Annonse
STØRRE OMHU: Sametinget bør velge sine kampsaker med større omhu. Noen ganger er det åpenbart verdt å gå «i krigen» for samisk kultur, men å forsøke stanse et fremtidsrettet reiselivsprosjekt i Tromsø er ikke i denne kategorien, skriver Nordlys på lederplass. Bildet viser en illustrasjon av Arctic Center i Håkøybotn like utenfor Tromsø. Foto: Foto: Nordic Office of Architecture

Sametinget og Arctic Center

Ifølge avisen iTromsø varsler Sametinget nå innsigelser mot reiselivsprosjektet Arctic Center på Kvaløya, der reguleringsplanen er under utarbeidelse.

Sametinget hevder at planen kommer i konflikt med samiske kulturminner og miljø. Det dreier seg blant annet om en sommerboplass for reindriftssamer tidlig i forrige århundre.

I et brev til Tromsø kommune forklarer Sametinget at innsigelsene gjelder skiheis til toppen av Finnheia, samt det planlagte området for bebyggelse og anlegg øverst på Finnheia med skiheis, atkomstvei til høydehus samt skiløypetrasé (dersom skiløypetraseen vil medføre terrengbearbeiding).

Sametinget mener også, ifølge iTromsø, at det planlagte hotellet med tilhørende landsby ikke kan realiseres fordi det ligger på en automatisk fredet kulturminnelokalitet. Sametinget vil trolig gå til innsigelse mot hyttebyen, i tillegg til hotellet dersom det skulle bli som planlagt.

Dermed ligger det an til å bli en tydelig konflikt mellom Sametinget og næringsutøvere og investorer i Tromsø. Dette kommer kort tid etter at Sametinget har havnet i skuddlinjen i en annen nordnorsk by, nemlig Narvik.

Der har det satt sinnene i kok at Sametinget har fått avgjørende innflytelse over hvordan grensene skulle trekkes mellom Hamarøy og den nye storkommunen Narvik, Ballangen og Tysfjord.

Det er naturligvis slik at Sametinget både skal og må ivareta samiske interesser. Spørsmålet er på hvilken måte det gjøres. Sametinget er et viktig og legitimt organ, men spørsmålet er hvor dagens strategi med innsigelser på smått og stort, fører hen.

Logikken om at Sametinget skal kunne båndlegge arealer og stanse næringslivsprosjekter bidrar trolig kun til å svekke Sametingets legitimitet. Det skjer i en situasjon der Sametinget istedet burde bygge allianser med kommuner og næringsliv i nord. Det gjelder ikke minst i byene i landsdelen, hvor et økende antall samer velger å bosette seg.

Vårt råd er derfor at Sametinget velger sine kampsaker med større omhu. Noen ganger er det åpenbart verdt å gå «i krigen» for samisk kultur, men å forsøke stanse et fremtidsrettet reiselivsprosjekt i Tromsø er ikke i denne kategorien. I for mange saker blir Sametinget dessverre oppfattet som et hinder for næringsutvikling, som også kommer samer til gode.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse