Annonse
Jeg skulle ønske vi kunne legge debatten død. Samene er, pr. definisjon, en egen nasjon. Altså er det legitimt å kalle Samefolkets dag for Samenes nasjonaldag, skriver Jan Skogheim.

Samefolkets dag eller samenes nasjonaldag?

Sámi álbmotbeaivi, eller på offisielt norsk samenes nasjonaldag, er et begrep mange vanlige nordmenn har et anstrengt forhold til. For er samene en egen nasjon eller er de et eget folk? Eller er de begge deler? Altså et eget folk med en egen nasjon?

Sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. Altså er den riktige oversettelsen Samefolkets dag. Ikke Samenes nasjonaldag. Nasjon (av latin «natio») betyr slekt, herkomst eller folkestamme. Ikke det at en lever innenfor statlige grenser. Med andre ord betyr nasjon, grovt sett, at en har noen felles likhetstrekk i kultur og historisk opphav. Samene er i dag i all hovedsak bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Og fullverdige statsborgere i disse landene. De er også uomtvistelig et eget folkeslag med særegen genetikk og kultur. Altså er de også en egen nasjon. 

Mange misforstår og tror at samene ønsker seg sin egen stat. Det er det de færreste samer som gjør. De aller fleste av dem feirer 17. mai i Norge, 6. juni i Sverige, 6. desember i Finland og 12. juni i Russland. Alt etter hvor de bor. I tillegg til 6. februar hvor de feirer seg selv som eget folk og nasjon. Ikke egen stat eller land.

Det er mange ulike begreper som blir brukt i debatten om det samiske. Mange ulike begreper som blir misforstått og/eller misbrukt alt etter hvem som benytter seg av dem. Til alt overmål er det krangel om hva en skal legge i de ulike begrepene. Både av professorer og lekfolk og både av samer og nordmenn.

Sammenblandingen av begreper, diskusjoner om hvem som var her først, hvilken religion som er den rette, misunnelse, misforståelser, begrepsbruk, etnisk opprinnelse og så videre og så videre gir seg utslag i kommentarfeltene så snart noen skriver noe om samiske forhold. De koker over av hets og rasisme rettet mot samer generelt. Ikke nok med det. Samene krangler også innbyrdes om hva som er en ekte same, hvilket samisk språk som er det rette, hvilke klær en skal bruke, hvordan en bør leve og så videre og så videre. Altså hva som definerer en «ekte» same.

Norge har ingenting å være stolt av når det gjelder den samiske befolkningen. Fornorskningsprosess, joikeforbud, trommeforbud, språkforbud osv. har satt dype spor både i den norske og samiske befolkningen. Ikke nok med det. Norge har begått en dobbel urett. I forsøk på å plastre såret i den samiske befolkningen har Norge gitt dem eget Sameting, eget reinpoliti pluss det andre nordmenn ser på som fordeler og som skaper misunnelse. Men som i all hovedsak er nødvendige for at de skal kunne drive med reindrift og bevare kulturen sin. Og; det er ikke slik at alle samer har disse rettighetene. De er i all hovedsak knyttet til de som driver tradisjonell reindrift.

På toppen av alt kommer urfolksbegrepet som mange tror betyr at de var det opprinnelige folket her. Altså at de var her først. Det betyr det ikke. Urfolksbegrepet har ingenting med hvem som var her først. Det er først og fremst knyttet til at de var der før nasjonalstaten ble opprettet og at de ikke blir regnet som likeverdig av majoriteten av befolkningen i et område. Altså et begrep ment som en beskyttelse mot en majoritets eventuelle overgrep. Ikke en fastslåelse av hvem som var der først. Samene har hverken et eget ord for nasjon eller stat. Ei heller ikke tradisjon for å være det. De kaller området der de har sin utbredelse for Sápmi eller på norsk Sameland. Altså der samene bor.

Jeg skulle ønske vi kunne legge debatten død. Samene er, pr. definisjon, en egen nasjon. Altså er det legitimt å kalle Samefolkets dag for Samenes nasjonaldag. Samene er pr. definisjon et urfolk uten at det betyr at de var her først. Jeg skulle ønske vi kunne være stolte av å ha nordmenn blant oss som levde i pakt med naturen og tok vare på den kunnskapen som de besitter. Jeg skulle ønske at vi sluttet, både samer og nordmenn, å diskutere hva som er det ekte samiske og hvem som var ekte samer. Jeg skulle ønske at vi sluttet å være misunnelige for at noen må være ute i all slags vær, med lite søvn, med dårlig lønn, med hardt arbeid, med manglende mobildekning osv.. Jeg skulle ønske vi sluttet å misunne noen at de, i likhet med andre næringer, også benyttet seg av tilgjengelig teknologi for å utøve næringen sin mest mulig effektivt. Jeg skulle ønske at lekfolk og professorer som diskuterer det samiske tenkte seg om før de hev seg over tastaturet for å gi uttrykk for sine meninger. Men det er vel for mye forlangt så «opplyste» som folk er i dag…..

Lihkku beivviin!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse