Annonse

Sametinget fyller 25 år

Det er verdt å peke på at Sametinget de siste årene har slitt med å finne sin nye rolle. Flere samepolitikere har pekt på at Sametinget må bli mer relevant for den menige samiske mann og kvinne og deres dagligliv.

Da Finnmarksloven ble vedtatt og innført, oppsto det også et slags tomrom på Sametingets dagsorden. Hva skulle nå være hovedoppgaven for samiske politikere?

Det hører til sjeldenhetene at en så viktig, ny institusjon ser dagens lys. Men 9. oktober 1989 åpnet kong Olav det nye Sametinget i Karasjok. Det samiske folket hadde fått sitt eget parlament, og den første presidenten het Ole Henrik Magga. Han hadde da i flere år vært samefolkets klare og velformulerte lederskikkelse og talsperson. Med bakgrunn i den opprivende kampen om Alta/Kautokeino-vassdraget, og gjennom Maggas avgjørende rolle, vokste det frem en ny erkjennelse i norsk offentlighet. Vi var to folk som bebodde territoriet som utgjorde nasjonen Norge.

Det samiske folket hadde med opprettelsen av Sametinget fått en legitimitet som i prinsippet sidestilte dem med den etnisk norske befolkningen. Og med president Magga i spissen fortsatte kampen for å realisere viktige rettigheter som også i praksis sidestilte samer og nordmenn. Denne prosessen kulminerte med innføringen av Finnmarksloven i 2006. Da fikk også samene anerkjent sine rettigheter som urfolk og Finnmark opphørte å være et slags statlig lydrike. Alle finnmarkinger, uansett etnisitet, kunne nå få innfridd sine bruksrettigheter til land og vann på lik linje med folk i resten av landet.

Sametinget og dets to første presidenter, Ole Henrik Magga og hans etterfølger Sven-Roald Nystø, sto i spissen for denne prosessen. Men da Finnmarksloven ble vedtatt og innført, oppsto det også et slags tomrom på Sametingets dagsorden. Hva skulle nå være hovedoppgaven for samiske politikere? Det er verdt å peke på at Sametinget de siste årene har slitt med å finne sin nye rolle. Flere samepolitikere har pekt på at Sametinget må bli mer relevant for den menige samiske mann og kvinne og deres dagligliv. Sametingets spesielle oppgave har vært definert som å ivareta samisk språk og kultur. Det er en særdeles viktig oppgave, men har hatt som resultat at Sametinget i litt for stor grad har lignet på et forvaltningsorgan som administrerte og fordelte statlige midler til diverse kulturformål.

Slik sett har Sametinget, til tross for sine 25 år, ikke blitt helt «voksen» ennå. Dette er utfordringen for samiske politikere fremover. Nordlys vil uansett varmt gratulere med 25-årsdagen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse