Annonse
Forskjellene på samepolitikken mellom AUF og Unge Høyre er markant. Når man søker på "samer" på nettsiden til UH, er det første du kommer til en blank skjerm med teksten «0 resultater». På AUFs nettsider vil du bl.a. finne vårt samepolitiske program, opplyser Thomas Fredrik Kristensen.

Dette søkeresultatet på Unge Høyres nettsider sier vel det meste

Samene fortjener solidaritet – ikke tulleforslag! skriver politisk nestleder Thomas Fredrik Kristensen i AUF i Finnmark.

Jeg er glad for å være en del av et ungdomsparti som anerkjenner at det kreves en aktiv politikk for å holde liv i den samiske kulturen og det samiske språket.

Forrige helg avholdt Unge Høyre deres 54. landsmøte. På landsmøte ble det fremmet et forslag på tull om at samer skulle få særrettigheter til å drive bordell og kasino virksomhet. Tulleforslaget ble først avvist, men ble igjen opprettholdt. Det er bra å se at Finnmarksdelegasjon stemte imot, selv om et sjokkerende stort mindretall stemte for forslaget som ble nedstemt. Tulleforslaget fikk tidligere leder av Finnmark Unge Høyre og same, Nils-Kristian Winther til å melde seg ut av ungdomspartiet i protest. Det er en modig og forståelig handling som fortjener ros, en handling som strengt tatt var aldeles nødvendig.

Som finnmarking og ungdomspolitiker er det skummelt å se at et slike holdninger kommer fram, uavhengig om forslaget og behandlingen av det var ment seriøst eller ikke og forslagsstiller har lagt seg flat. Det er skremmende at det skjer på landsmøte til et norsk politisk ungdomsparti i 2018. Det er enda mer skremmende at det er landsmøte til statsministerens sitt ungdomsparti det skjer på.

Slike type holdninger vitner om en stor mangel av respekt og forståelse for den kampen samene har kjempet i årevis, og fortsatt kjemper den dag i dag. En kamp som enkelt og greit handler om samenes fortjente rett til å ha nøyaktig de samme mulighetene og rettighetene som innbyggere av Norge, uavhengig om de er en del av minoritets- eller majoritetsbefolkningen. Dessverre er samenes kamp langt i fra vunnet. Samehets er fortsatt ofte omtalt i norske medier. Generasjoner med samer har ikke blitt lært opp i språket deres fra sine forfedre, grunnet skammen de følte for sin egen identitet etter de forferdelige fornorskingsprosessene. Med det til ettertanke kan man trygt si at holdningene som kom fram på Unge Høyres landsmøte, helt klart må tas på dypeste alvor. Hvis noe lignende – mot all formodning – skulle skjedd på et AUF-landsmøte, ville det blitt slått ned på som totalt uakseptabelt.

Forskjellene på samepolitikken mellom AUF og Unge Høyre er så markant at når man søker på samepolitikk på nettsiden til UH er det første du kommer til en blank skjerm med teksten «0 resultater». Tilsvarende søk på AUFs nettsider gir deg AUFs samepolitiske program. Bruker du søkeordet «samer» på begge nettsider, får du fortsatt opp samme svar fra Unge Høyre. På AUFs nettside får du i tillegg til det samepolitiske programmet, en uttalelse om psykisk helse hvor det samiske blir ivaretatt. Det skremmer meg at samepolitikk er et ikke eksisterende tema for Unge Høyre når det kommer til faktisk politikk, men kun er tema ved useriøse politiske forslag. Det er vel og bra at en stor del av Unge Høyres medlemmer har slår hardt ned på de holdningene som tulleforslaget representer, men jeg håper de også kan vise at de tar dette seriøst ved å fremme faktiske politiske forslag om samepolitikk på neste landsmøte.

Jeg er glad for å være en del av et ungdomsparti som anerkjenner at det kreves en aktiv politikk for å holde liv i den samiske kulturen og det samiske språket. Samenes kamp for like muligheter og rettigheter fortjener solidaritet og aksept fra hele det norske folk – ikke respektløse tulleforslag fra som kunne vært fremmet langt ut i det forrige århundret. Det håper jeg Unge Høyre lærer til neste landsmøte.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse