Annonse
Norsk laksenæring har tatt store steg og har gode systemer for produktutvikling, markedsføring, distribusjon og salg. Når norsk hvitfiskindustri sårt trenger kapital, ser jeg ingen bedre kandidat enn de som allerede har gått opp løypa, skriver fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Fiskeridepartementet

Rosa løft for hvitfisk

Laksepengene kan gi hvitfisknæringen det løftet den trenger.

Eierskap på kryss av sektorene er en måte for næringen å balansere ut de naturgitte svingningene i råstofftilgangen. Hånd i hånd med økt konkurransekraft, kan dette bidra til økt tilbud av helårige arbeidsplasser.

Hvitfiskindustrien har lenge slitt med lav lønnsomhet, fallende aktivitet og mangel på investeringer i teknologi og anlegg. Dersom hvitfiskbedriftene skal bli mer konkurransedyktige og få flere helårige arbeidsplasser, trenger de kapital.

Hvitfisknæringens kolleger i rosa sektor har kapital, investeringsvilje og kompetanse. Flere lakseinvestorer satser nå på hvitfisk. Det kan gi hvitfisknæringen et etterlengtet løft.

Har gått opp løypa

Sjømatmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Globaliseringen har økt konkurransen og utvidet markedet. Detaljhandelen i Europa består av færre og større kjeder, logistikken er forbedret, og arbeidskraft og kapital krysser landegrensene.

Norsk laksenæring har tatt tilsvarende store steg, og har gode systemer for produktutvikling, markedsføring, distribusjon og salg. Når norsk hvitfiskindustri sårt trenger kapital, ser jeg ingen bedre kandidat enn de som allerede har gått opp løypa. 

Kan lære av hverandre

Hvitfisknæringen har uvurderlig kunnskap om råstoffet og forholdene i næringen, mens oppdrettsnæringen har kapital og verdifull kunnskap om markedet. 

Større, helhetlige sjømatkonsern stiller sterkere i forhandlingene med de store supermarkedkjedene i Europa. Flere fiskearter under samme markedsførings-, logistikk- og salgsapparat vil kunne redusere kostnadene og øke etterspørselen. Hvis investeringene i tillegg reduserer produksjonskostnadene, står sjømataktørene bedre rustet mot konkurransen fra utlandet.

All fisk er lik på den måten at jeg tror en dyktig arbeider i hvitfiskindustrien også vil kunne bli en dyktig arbeider med laks, ørret eller sild. Eierskap på kryss av sektorene er en måte for næringen å balansere ut de naturgitte svingningene i råstofftilgangen. Hånd i hånd med økt konkurransekraft, kan dette bidra til økt tilbud av helårige arbeidsplasser.

Eierkonsentrasjon

Myndighetenes oppgave er å sørge for at eierkonsentrasjonen ikke blir for stor. Dette er viktig for å skape et mest mulig effektivt marked. 

Konkurransesituasjonen er blitt vurdert i forbindelse med alle oppkjøpene som allerede er gjort, og vil også bli gjennomført på eventuelle fremtidige oppkjøp. Deltakerloven og havressursloven vil også fortsatt legge føringer for linjene i eierskapet, både nasjonalt og mellom landegrensene. Fiskere skal fiske fisken, og fiskeressursene tilhører det norske folk. 

Utvikling er uunngåelig, naturlig og ønskelig. Å sette seg på bakbeina for enhver utvikling som medfører utfordringer, er ikke veien å gå hvis man har et mål om å være en stormakt i sjømatverden også i fremtiden. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse