Annonse

- Ruteplanen synes skreddersydd og tilpasset langsiktig plan og strategi utarbeidet av driftige politikere og administrasjon fra Alta kommune

Den «puslete» krigen raser videre

Leder i Hammerfest AP, Erik Fjeldstad, var tidligere ute og omtalte Hammerfest Venstres reaksjoner på samferdselsskandalen vi er vitne til i fylket som en «puslete krig». I ettertid registrerer Hammerfest Venstre at denne puslete krigen omsider har nådd Hammerfest Arbeiderparti, hvor bølgehøyden etter hvert er blitt merkbar. AP-nestor Tom Mortensen var denne uken ute med en oppriktig bønn til Finnmark Arbeiderparti om å ta samferdselsskandalen på alvor, og gjøre nødvendige grep for å rette på situasjonen. Og Ordfører Jakobsen drar inn høyere makter, og ber at en for herrens navn får gjort grep. Bra, de utspillene applauderer vi gladelig. Samtidig maner Jakobsen til ro i denne saken – det er etter vår mening det siste denne saken trenger. Det er dessverre absolutt ingenting som tyder på at verken Finnmark fylkeskommune eller Finnmark Arbeiderparti har vilje eller evne til å ta tak i situasjonen. Jakobsen sier at VargsundeXpressen er enstemmig vedtatt av fylkestinget, derfor må man forholde seg til at den er kommet for å bli. Fylkestinget har dessverre enstemmig vedtatt hele ruteplanen, og alle de problemer den medfører, med desto større grunn til å gjøre akkurat det motsatte enn å mane til ro.

Å sitte stille i båten er muligens en strategi som fungerer utmerket for Arbeiderpartiet. Loppa-ruten er blitt rasert av fylkeskommunen som tydeligvis vet bedre enn Loppa kommune, som mot sin vilje skal sluses med hurtigbåt retning Alta, og ikke mot Hammerfest slik de selv ønsker. Næringslivet rammes, og befolkningen raser. Likevel maner Ordfører Jakobsen til ro? Mulig oppfordringen var ment til egne rekker i AP, hvor den dessverre får gehør og hvor samferdselsråd Bakken (AP) kan få gitt de nye rutene «tid til å sette seg», slik han gjentakende svarer på hvert spørsmål.

Alle partier i Hammerfest, med unntak av Hammerfest AP, stod tidligere i vinter bak en samlet uttalelse om å kreve stans av VargsundeXpressen og at hele prosessen i forkant av ruteendringene må granskes. Erik Fjeldstad skjønte ikke helt hvorfor en ønsker gransking, og repliserte med spørsmål om man trodde det var begått ulovligheter. Hammerfest Venstre registrerer at flere sentrale politiske aktører AP som satt i forrige fylkesting, inkludert tidligere samferdselsråd, nå står frem med uttalelser om at de ikke har skjønt helt hva de egentlig har vedtatt. En ser også utallige eksempler på at ruteplanen synes skreddersydd og tilpasset langsiktig plan og strategi utarbeidet av driftige politikere og administrasjon fra Alta kommune.

Det hersker liten tvil om at fylkesadministrasjonen har gjort en meget slett jobb over mange år knyttet til behandlingen av nye anbud og ruteordninger. Når helt sentrale politikere, heltids frikjøpte attpåtil, ikke har fått med seg konsekvensene av egne vedtak så er det all grunn til å stille spørsmålet: Hvorfor? Hvor kreativ har egentlig samferdselssjef og fylkesrådmann vært i denne saken, når våre folkevalgte ikke er i stand til å gjøre rede for hva de forstod og ikke forstod innen et av de få store samfunnsoppdrag fylkeskommunen sitter igjen til å utføre? Var Urbanet-analysen et tilstrekkelig grunnlag for endringene, og var den kommunale medvirkningen tilstrekkelig? Åpenbart ikke.

I mangel på evne og vilje til å se nærmere på disse forholdene, og de dramatiske konsekvenser dette har for fylkets befolkning og økonomi, vil Hammerfest Venstre på be om at det iverksettes en granskning av prosessen fram mot de vedtatte endringene i rutetilbudet som kom 1.1.16.

Hammerfest Venstre oppfordrer Fylkestinget til å fatte vedtak om endringer i rutetilbudet i Finnmark som retter opp de skjevheter og feil som er skapt i forrige runde. Vi ber representantene lytte til alle dem i veiløse samfunn som har fått dramatisk dårligere kommunikasjonsmuligheter.

Den puslete krigen er nok ikke over med det første.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse