Annonse

Så viktig er NRK for befolkningen

NRK er ingen trussel, men en kringkasting som ikke er styrt av kommersielle interesser. Derfor er Norsk rikskringkasting et velferds- og samfunnsgode fellesskapet nyter godt av.

23. mars kopler politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, befolkningens informasjonsbehov med et angrep på NRK. Fjellheim representerer Amedia, en privat medieaktør som nå eies av Sparebankstiftelsen DNB.

Her er det på sin plass å minne om følgende:

NRK er så viktig for det norske demokratiet at Norsk rikskringkasting på linje med andre allmennkringkastere i land som samarbeider med Europarådet og EU, er gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hensikten er å sikre ytringsfrihet og demokratiutvikling. Allmennkringkasting er altså etablert som et velferds- og samfunnsgode. .

I et slikt perspektiv må en også vurdere utspillet fra Fjellheim og topplederne i de største kommersielle medieselskapene onsdag 15. august 2018. Ifølge Dagens Næringsliv uttaler konsernsjefen i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch, Amedias konsernsjef Are Stokstad, konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller samt de administrerende direktørene Kristin Skogen Lund i NHO og Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening følgende:

 «NRK er iferd med å bli en alvorlig trussel.»

«Danmark, Sverige og Finland har forstått at statskringkasterne må tøyles for ikke å ødelegge for de private mediebedriftene»  

Uttalelsene fra disse topplederne blir spesiell med tanke på det vernet som allmennkringkastingen er gitt.

10. april i 2018 leverte Medietilsynet en 190 siders rapport med tittelen «NRKs bidrag til mediemangfoldet. En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett». I en av sine hovedkonklusjoner i rapporten slo Medietilsynet fast at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastings-oppdrag. Anerkjente norske medieforskere fant ikke grunnlag for å kritisere NRK. Bakgrunnen for Medietilsynets rapport er bestillingen fra daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland som i. oktober 2017 ba Medietilsynet legge frem et faktagrunnlag. Hun begrunnet bestillingen slik: «Vi må vite hvordan NRKs gratistilbud (min uthevelse) påvirker de andre medienes mulighet til å selge digitale abonnement og sikre gode forretningsmodeller».

Debatten der NRKs rolle og funksjon er sentral, har de siste årene vært drevet frem av kommersielle medieaktører. Ifølge rapporten fra Medietilsynet er de største kommersielle medievirksomhetene i Norge, i likhet med  flere andre land, eid av utenlandske aktører. De har bevisst arbeidet for å styrke sin posisjon på bekostning av NRK. Norske medier har formidlet disse utspillene som om de er særnorske. Men de er ikke det. Bak utspillene også mot NRK står det en samkjørt, europeisk kampanje der retorikken er presis den samme både i Finland, Tyskland, Danmark, Hellas og Nederland. I Sveits har allmennkringkasterens rolle  vært tema for en folkeavstemning. Over 70 prosent av sveitserne stemte for å ivareta allmennkringkastingen. Men det passer ikke medieselskapene å fortelle dette. Danmark Radios tidligere nyhetsdirektør Ulrik Haagerup stemplet derfor kampanjen mot allmennkringkasterne som falsk. Også i Norge er kampanjen ideologisk og basert på liberalistisk markedspolitikk der NRKs rolle skal reduseres til fordel for private selskap og internasjonale investorer. De er for lengst inne som eiere av norske mediebedrifter.

Mediene er dermed blitt en ideologisk kampplass mellom konservative markedsliberalister som mener at markedet kan styre alt, og de som forsvarer de statlige allmennkringkasterne.

Ingen av de statlige allmennkringkasterne har som mål at de skal skape overskudd. De skal være et felles gode med et bredt og allsidig programtilbud. Men Høyre/FrP-regjeringen har som mål, ifølge Aftenposten 8. april 2017, å begrense NRKs mulighet «til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag».

Uttalelsen fra konsernsjefene i Schibsted, Polaris Media, Amedia og Aller samt de administrerende direktørene i NHO og Mediebedriftenes Landsforening kan lett oppfattes som et ledd i denne målrettede virksomheten. Skjalg Fjellheims synspunkt må ses i sammenheng med dette. På den annen side forsvarer nå Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen NRK. Ifølge journalisten.no 25. mars sier Pettersen:

“Flere medieaktører har de siste dagene rettet kritikk mot at NRK som er finansiert over skatteseddelen ikke blir berørt av de krevende økonomiske tidene som den øvrige delen av mediebedriftene opplever for tiden. Jeg har full forståelse for at utfordringene landet nå opplever oppfattes som svært krevende. Men svaret da er ikke å angripe NRK i denne situasjonen.” 

NRK er ingen trussel, men en kringkasting som ikke er styrt av kommersielle interesser. Derfor er Norsk rikskringkasting et velferds- og samfunnsgode fellesskapet nyter godt av

Derfor er også denne allmennkringkasteren gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og Medietilsynets tillitsmåling nå i mars 2020 viser at nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 under den pågående koronakrisa.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse