Annonse
Hvis Bjørn Kjos på liv og død ønsker å fly Sibir-ruten, så er løsningen svært enkel. Han kan starte et eget flyselskap med hovedbase i Murmansk. Hvis han tør. Russisk rulett er som kjent et særdeles risikabelt spill. Vi andre bør definitivt ikke delta, når klima er det første offer, skriver Einar Sørensen. Foto: Scanpix

Russisk rulett med klima i Arktis som første offer

Med dagens kunnskaper om klimapåvirkningen i Arktis spesielt, så er det glassklart at noe av det verste vi kan finne på er å tillate en armada av turistfly fra Kina og Japan til Nord-Norge.

Bjørn Kjos er jo en likandes kar som alltid har et smil på lur. Dette må nok være forklaringen på politikere og kommentatorer rått kjøper hans historie om at nå må Norwegian slippe til i Sibir-korridoren mellom Europa og Det fjerne østen. 

Regjeringen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spissen – og alt det har jeg har sett av kommentarer om klagesangen fra Bjørn Kjos de siste dagene – er kjemisk renset for det de aller fleste av oss er enige om: at klima-utviklingen er så farlig at vi må ta i bruk de sterkest mulige virkemidler for å redde vår sivilisasjon fra det forskerne mener rett og slett er slutten på vår måte å leve på.

For egoistiske nordmenn er det som vanlig EU vi må gå til for å få oversikt over det som skjer og hva som kreves av oss. Klima og flytrafikk ikke noe unntak. 

For en uke siden  slapp EU ut sin  rapport «European Aviation  Environmental Report 2019». Det er rystende lesning. I EU/EØS-området (Norge hører jo med her!) økte flytrafikken fra 2005 til 2017 med hele 60 prosent, og de farlige CO2-utslippene med 16 prosent. EU regner med at CO2-utslippene fra luftfarten frem til 2040 vil øke med minst 21 prosent. Mer drivstoff-vennlige motorer, bio-drivstoffer og hydrid-elektriske fly vil ha en ubetydelig virkning på en eksplosiv økning av trafikken. 

Aldri har vi vært lengre unna de klimamål som alle land som signerte Paris-avtalen har forpliktet seg til. Innen 2020 skal vi ha  20 prosent reduksjon av CO2, 40 prosent innen 2030, 60 prosent i 2040 – og klimanøytral fra 2050. Lederne for europeisk luftfarts viktigste organisasjoner etterlyser nå tiltak for å redusere flytrafikken! Men utviklingen går stikk motsatt – og i 2040 på et nivå som sprenger alt av kapasitet på bakken og i luften.

Så noen ord om Sibir-korridoren. Jeg forstår godt at både Norwegian og SAS går på gummisåler i denne saken – og hver for seg gråter for sin syke mor.

Problemet med Sibir-traseen er velkjent i internasjonal luftfart. Russerne  innførte for 30-40 år siden  det eiendommelige prinsipp at når ikke deres nasjonale flyselskap Aeroflot kan trafikkere enkelt-ruter ved bruk av sibirsk luftrom, så må de utenlandske flyselskaper som gjør det betalte en egen avgift til Aeroflot som takk for manglende konkurranse.  Det er rett og slett moderne sjørøveri i luften!

Det er beregnet at flyselskapene betaler opp mot 3 milliarder NOK årlig i «Sibir-gebyr», i tillegg til de ca. 4 milliarder NOK i underveis-avgift pr. år for europeiske flyselskaps bruk av  russisk luftrom. Også SAS er et av selskapene som punger ut  til Aeroflot, fordi «alle andre gjør det»! Uten at norske og skandinaviske myndigheter protesterer. Det er kun EU-kommisjonen som i mange år har slåss mot slik utpressing.

Normalt reguleres internasjonal luftfart av  bilaterale avtaler mellom  enkeltland, Air Service Agreements (ASA). Men fra 1990 av startet EU dereguleringen av sivil luftfart med innføringen av «Open Sky»-avtalene, bl.a. mellom EU  og USA.  Da med EU som juridisk avtalepart .  Uten dette vitale luftfartspolitiske rammeverket ville selskapet Norwegian neppe ha eksistert i dag og  ikke hatt  en eventyrlig ekspansjon i Europa og nå med EU-garanterte retter i USA!  

Fri konkurranse  er bakgrunnen for at Norge i dag har billige flyreiser og  det enestående reisetilbud vi nyter godt av. Uten denne rammen ville vi i stedet som i tidligere tider hatt rettigheter styrt av staten, med flyreiser kun for de med god råd.  Det er for å sikre disse godene at i EU/EØS skal bilaterale luftfartsavtaler (ASA) tuftes på   et felles  luftfartsmarked der EU garanterer mot  ulik praksis og urettferdig konkurranse.

EU-kommisjonen har i lang tid forhandlet med Russland om åpning av Sibir-korridoren, og i 2011-12 var partene faktisk enige om dette. Men på grunn av det iskalde forholdet mellom Russland og Vesten siden 2014 har Moskva   i stedet mer eller mindre åpent truet med å sperre luftrommet for all vestlig sivil trafikk. Det er særlig Finnair livredde for.  Mister de Asia-rutene over Sibir, så er Finnair konkurs. 

De siste årene har kampen mot de farlige klimautslipp – CO2 – fra rutefly komplisert saken ytterligere.  Fra 2021 vil EUs Emission Trading System (ETS), som skal kompensere for  klimautslipp fra rutefly bli gjeldende for all inn- og utgående trafikk fra EU/EØS-området.  Det skjer med full støtte fra FNs luftfartsorganisasjon ICAO

Men Russland krever unntak for russiske flyselskap. Uten det vil åpning av Sibir-luftrommet ikke komme på tale. Dette er bakgrunnen for at Norge ikke kan oppnå noe som helst med russerne. At politikerne sier noe annet er kun et spill for galleriet.

Med dagens kunnskaper om klimapåvirkningen i Arktis spesielt, så er det glassklart at noe av det verste vi kan finne på er å tillate en armada av turistfly fra Kina og Japan til Nord-Norge. EUs rapport redegjør således godt for hvor farlig avgassene fra fly i nordlige områder er. 

Hvordan i all verden kan norske politikere forsvare dette – og hvorfor har ellers våkne kommentatorer i media plutselig glemt alt og kjøper kortsiktige illusjoner  fra himmelen solgt av en dyktig flysjef? 

Hvis Bjørn Kjos på liv og død ønsker å fly Sibir-ruten, så er løsningen svært enkel. Han kan starte et eget flyselskap med hovedbase i Murmansk. Hvis han tør. Russisk rulett er som kjent et særdeles risikabelt spill. Vi andre bør definitivt ikke delta, når klima er det første offer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse