Edvard Grieg, Nordahl Grieg og Grieg Seafood.

Så kom Grieg Seafood

Grieg-navnet har kastet glans over landet. Først komponisten Edvard, så dikteren Nordahl og nå oppdrettsfamilien, alle fra Bergen.

Landets myndigheter viser med dette vilje til økonomisk og økologisk rasering av finnmarkingenes livsgrunnlag.

Grieg er et stort navn i norsk kunst og kultur. Komponisten Edvard Grieg (1843-1907) var nasjonalromantikeren som med utgangspunkt i folkemusikken ble den norske komponisten med størst ry i utlandet. Hans Lyriske stykker er udødelige, musikken til Ibsens Peer Gynt fortreffelig og sangkomposisjonene til Garborg og Vinje rørende. I likhet med Bj. Bjørnson (1832-1910) spilte Grieg en stor rolle som nasjonsbygger fram mot 1905. Da han traff sopranen Nina Hagerup, talte han som så ofte med hjertet:

- Jeg elsker en ung pike som har en fantasisk stemme og en like fantastisk formidlingsevne.

Nordahl Grieg (1902-1943) var også bergenser, og fjern slektning av komponisten. Han ble en annerledes nasjonsbygger. Dikteren sto vakt i verdikampen, det så vi tydelig i de truende 1930-åra og ikke minst under krigen som skulle ta han livet hans ved en flystyrt i 1943. Han var en pågående journalist, reiste ustoppelig og skaffet seg råmateriale til forfatterskap og dramatikk. Gudmund Skjeldals bok, Diktaren i bombeflyet (CappelenDamm 2012) gir oss bilde av en urolig sjel.

Nordahl Grieg tapte sitt hjerte til Finnmark. Han flyttet f. eks. med en reindriftsfamilie fra Karasjok, over vidda og Porsangerhalvøya til Nordkapp. I Alta traff han Vera Høyer i 1928, og de ble så forelsket i hverandre at han søkte om nybyggertomt i Mattisdalen. Eventyret gikk over, og med framveksten av fascismen og etter hvert Hitlers nazisme ble hans kommunistiske standpunkter tydelige. Men erfaringene fra Finnmark skulle såvel poetisk som politisk prege hans liv. I diktet 'Morgen over Finnmarksvidden' leser vi også et indre uvær: “Å snestorm over Bæskades/med fyk over fattig grønt/ dette er selve Norge/ frysende varmt og ømt”

Finansfamilien Grieg fra Bergen, også med blodsbånd til kunstnerne, er på farta i Finnmark. Det effektive dynastiet har vært ledet av Per Grieg sr. (f. 1932). De har slått seg opp på shipping, finans, og de siste 20 årene også oppdrett. På Kapitals 400-liste over rikfolk for 2017 er de oppført med formuer på 8 200 millioner kroner. Grieg Seafood har operert i British Columbia og på Shetland, i Norge i Rogaland og så Finnmark. Fylket kan komme til å åpne alt av kystareal for oppdrett.

Grieg Seafood har 27 lisenser og en smoltlisens i Finnmark, og er til stede i fem kommuner. De har en produksjonskapasitet på 33 000 tonn. Anført av ordføreren fra Ap vedtok Nordkapp kommunestyre i mai å gi Grieg en tredje lokalitet, Vedbotn i Porsangerfjorden. Fjorden er dermed ikke lenger oppdrettsfri og slett ingen referansefjord. “Toget har gått” sukket porsangerordføreren (Ap) oppgitt i Sagat 20/9-2017.

Operasjonene i Nordkapp vekker kraftige reaksjoner. Lokale fiskere og hytteeiere varsler om fangster som faller dramatisk. Fjæra i Lafjord er sleip av stinkende fett. Får fiskere og turister fangst, er det gjerne forspiste pelletsskapninger. Politikerne på Stortinget burde få pelletstorsk herfra servert i kantina med Solberg som kokk og Sandberg som servitør.

Okkupanter kommer ofte om natta, det viser krigshistorien. Medio september skjedde dette i lokaliteten Vedbotn ved Repvåg, velkjent som gyte- og oppvekstfjord for torsk, flyndre, sei og hyse. Opp den suverene Strandelva har det gått rikelige mengder sjøørret og -røye. Når kommer lakselusa?

Da kommunen i vår ga Grieg grønt lys, var det kun mot SVs tre stemmer. Men lokalbefolkninga blir mer og mer klar  over hvilke skader de er påført gjennom norsk fiskeripolitikk. I utredningen “Retten til fiske i havet utenfor Finnmark” (NOU 2008:5:432) som dr. juris Carsten Smith ledet effektivt i havn, sa en av høringsdeltakerne i Nordkapp dette: “Vi må forvalte ressursene selv. Av og til må man slå knyttneven i bordet. Utvalgets viktigste oppgave er å sikre den retten befolkningen har til fisken.”

Før kommunen tildelte Grieg den tredje lokaliteten, og det i et fjordområde med mange sjøsamer, ble folks kunnskaper og erfaringer ignorert. Intet nabovarsel. Ingen spørsmål om verditap for fastboendes og hytteieres eiendom. Men Akvaplan Niva har gjennom strømmålinger slått fast at lokaliteten er velegnet, og det må også bety for strøm av medisin og lus. Grieg Seafood har fått tildelt maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3 600 tonn for en million oppdrettslaks. Fôrforbruket 4 100 tonn eller ca. 20 ganger vekten av de 3 100 innbyggerne i Nordkapp. Hvor mye avføring vil flyte langs fjorden framover? Hva med kvaliteten på villfisken? Hva sier turistfiskerne? Hva med smaken på kongekrabben som kan sverme inn under merdene og ete seg feit?

Fiskeridirektoratets ja er oppsiktsvekkende: “Det er ikke registrert fiskeplasser for aktive eller passive redskaper i tiltaksområdet” og “en etablering ikke vil ha vesentlig negativ påvirkning på gytefelter eller de tradisjonelle eller de samiske fiskeriene.”  Men - området har vært livsgrunnlag for lokale fiskere og innbyggere i hundrevis av år.

Landets myndigheter viser med dette vilje til økonomisk og økologisk rasering av finnmarkingenes livsgrunnlag. Men fem fra Grieg-familien kunne for 2016-2017 notere seg for en formue-økning på 2 300 millioner kroner, mye fra oppdrett i Finnmark og mer skal det bli!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse