Annonse

Sakene som avgjør

Økende ledighet er Ernas Solbergs svake punkt, mens innvandring og migrasjon er Arbeiderpartiets bløte buk. Det er sakene som avgjør stortingsvalget om 500 dager.

Det er nå 500 dager igjen til stortingsvalget mandag 11. september 2017.  Regjeringsslitasjen er for øyeblikket forbausende liten for Høyre og Frp.  Men manglende tiltak mot arbeidsledighet, kombinert med skattelette til de aller rikeste, er en kombinasjon som kan skape store problemer for Erna Solberg.

Velgerne vil selvsagt spørre hvorfor penger som gis i skattelette og redusert formueskatt til mangemillionærer, ikke brukes til å bekjempe ledighet som nå berører stadig flere og rammer norske familier med full tyngde. Særlig blant unge menn er ledigheten i ferd med å bli alarmerende høy. Over tid kan konskevensene bli alvorlige, både for samfunnet som helhet og det enkelte menneske. 

Ledighet og håndtering av økonomisk krise er saker hvor Arbeiderpartiet tradisjonelt har høy troverdighet og nyter bred tillit blant velgerne. Og dersom ikke Solberg-regjeringen raskt kan vise til resultater for å få ledigheten under kontroll, øker sjansene for at Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister.

Arbeidsledighet og innvandring er de to sakene som vil avgjøre valget til neste år. Akkurat nå er det ledigheten som preger den politiske dagsorden. Asylinnvandring og migrasjon er skjøvet i bakgrunnen fordi tilstrømmingen til Norge har avtatt de siste månedene. Samtidig er det klart at regjeringen ikke klarer å samle et bredt forlik bak de strengeste innstrammingstiltakene. Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens innstramminger på punkter som familiegjenforening og permanent opphold for mindreårige asylsøkere.

Det kan se ut til at Arbeiderpartiet har myket opp sin asylpolitikk og orienterer seg mot sentrumspartiene Venstre og KrF.  At Ap og mellompartiene nærmer seg hverandre i asylpolitikken er et interessant signal med tanke på valget i 2017.

Men det er risikabelt for Arbeiderpartiet. Slik ledigheten er Solbergs svake punkt, utgjør innvandring en krevende balansegang for Støre. En stor del av hans egne velgere ønsker en streng asylpolitikk. Og Ap blir sårbare dersom tilstrømmingen til Norge igjen skulle øke. Da vil Frp gi Ap ansvaret for å ha gjort Norge til et mer attraktivt ankomstland for asylsøkere. Og Ap-velgere kan igjen gli over mot Frp. Mellompartienes posisjon er også avgjørende for hva som skjer etter stortingsvalget i 2017.

Redusert innvandring til Norge øker sjansene for at de innvandringsliberale partiene KrF og Venstre vil komme over sperregrensen. Og dersom det skjer, øker også sjansene for regjeringsskifte i 2017. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse