Annonse

"Så har jeg et inderlig ønske, og det er at Finnmark skal stå samlet!"

Kjære velger, hva kan jeg gjøre for deg?
 
Den 9. September er det fylkestingsvalg, og det nye Troms og Finnmark samt andre sammenslåtte fylkeskommuner går nye og spennende tider i møte. Regjeringen har lovet de nye regionene flere nye viktige oppgaver som de skal forvalte til det beste for innbyggerne.
 
Som fylkespolitiker i Finnmark gjennom 12 år har jeg fått stor kunnskap om vårt vakre og enestående fylke, med tanke på størrelse, avstander og ikke minst våre flotte distrikter.
Det har det vært krevende men også lærerikt å sette seg inn i hvilke utfordringer som innbyggerne opplever i de enkelte kommuner og bygder. Dette er en veldig viktig kunnskap om Finnmark fra øst til vest som jeg vil ta med meg i den nye fylkestinget.
 
Alt fra skoler, fylkesveier, hurtigbåter, flyplasser som betyr alt for de som bor der, og er helt avgjørende for fortsatt bolyst, helsehjelp, beredskap og næringsaktiviteter - fra Vardø i øst til Hasvik og Hammerfest i vest.
 
Vei, hurtigbåter, ferger og viktig infrastruktur og kommunikasjon, også til vegløse steder, og distrikter har alltid vært mine hjertesaker på fylkestinget i Finnmark, og det vil det fortsatt være.
 
Om vi skal fortsette den positive utviklingen i Finnmark så må vi jobbe aktivt for å styrke eksisterende arbeidsplasser og legge forholdene tilrette for å skape nye arbeidsplasser. Sametinget har i flere tilfeller bevisst motarbeidet nyetableringer og jobbet aktivt mot etablering av nye næringer i vårt fylke. Derfor er det viktig at vi har fylkespolitikere fra Finnmark som sier tydelig NEI til en innføring og lovfesting av konsultasjonsretten som Sametinget vil pålegge kommuner og fylker i Troms og Finnmark. En slik konsultasjonsplikt vil være veldig ressurskrevende for kommunene og vil gå på bekostning av andre tjenester og tilbud til innbyggerne i disse kommunene.
 
Selv om politi og helse er temaer som ligger under Stortinget, vil det aldri stoppe mitt engasjement for dette i det nye fylkestinget.
 
Jeg vet at FrP i regjering har bevilget hele 40 nye politistillinger til Finnmark de senere år. Disse politifolkene har jeg et inderlig ønske om at skal være der for innbyggerne når vi trenger dem og være synlig i hele fylket. Det er viktig for at vi finnmarkinger skal ha den tryggheten vi fortjener samtidig så vil synlig politi ha en god preventiv effekt.  
 
Jeg vil fortsette å kjempe for å styrke viktig helsehjelp med tilstrekkelige ambulanser og ambulansefly slik akutt syke folk skal være trygg på at de får den hjelpen de behøver.
 
Så har jeg et inderlig ønske, og det er at Finnmark skal stå samlet!
Så lenge jeg kan huske har det vært Alta mot Hammerfest, Vardø mot Vadsø, Øst-Finnmark mot Vest-Finnmark, Finnmark mot Troms - bare for å nevne noen eksempler.
 
Mitt ønske er at det heretter blir Troms og Finnmark mot Oslo og Stortinget. Det er der makten sitter, og mot dem vi må bruke energien og kreftene våre, særlig frem mot neste rullering av NTP. (plan for bevilgninger til veier; havner og infrastruktur) 
For sammen blir vi sterke og vi vil være en slagkraftig region - om vi drar i samme retning.
Og selv om riksmedia kjører for fullt med rikspolitikere i TV ruten, så er det hverken Jensen, Solberg, Vedum eller Støre som stiller til valg i år. Det er det vi lokale politikere som gjør. Og ingen av disse rikspolitikerne vil ha noen som helst mulighet til å innføre bompenger i Troms og Finnmark om vi fylkespolitikere sier Nei. 
Her skal Frp være garantisten for at våre stemmer aldri vil bli brukt til innføring av bompenger. 
 
Jeg skal fortsette jobben som ombudskvinne for innbyggerne i Finnmark, og vil fortsatt være like tilgjengelig for deg som innbygger om det er saker dere vil at jeg skal jobbe for å finne løsninger på. 
 
Godt Valg!
 
Rut Olsen
6.kandidat 
Troms og Finnmark FrP

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse