Annonse
For meg fremstår innlegget som et desperat forsøk på å finne en annen syndebukk slik at fokuset blir flyttet vekk fra Geir Inge Sivertsen, skriver Senjalistas Jasmin Agovic-Nordaas. (Foto: Torgeir Bråthen)

Sæther skyter budbringeren

Det var Geir Inge Sivertsen selv som søkte om etterlønn fra kommunen. Ikke rådmann, ikke undertegnede, og ikke resten av kommunestyret, men Sivertsen selv. Slik sett har Sivertsen et ansvar, og han burde ha undersøkt regler og loven knyttet til det han søker om.

Ståle Sæther beskylder undertegnede for uredeligheter og personangrep når jeg i mitt opprinnelige innlegg kritiserer fiskeriminister Geir Inge Sivertsen for sin rolle knyttet til hans etterlønn som ordfører. Rettere sagt; Sæther prøver men hans argumentasjon faller fullstendig sammen når han unnlater å nevne i sitt innlegg hvilket ansvar Sivertsen selv hadde i denne saken og hva av mine betraktninger Sæther definerer som personangrep. Jeg skjønner at Sæther har stort behov å forsvare sin partikollega, det er for så vidt nobelt gjort av Sæther. Men for meg fremstår innlegget som et desperat forsøk på å finne en annen syndebukk slik at fokuset blir flyttet vekk fra Sivertsen, samtidig som man inntar offerrollen når rasjonell og faktabasert kritikk mot en fiskeriminister iverksettes. Jeg vil faktisk kalle dette for et dårlig forsøk på å kneble ytringsfriheten.

I forbindelse med at Sæther nevner kommunelovens § 8-6 vil jeg gjerne presisere at jeg var fullstendig klar over at ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det var nettopp derfor jeg foreslo endringer til den opprinnelige innstillingen fra rådmannen, slik at vedtaket ikke skulle komme i strid med kommuneloven. Likevel, og til tross for min advarsel fra talerstolen, fattet kommunestyret et vedtak uten å ta hensyn til mitt endringsforslag. Slik sett har Sæther rett at kommunestyret og rådmannen barer et ansvar for det som har skjedd – noe som jeg også nevner i mitt opprinnelige innlegg så ettertrykkelig, uten at Sæther har fått det med seg. Men på ingen måte fratar kommunestyrets eller rådmannens feil i saken ansvaret fra Sivertsen.

La meg presisere et viktig moment i denne debatten: Det var Geir Inge Sivertsen selv som søkte om etterlønn fra kommunen. Ikke rådmann, ikke undertegnede, og ikke resten av kommunestyret, men Sivertsen selv. Slik sett har Sivertsen et ansvar, og han burde ha undersøkt regler og loven knyttet til det han søker om. Det er det vi alle gjør når vi søker om noe fra det offentlige – hvordan ellers skal vi vite at vi har krav på noe? Det ligger faktisk anda større ansvar på Sivertsen i slike tilfeller fordi han er kommunestyrerepresentant og på det tidspunktet når saken var behandlet var han varaordfører i kommunen. Med bakgrunn i dette er det helt legitimt av meg å stille spørsmål om hvordan en tidligere ordfører gjennom åtte år, og en så erfaren politiker som Sivertsen, ikke visste om loven knyttet til en slik ordning.

Bakgrunnen for at jeg nevnte andre alvorlige forhold der Sivertsen var involvert som ordfører, har selvsagt noe med hans kredibilitet å gjøre. De nevnte forhold kan lett verifiseres gjennom dokumentasjon. Saken med Sivertsen sin etterlønn skjer i en periode der Norge opplever andre lignende saker med juksing av reiseregninger og mulig utnyttelse av ordninger med etterlønn fra stortingsrepresentanter. Det er klart at det kommer reaksjoner, spekulasjoner og spørsmål bak motivet. Sivertsen er på ingen måte unntatt kritikken bare fordi han er fiskeriminister fra Nord-Norge og Troms, eller fordi han representerer Høyre.   

Det er samtidig viktig å nevne at jeg i mitt opprinnelige innlegg kun ha stilt noen kritiske spørsmål – en rettighet som grunnloven selv har gitt meg. Det er ikke opp til meg å avgjøre om Sivertsen har gjort noe ulovlig eller ikke. Definere mine innspill i den forbindelse som personangrep er lavmål av Sæther. Det var faktisk uforventet av en representant fra Høyre – et parti som i utgangspunktet har oppfordret til mer offentlighet og har vært en av de fremste forsvarere av ytringsfriheten.

Vi snakker tross alt om en alvorlig episode der en minister tidligere har mottatt 120.000 kroner av skattebetalernes penger mens han mottok full lønn som statssekretær. Å skyte budbringeren bidrar ikke til noe konstruktivt. Jeg har faktisk gjort det eneste redelige i denne saken jeg kunne gjøre – nemlig kommet med forslag til endring i samsvar med kommuneloven. På ingen måte har jeg fratatt kommunestyret eller rådmannen ansvaret i denne saken, slik som Sæther påstår. Men samtidig er jeg mer redelig enn Sæther og påpeker ansvaret som har ligget, og ligger, på Sivertsen selv – et betydelig ansvar som Sæther fullstendig ignorerer i sitt innlegg.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse