Annonse
Ordet nasjon leder tankene til begrepet stat. Det er nok forklaringen på hvorfor samelandsaktivistene i NRS og dets støttespillere, pukker så hardt på at en skal omtale den 6. februar som «samenes nasjonaldag» i stedet for «samefolkets dag», skriver Jarl Hellesvik. Bildet er fra jubileumsfeiringa i Trondheim i februar 2017. Foto: Sametinget

Samefolkets dag

På samisk heter det : «sámi álbmot beaivi,…. álbmot er et låneord fra norrønt.

De norrøne ordene for allmue var «almúgr», «almúgi».

Ifølge Språkrådets bokmålsordbok betyr allmue «særlig om eldre forhold, i bestemt form: småkårsfolket, folket på landet». Ifølge «Det Norske akademis ordbok» betyr allmue en «samling av mennesker på et sted eller i et distrikt, kirkefolk, folkets store masse, de brede lag».

«Beaivi» betyr dag.

Det mest nærliggende å oversette «sámi álbmot beaivi» til norsk, ville derfor vært «Den samiske allmuens dag». Det ville vært en vakker og poetisk betegnelse.

Ifølge «Din ordbok» betyr det samiske ordet álbmot det samme som «folk»

Også et oversettelsesprogram utviklet av UiT, oversetter  álbmot til «folk».

Også NRK har gitt etter for NSR og Sametingets krav om å omtale den 6. februar som «samenes  nasjonaldag».  Men det er det altså ingen grunn til, om en skal holde seg til den opprinnelige samiske betegnelsen for dagen.

Ifølge «Din ordbok» er det samiske ordet for nasjon; «naššuvdna».

Også et oversettelsesprogram utviklet av UiT, oversetter «naššuvdna» til nasjon.

Om en oversetter «samenes nasjonaldag» til samisk må det derfor bli: «sámi naššuvdna beaivi». Men det heter det altså ikke på samisk.

Hva betyr så ordet nasjon?  Ifølge Språkrådets Bokmålsordbok betyr ordet nasjon også stat. Dette kjenner vi igjen i for eksempel navnet «Forente Nasjoner»(FN) og i det toleddete ordet nasjonalsang. Et ord som brukes ofte i forbindelse med sportsarrangementer, for å synliggjøre hvilke stater idrettsfolk kommer ifra.

Ordet nasjon leder altså spontant, tankene til begrepet stat, eller eksistensen av en stat, hos de aller fleste av oss.

Det er nok her hunden ligger begravet som forklaring på hvorfor samelandsaktivistene i NRS og dets støttespillere, pukker så hardt på at en skal omtale den 6. februar som «samenes nasjonaldag» i stedet for «samefolkets dag.» Dette på tross av at de vet at en rekke samer i den samiske allmuen  misliker betegnelsen «samenes nasjonaldag. De ønsker at tankene skal ledes mot ideen om samestaten.

Hvorfor skulle det ellers være så om å gjøre å omtale den 6. februar som samenes nasjonaldag?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse