Annonse
Vi har fremdeles et Stortingsvedtak fra 2015 om at veterinærinstituttet i Tromsø skal bygges opp og forsterkes. Vi kan ikke la de nåværende sentraliseringskameratene late som om det er borte! skriver Torill Olsen. Foto: Nordlys arkiv

Russisk rulett med befolkninga i nord

Når man bygger ned veterinærinstituttene nord for Trondheim med begrunnelser som økte pensjonsutgifter og budsjettunderskudd er det noe som er riv ruskende galt.

Så var det Veterinærinstituttet i Tromsø sin tur å bøye nakken for sentraliseringens bøddel. Det ble for dyrt. Samtidig skal 300 ansatte i Oslo få et nytt bygg på Ås til 8 milliarder (hvorav 20 millioner går til utsmykning!). Men 15 millioner til nytt bygg i Tromsø med 3 ansatte ble for dyrt til tross for at det ble bestemt i et Stortingsvedtak fra 2015.

Det er urettferdig og trist for de som jobber ved instituttet, og det er urovekkende at kompetanse og stillinger forsvinner ut av landsdelen. Men mest av alt er det grunn til å rope varsku for dyrevelferd og manglende beredskap i nord.

Hvis en rabiesulv vandrer fra Russland via Finland og inn på Finnmarksvidda vil den nå bli sendt til Oslo for obduksjon. Hvis en rein må obduseres ved mistenkelig sykdomsforløp må den sendes til Oslo. Og hvis ei ku fra Vestre Jakobselv får en merkelig sykdom og må avlives, skal også hun til Oslo. Med trailer og fare for forringelse av prøver og unødvendig lang tid før svarene kommer. Mens dyrene obduseres i Oslo venter folk og dyr i nord unødvendig lenge på svarene.

Kadaver som sendes til Oslo istedenfor Tromsø skjer allerede. Skabbreven som angrep babyen i barnevogna i Alta før jul ble sendt til Oslo, selv om Veterinærinstituttet i Tromsø ikke hadde lagt ned obduksjonsavdelinga.

Konsekvensene er at vi blir snytt for den sammen sikkerheten mot smittefare fra dyr som resten av landet har. Og det til tross for at vi grenser mot Finland og Russland der smittestatus hos ville dyr er en helt annen enn hos oss.

Og med all respekt, det er jo i nord vi har mye natur og ville dyr og stort potensiale for smittefare og hendelser som setter dyrevelferden i fare. Her har vi mer bjørn, ulv, rein, elg, gaupe, jerv, ørn, rev og fisk og sjødyr enn noe annet sted i landet.

Vandringsmønsteret til de ville dyrene går over store områder, et mønster som ikke er helt kartlagt enda. Nye funn viser at Fjellrev satt ut i Øst-Finnmark har vandret helt ned til sør-Finland.

Sentralisering av veterinærtjenester i et land med store avstander og store grenseområder er svært alvorlig. Enda mer alvorlig er det at argumentet er penger samtidig som man bygger råflott et annet sted. Men det som er noe langt mer bekymringsfullt nedbyggingen av Veterinærinstituttet i Tromsø handler om.

Hvor god beredskap har vi her nord? 

Hva med konsekvenser av klimaendringene som er størst i nord?

Hva med nye sykdommer som dukker opp, vil de fanges opp uten overvåkning i Nord?

Hva med dyrevelferden?  

Dette er risikopunkter folk krever svar på og det er politikerne og administratorene i Oslo som må legge dette frem for folket. Derfor er sentrale politikere på venstresiden satt i sving for å kreve begrunnelser for nok en hodeløs sentralisering.

Når man bygger ned veterinærinstituttene nord for Trondheim med begrunnelser som økte pensjonsutgifter og budsjettunderskudd er det noe som er riv ruskende galt. Sitter man i sentrale deler av landet og teller penger og produserer papir og vedtak uten å ta hensyn til hvilke utfordringer som fins i resten av landet? Har man ikke kompetanse om landet nord for Sinsen-krysset eller har arrogansen tatt overhånd?

Spiller man russisk rulett med befolkninga i nord for eksempel når det gjelder rabies-faren?

Det vi skulle ha hatt var et eget velutbygd beredskapsinstitutt i Nord-Norge istedenfor at alt skal til det sentrale Østlandet. Det er det folket og opposisjonspolitikerne må jobbe for nå. Vi har fremdeles et Stortingsvedtak fra 2015 om at veterinærinstituttet i Tromsø skal bygges opp og forsterkes. Vi kan ikke la de nåværende sentraliseringskameratene late som om det er borte!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse