Annonse
Er vi villige til å gamble med unike naturressurser, havkoraller, gyteområder, hekkeplass for sjøfugl og livsgrunnlaget til fiskere og norske fiskeriarbeidsplasser på land - for at en russisk oligark gjennom sitt tyske selskap skal få lete etter olje? spør Toine C. Sannes (MDG). Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen, Statoil

Russisk oljeoligark får bore utenfor Lofoten

Nå har regjeringen tillatt oljeboring i porten til Lofoten. I et unikt gytefelt for fisk, hekkeområde for sjøfugl og under skreifisket skal det tyske selskapet Wintershall DEA fra oktober prøvebore etter olje.

Havstrømmene tar ikke hensyn til en strek satt på kartet av norske politikere: på denne siden verner vi, på andre siden borer vi. Og Lofoten er igjen truet om det skulle komme et oljeutslipp.

Området som er åpnet for olje, ligger ved inngangen til Vestfjorden og rett sør for dypvannskorallområdet Trænarevet. Havforskningsinstituttet advarte i sin høringsuttalelse på det sterkeste mot å bore i dette området.

Olje eller fisk?

Norges Kystfiskarlag betegner dette området som det viktigste for fisk i Norge, dette er oppvekstområdet for mange ulike fiskesorter. Trænarevet er også stengt for trålere, ettersom bunntråling kan skade de unike korallene.

Havstrømmene tar ikke hensyn til en strek satt på kartet av norske politikere: på denne siden verner vi, på andre siden borer vi. Og Lofoten er igjen truet om det skulle komme et oljeutslipp. Lofotodden fungerer som en trakt, der havstrømmene sluser olja rett inn i torskens fødestue, og krisen er et faktum. Er vi villige til å gamble med unike naturressurser, havkoraller, gyteområder, hekkeplass for sjøfugl og livsgrunnlaget til fiskere og norske fiskeriarbeidsplasser på land - for at en russisk oligark gjennom sitt tyske selskap skal få lete etter olje? Miljøpartiet De Grønne er ikke det. Finnes det et område der føre-var prinsippet skal gjelde, så er det i dette området. Risikoen er rett og slett for stor.

Perioden med leteboring skal være avsluttet 29. februar, og man kan tenke at det er for å kunne hevde at det ikke vil bores i hele perioden det pågår skreifiske. Men hensikten med prøveboring er vel å finne olje? Og ved et funn vil boringen foregå hele året, side om side med skreifisket.

Regjeringen og Arbeiderpartiet blør velgere i nord, etter en rekke upopulære avgjørelser for landsdelen, og ser ikke ut til å være i takt med befolkningen her i nord. Nordland har en av landets laveste arbeidsledighetstall på 1,8% og samtlige kommuner i Lofoten har takket nei til olje. Har regjeringspartiene og Arbeiderpartiet råd til å på nytt legge seg ut med befolkningen i nord?

Tillatelsen er nå klaget inn til Klima og Miljødepartementet. Denne saken vil handle om Venstre sin miljøtroverdighet, og være den viktigste testen for Ola Elvestuen. Verden står overfor to kriser - menneskeskapte klimaendringer og tap av artsmangfold. Denne saken omhandler begge. Klarer ikke Elvestuen å stoppe oljeboring i dette området, når han har de faglige argumentene på sin side, har han sviktet miljøet grovt på sin vakt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse