Annonse
KARASJOK 2015: Statsminister Erna Solberg på tur i en samisk elvebåt på elva Karasjohka sammen med sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samefolkets dag – en viktig dag for Norge

Når jeg ser det samiske flagget heist sammen med det norske, blir jeg fylt av stolthet og ydmykhet.

Det er en kultur vi er stolte av og har et ansvar for. Den beriker Norge.

Stolthet over den sterke samiske kulturen som er en del av vår felles kulturarv. Ydmykhet over minnet om den historien vi har sammen, på godt og vondt, men i fellesskap.

I begge deler ligger en tro på fremtiden og en kunnskap om møtet mellom majoritet og minoritet som er viktig lærdom, ikke minst med dagens situasjon i Europa.

Samefolkets dag har vært offisiell flaggdag siden 2004, og jeg husker 6. februar i 2004 veldig godt. Den gangen var jeg kommunalminister med ansvar for samiske saker. Flagget ble heist foran Stortinget for første gang, og stortingspresidenten, sametingspresidenten og jeg holdt hilsningstaler. Siden den gang har dagen festet seg i bevisstheten hos langt flere.

Mange flere har fått kunnskap om samisk kultur og samiske forhold. Da kongeparets 25 år på tronen ble markert, var det selvsagt å ha med en samisk artist. Jeg våger å påstå at det samiske er mer synlig og har større status enn for bare noen år siden.

Samisk kultur er en del av den norske kulturen. I dag vaier det samiske flagget vaier fra mange flaggstenger rundt om i landet. Også utenfor mitt kontor er det heist, sammen med det norske. Elementene i flagget – solen, månen og den tradisjonelle runebommen – representerer symboler fra den gamle samiske kulturen. Fargene, rødt, blått, gult og grønt, representerer fargene som gjerne brukes i de tradisjonelle samekoftene, og symboliserer også at samene bor i fire land. Flagget er et felles symbol for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Når det samiske flagget vaier side om side med det norske, symboliserer det også hvordan samisk kultur er en del av vår felles kulturarv. Det er en kultur vi er stolte av og har et ansvar for. Den beriker Norge.

Høyere kunnskap om samiske forhold blant de unge. 2004 var et spennende år å være sameminister. Det var også året de første samiske veiviserne ble utnevnt. Ønsket var å spre mer kunnskap om samer og det samiske samfunnet til ungdom. Slik fikk jeg ideen om å bruke samiske ungdommer til å informere andre ungdommer om sitt liv, sin hverdag, sin kultur – og for å komme fordommer til livs. Jeg er glad for at tiltaket jeg foreslo har vist seg så vellykket. I 2014 ble ordningen utvidet fra tre til fire veivisere. Det er fint å se at norsk ungdom vil lære om den samiske kulturen.

Også markeringen av samefolkets dag har ført til at stadig flere barn og unge har fått kunnskap om den samiske kulturen. Flere skoler og barnehager i hele landet bruker denne dagen til å lære mer om samisk kultur. Andre lager en samisk temauke. I tillegg til å være en viktig dag for samene i landet vårt, har dagen blitt en viktig dag for store deler av befolkningen ellers.

Samepolitiske satsinger som står seg. Fra min tid som kommunalminister er det spesielt to samepolitiske saker jeg vil fremheve. For det første fikk regjeringen skåret gjennom i en langvarig verkebyll, forvaltningen av fellesarealene i Finnmark gjennom finnmarksloven. Etter en lang prosess ble vedtatt våren 2005. Loven gir innbyggerne i Finnmark retten til å forvalte naturressursene i fylket, og slår fast at samer – som andre – gjennom langvarig bruk av land og vann har opparbeidet seg rettigheter til grunnen i Finnmark. Loven etablerer ikke nye bruks- og eierrettigheter, men legger til rette for å få rettighetene anerkjent. Det er viktig, ikke minst for mange samer som har drevet sine tradisjonelle næringer i utmark.  

For det andre vil jeg nevne konsultasjonsavtalen med Sametinget, som ble undertegnet i 2005, er en sak som jeg er glad for at vi fikk gjennomslag for. Avtalen gir gode prosedyrer for å konsultere samene i saker som gjelder dem. Sametinget og andre samiske interesser skal komme tidlig inn i aktuelle prosesser, og ha en mulighet til å påvirke resultatet. Det var særlig under arbeidet med finnmarksloven at vi så behovet for slike prosedyrer. Nå har prosedyrene vært på plass i ti år og gitt en ramme for gode beslutninger i en lang rekke saker.

Regjeringen satser videre på samisk språk. Årene som kommunalminister lærte meg mye om den samiske kulturen – blant annet hvor viktig arbeidet for å bevare og utvikle de samiske språkene er. Dette ønsker regjeringen å satse videre på. I 2015 satte vi derfor ned et offentlig utvalg – i samarbeid med Sametinget – som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge. Utvalget skal vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. Utvalget leverer sin rapport i august i år.

Regjeringsplattformen slår fast at det er berikende for Norge å ta vare på samisk språk, kultur og tradisjoner.

Det markerer vi i dag, på samefolkets dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse