Annonse
Nyvalgt sameting stiller opp for fotografering høsten 2013. Foto: Jan Roger Østbye, Sametinget

«Sameland for samene»

Vi har ikke noe imot at en person oppfatter seg selv som sjøsame, elvesame, bysame eller hva det nå måtte være. Det anser vi for å være en privatsak.

Hver gang Sametinget møtes i plenum, synges «Sápmisangen». Teksten i sangen avsluttes med kampropet «Sameland for samene!». Dette kampropet uttrykker essensen til den samepolitiske strømningen som vi omtaler som samelandsbevegelsen.(Ifølge Språkrådets bokmålsordbok kan bevegelse også bety strømning). Samelandsbevegelsen sin ledestjerne er Samerådet og er en del av denne bevegelsen. I Norge er NSR, NRL og SFF medlemmer i denne organisasjonen. 

Tråantedeklarasjonen ble vedtatt av Samerådet i 2017. Der kan en blant annet lese at «Det samiske folket har rett til å eie, anvende og kontrollere marker, territorier og ressurser innom de områdene som de besitter og har besittet .. - og-   I denne sammenhengen skal Sápmi erkjennes som en distinkt region, der den samiske retten til selvbestemmelse er særskilt sterk

Når personer innen samelandsbevegelsen benytter ordet selvbestemmelse unndrar de ikke noe politikkområde fra denne målsettingen.  Vi har påpekt dette i mange år, men de fortsetter som før og løfter stadig frem ideen om nasjonen Sápmi; - en samestat eller delstat?  Dette har gjennomsyret denne bevegelsen i den grad at de nå hevder at «Tromsø er en samisk by». Altså, - ikke at «Tromsø er også en samisk by».  Vi går forøvrig for den siste formuleringen.

Vi har ikke registrert at Olsen og Berg-Nordlie har kritisert noe som helst av den politikken som NSR og co fører og forfekter. Det vi derimot kan se, er at de to er ute og kritiserer de som uttrykker uenighet med politikken til NSR og co.

I vårt forrige innlegg i Nordnorsk Debatt skrev vi at «Berg-Nordlie og Olsen sitt ståsted legger til grunn at det er så spesielt å være av samisk avstamming at dette i seg selv, pålegger staten å innføre samepolitisk, motivert forskjellsbehandling i form av lovfestede, politiske privilegier og andre særrettigheter. De mener til og med at det holder å være av 1/8 samisk avstamming for at slike privilegier skal utløses.»  Den oppmerksomme leser har nok registrert at denne opplysningen protesterte de ikke på. De vender i stedet oppmerksomheten mot vår karakteristikk av deres ståsted, antagelig i et forsøk på å avlede oppmerksomheten vekk fra det som er vesentlig, nemlig deres ståsted.

Vi har ikke noe imot at en person oppfatter seg selv som sjøsame, elvesame, bysame eller hva det nå måtte være. Det anser vi for å være en privatsak.

Når forskere innen akademia, som for eksempel Berg-Nordli og Olsen, hevder at det finnes en etnisk kategori som de betegner som sjøsamer, så er det imidlertid noe annet. Vi forventer faktisk at når en forsker og en professor innen temaet samiske spørsmål, hevder at det finnes en slik kategori, så er de i stand til å dokumentere at den finnes. Å henvise til at en person i et leserinnlegg hevder at han er en sjøsame, som et «bevis» for at deres påstand er riktig, er for å si det mildt, en svak, empirisk begrunnet påstand. Det er nettopp av slike grunner at vi er så uærbødige at vi hevder at de holder seg med en besvergelse.

Begrepet same er en etnisk betegnelse. Det som bestemmer hvilken etnisitet et menneske tilhører, er kulturelle særtrekk, og her er språket den viktigste markøren. Den genetiske profilen til et menneske påvirker ikke hvilke kulturelle trekk et menneske kommer til å inneha.

Sameloven bringer imidlertid avstamning inn som et hovedelement i definisjonen av hvem som kan ansees å være en same. Dette fordi det er nedfelt i loven at det holder å være av 1/8 samisk avstamming for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall.

Odd Mathis Hætta er en av stifterne av NSR, han har vært dets leder i en periode og styremedlem der i flere perioder. Han skriver i boka «Samer og samiske forhold i navn og tall» om Sametingets valgmanntall. Der skriver han: «Det er ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod.» (s.188)

Han skriver også at «De samer som fortsatt gjennom sine foreldre og besteforeldre har grunnleggende kultursærtrekk som språk, bosettingsområde, har delvis beholdt sine skikker og sedvaner….de er blitt betegnet som essensielle samer.»  Han skriver videre at «Det er de som gjennom mange generasjoner er blitt fornorsket og har sin identitet knyttet kun til bestemmelser i sameloven om at en av deres oldeforeldre kan ha behersket samisk.….De har heller ingen kulturell arv å ta vare på  fordi at de ikke skiller seg språklig eller kulturelt fra den øvrige befolkningen i Norge» (s.188).  Disse omtaler han som konstruerte samer.

Også professor Ivar Bjørklund (UiT) skriver om essensielle samer og konstruerte samer. Han fremmer også spørsmålet om hva disse konstruerte samene har å bidra med til det samiske, når de ikke en gang vet hva det samiske er.

Hvilken definisjon av begrepet same holder Berg-Nordli og Olsen seg med?  Forsker de på en etnisk kategori som de ikke vet hva er?

Også urfolksbegrepet som samelandsbevegelsen og norske myndigheter holder seg med, kopler inn avstamning. Deres urfolksbegrep er at samene i Norge er å regne som et urfolk fordi de bodde i Norge den gangen den norske statsgrensen ble trukket. Dette er en avstammingsbasert definisjon.

Tidligere sametingspresident Vibeke Larsen ba i sin tid om hjelp fra akademia mot EDL. Denne oppfordringen har tydeligvis forsker Mikkel Berg-Nordlie og Professor Torjer Olsen tatt på alvor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse