Annonse
Foto: Sametinget

Samer kan ses, men skal ikke høres?

Innlegget “Sametinget som overhus” bærer bud om at noen fra Sametinget har framkalt den store bukseskjelven hos stakkars Oddmund Enoksen. Dokker vet han karen fra Sortland som sjøl benevner seg som SV politiker, men som SV gjentatte ganger har måttet distansere seg fra.

Han er nå så skremt at han har skiftet standpunkt i spørsmålet om Norge bør ha et monarki eller gå over til å være republikk. Fra nå av er Oddmund kongevenn. Han fabulerer videre at Sametinget er et overhus uten helt å forklare sammenstillingen sin. Spørsmålet som blir hengende er om Enoksen helt vet hva et Overhus er. Han om det. Det er to ting som Oddmund mener er uhørt.

For det første er Oddmund oppbrakt over at Sametinget  har sladra på Høyesterett. Det er ikke gitt at Oddmund lar seg berolige, men hvis han mener at fader Høyesterett har sitt på det tørre er det vel intet å fare opp for? I så fall vil jo FNs rasediskrimineringskomitė bare klappe Høyesterett på skuldra. Det er vanskelig å få øye på det kritikkverdige i å rapportere om forhold man mener er kritikkverdige, med mindre den gode Oddmund mener seg enig i Sametingets kritikk, men synes at kritikkverdige forhold bør holdes innen “familien”, og ønsker å målbære synspunktet om at saman har det med uansett å sitte stille i båten, holde kjæft og ikke klage.

Det andre som har rystet Sortland-Oddmund i sjela, er at Sametinget har bedt om et møte med noen stortingspolitikere. Som kjent ble et lovforslag om å lovfeste konsultasjonspraksisen mellom Sametinget og en del offentlige organer trukket tilbake i siste øyeblikk og sendt til ny høring. Sist jeg sjekket, var ikke det å be om et møte kategorisert som en aggressiv handling. Tvert imot taler mye for at en situasjon som den som oppsto best kan bli oppklart og belyses ved at Sametinget møter de politiske partiene. Med mindre Oddmund ønsker å målbære det synspunktet at samer kan ses men skal ikke høres, framstår kritikken hans som vanskelig å forstå.

For tiden virker Oddmund å plages av tastaturdiaré. En tur til London kunne kanskje vært både et hyggelig og nyttig avbrekk. Da kunne jo han ha avlagt det britiske parlamentet et besøk, og funnet litt ut av hva et overhus er. Og nå som han er blitt en kongevenn, kunne sikkert det britiske slottet også vært inspirerende og fint.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse