsvar med hva de vil innse er til sitt eget beste. En kunnskapsbasert folkehelsepolitikk må ikke bli fortrengt av ideologisk tåkeprat.

I det offentlige rom er det sjelden å se ledende politikere røyke. Når de gjør det, blir det gjerne kommentert og kritisert. Folkehelsepolitikkens vektanbefaling er de sikkert godt kjent med, men det er jo ikke like lett for alle å være lett. Likevel, selv om ikke alle er gode rollemodeller, er det på høy tid at de tar fedmeepidemien på alvor ved å iverksette tiltak som hjelper ‘folk flest’ å gå ned i vekt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse