FÅR MYE IGJEN: Mye av det Norge får ut av EØS-avtalen tar vi for gitt, skriver EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen.

Samarbeid tjener både Norge og EU

Snøkrabbe og EØS-avtalen har ikke noe med hverandre å gjøre.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fremstiller i sitt innlegg i Nordlys 22. februar forholdet mellom EU og Norge på en måte som krever en imøtegåelse.

Snøkrabbe og EØS-avtalen har ikke noe med hverandre å gjøre. Havretten gir Norge enerett til å forvalte ressursene på norsk sokkel. Dette oppfatter jeg at kronikkforfatteren er enig i. Mer generelt gir ikke EØS-avtalen EU-stater rett til norske ressurser. EØS-avtalen gjelder noe helt annet, og er bærebjelken i norsk europapolitikk, og det viktigste avtaleverket vi har med våre europeiske naboer og partnere. Den har hatt bred oppslutning i Stortinget helt siden vi inngikk den. EØS-avtalen gir norske bedrifter og borgere tilgang til et felles europeisk marked med 500 millioner innbyggere i til sammen 31 land. Den sikrer oss like rettigheter og konkurransevilkår, trygghet og forutsigbarhet. EØS-avtalen omfatter også samarbeid på viktige områder som forskning og utvikling, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur.

I mer enn 20 år har EØS-avtalen fungert godt og bidratt til en balansert styrking av handel, økonomiske forbindelser og stadig bredere samarbeid på en rekke områder mellom Norge og EU. Slik har vårt samarbeid med EU bidratt til å trygge norsk velferd og norske arbeidsplasser.

En av de viktigste sidene ved EØS-avtalen er at Norge er fullt integrert i et felles arbeidsmarked som i dag omfatter mer enn 250 millioner arbeidstakere. Arbeidstakeres rettigheter er på en rekke områder blitt styrket som følge av regler som gjennomføres i EØS-avtalen. Og la meg understreke at EØS-reglene på arbeidsrettsområdet i all hovedsak er minimumsbestemmelser som åpner for at nasjonale regler kan gi arbeidstakere et sterkere vern –  noe som betyr at vi har beholdt det nasjonale handlingsrommet.

Mange tar EØS-avtalen og alt den innebærer av muligheter og rettigheter for gitt. Regjeringen ønsker en god og balansert debatt om EØS-avtalen velkommen. Men vårt mål er klart: Gjennom et målrettet og systematisk arbeid skal vi sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid. Det tjener både oss og Europa.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse