Annonse
MÅ TA ANSVAR: Eduardo da Silva mener byråd Jonas Stein må ta ansvar for de økonomiske problemene som har oppstått i Sjakk-OL. Administrerende direktør Børge Robertsen (fra venstre), sjakklegende Anatoly Karpov og byråd Jonas Stein. Foto: Brage Fjellheim/Nordlys

Rotete og uverdig sluttspill

Tillit er det viktigste i et velfungerende samfunn. Tromsø kommune er en ansvarlig eier, som uansett hva byråd Stein måtte mene, ikke skal la kommunale selskaper påføre det lokale næringslivet tap.

Hvem vil lytte til en kommune som ikke innfrir sine forpliktelser, en kommune som gjemmer seg bak konkurslovens paragrafer for å slippe unna?

Den 14. oktober sendte jeg en anmodning til Tromsø kommunes kontrollutvalg. Jeg ber utvalget vurdere hvorvidt det er grunn til å se nærmere på hva som skjer i sjakk-selskapet (Chess Olympiad Tromsø 2014 red.anm.). De opplysningene som er kommet ut i de lokale mediene gir all grunn til bekymring.

Medlem av sentralstyret i Norges Sjakkforbundet Thomas Robertsen, som også er leder av forbundets elite-utvalg, har uavhengig av meg kommet til samme konklusjon. Presidenten i Tromsø sjakkforening uttaler til Nordlys at han ikke er overrasket over det som nå kommer til overflaten. Begge disse sjakk-tillitsvalgte sier at det var mye som tydet på at pengebruken i selskapet var ute av kontroll. Det vi nå snarest må få klarhet i, er på hvilket tidspunkt eierne, og da først og fremst Tromsø kommune, fikk informasjon om de problemer som nå er avdekket. Jeg har stilt ansvarlig byråd noen spørsmål om dette, og jeg venter fremdeles på svar. Det burde være forholdsvis lett å besvare min henvendelse.

LES MER: - Kommunen må rydde opp slik at vi får betalt

Først når alle tall foreligger, kan vi vite hva som egentlig har skjedd. Per i dag virker det som ingen har en fullstendig oversikt. Selskapet har nå sendt et brev til kreditorene, og bedt om en frivillig akkord. Det innebærer at samtlige må akseptere å få utbetalt et mindre beløp enn det de har til gode. Hvor store tap de blir påført til syvende og sist, er det ingen som vet. For selskaper som i utgangspunkt opererer med nokså knappe marginer, er et tap noe som vil kunne få alvorlige konsekvenser.

Som kjent er selskapet eid 90 prosent av Tromsø kommune. Det er byråd for næring, kultur og idrett som er selskapets generalforsamling. Vi har altså med et kommunalt eid aksjeselskap å gjøre. Formelt må selskapets styre forholde seg til aksjelovens bestemmelser, men det politiske ansvaret for selskapet innehar Tromsø kommune alene. Det er et ansvar som er delegert til byrådet, og av byrådet til ansvarlig byråd Jonas Stein. Et kommunalt selskap er ikke som et hvilket som helst aksjeselskap. Man må blant annet finne seg i en mye mer omfattende kontroll fra eiernes og fra offentlighetens side.

Tillit er det viktigste i et velfungerende samfunn. Tromsø kommune er en ansvarlig eier, som uansett hva byråd Stein måtte mene, ikke skal la kommunale selskaper påføre det lokale næringslivet tap.

Les også: 5 spørsmål om Sjakk-OL

Og denne: Her er mine fem svar om Sjakk-OL

Da hjelper det lite å forsøke å fraskrive seg ansvaret for det som skjer, ved å si at man kun forholder seg til aksjelovens bestemmelser. Byråd Stein inntar her en altfor lettvint holdning. At et selskap som eies av kommunen, og har rådhuset som postadresse, faktisk oppfattes av de fleste som en del av kommunen, bør ikke overraske noen. Tromsø kommunestyre har vedtatt retningslinjer for utøvelse av kommunalt eierskap. Vi har også vedtatt etiske retningslinjer.

Dette må Stein ta innover seg. Han kan ikke avfeie disse ting ved å definere dem som «et teknisk spørsmål», slik han har uttalt. Dette har med kommunens omdømme å gjøre. Det dreier seg om tillit og troverdighet. Det handler om politisk ansvar. Det er nå at man skal se politisk lederskap utøvd i realitetens verden. Skulle byråden ikke være i stand til det, må han snarest melde pass.

Tromsø kommunestyre har egentlig ikke noe annet valg enn å ta ansvar for det som har skjedd. Så får vi i ettertid analysere hvor det gikk galt. Det var Tromsø kommune som tok initiativ til å søke mesterskapet, og da er vår plikt som folkevalgte å ta ansvar og innfri kommunens forpliktelser fullt ut. Vi kan ikke plassere oss i samme kategori som en konkursrytter som oppretter selskaper og løper fra det hele ved å gjemme seg bak formaliteter. Hvis byrådet trenger en avklaring fra kommunestyret, må de be om det snarest. Om nødvendig kan man innkalle et ekstraordinært møte. Her har ordfører og forretningsutvalget et ansvar.

LES MER: Kan tape tre millioner på Sjakk-OL

Tromsø kommune har som eier et ansvar som langt overgår det som er vanlig praksis i næringslivet. At et kommunalt eid selskap ikke klarer å innfri sine betalingsforpliktelser og kanskje må gå til skifteretten, er selvsagt juridisk mulig. Men politisk vil det være katastrofalt.

I løpet av noen uker skal byrådet legge frem en ny næringsstrategi for Tromsø kommune. Jeg vet ikke hva som vil komme, men jeg antar at det er enda en plan med mange gode og prisverdige intensjoner. Men skulle det lokale næringslivet bli påført omfattende tap på grunn av et kommunalt eid selskap som ikke klarer å gjøre opp for seg, anbefaler jeg at Steins strategi for næringsutvikling blir makulert og glemt straks det kommer fra trykkeriet. Helst bør planen ikke se dagens lys. Ikke bruk papir og arbeidstid på det. Hvem vil lytte til en kommune som ikke innfrir sine forpliktelser, en kommune som gjemmer seg bak konkurslovens paragrafer for å slippe unna?

Tillit er det viktigste i et velfungerende samfunn. Tromsø kommune er en ansvarlig eier, som uansett hva byråd Stein måtte mene, ikke skal la kommunale selskaper påføre det lokale næringslivet tap. Skulle så skje under hans ledelse, vil han ikke ha et minimum av politisk troverdighet. Tromsø kommunestyre må sørge for at byrådet får en klar ordre om å ordne opp uten unødig opphold. Koste hva det koste vil. Så får vi diskutere etterpå hvem har sviktet eller hva som er gått galt.

LES MER:

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse