Annonse
Illustrasjonsfoto: Vibeke Lund Pettersen

Samepolitikk og samfunnsutvikling

Vi samepolitikere har som oppgave å bidra til at samisk språk , kultur og samfunnsliv fortsatt skal være her om 20 år, 40år...

Noen ganger kan det oppfattes som om samepolitikere og personer i samiske samfunn forfekter et syn mot visse typer arbeidsplasser, eller skepsis til etableringer og utvikling i distriktene.

Det ene etter det andre ankepunktet kommer opp, fiskeri, reindrift, miljø, kultur osv. Dette er vektige argumenter, men hva mener de samme personene skal skape arbeidsplasser og utvikling i disse distriktene?

Jeg har ikke hørt noen gode svar.

Vi samepolitikere har som oppgave å bidra til at samisk språk , kultur og samfunnsliv fortsatt skal være her om 20 år, 40år…. Det samiske skal være like synlig og selvfølgelig i Kautokeino, Tromsø, Kirkenes, Kvænangen og Kvalsund. Folk skal kunne bo og ha et arbeide her og samtidig ha mulighet til å fremme sin samiske identitet. Små kommuner som for eksempel Kvalsund og Kvænangen blir mindre og mindre i folketall, innbyggerne flytter til større steder for å jobbe og benytte seg av tilbudene her.
Men hva gjør vi samepolitikere for å bremse denne utviklingen, når flere og flere samer flytter til større steder? Er det virkelig så lurt av oss å være negativ og delvis imot etableringer i små og marginale samiske områder?

Nå har jeg synliggjort og reflektert over noen problemstillinger som vi samepolitikere er nødt til å ta inn over oss.

Neste steg blir da å ta noen valg.

Ønsker vi at samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv skal være tilstede og synlig på hvert “nes” i sapmi?
Eller bør vi følge trenden som vårt folk gjør, skal også vi satse på det samiske ved utvalgte sentrale steder?
Når vi nå tilsynelatende står ovenfor to valg hva gjør vi?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse