Samisk hus i Tromsø må bli et nybygg

Det er behov for en permanent samisk møteplass i Tromsø, mener Nordlys.

I sitt nye doktorgradsarbeid viser samfunnsforskeren Astri Dankertsen hvordan det de senere årene har vokst frem en ny generasjon samisk ungdom med stor selvtillit, optimisme og en annen selvforståelse enn tidligere.

Det som kjennetegner dem er at de bor i byer og lever urbane liv. Det gjelder ikke minst i Tromsø, og ikke bare de som flytter til byen fra de tradisjonelle samiske kjerneområdene. Det handler i stor grad om samer som blir født i byen, vokser opp i Tromsø og tilbringer mesteparten av livet her.

Derfor er arbeidet med en fast samisk møteplass meget viktig. Tromsø har en stor og økende samisk befolkning som trenger et fast lokale for å kunne mangfoldiggjøre det samiske. Det handler om å arrangere kurs, seminarer, medlemsmøter i sameforeningen og kulturelle arrangementer. Vi mener det bør bygges et helt nytt bygg med moderne arktiktur som trekker historiske linjer og speiler samisk kultur. 

Både Sametinget og Tromsø kommune forpliktet seg til etablering av en samisk “møteplass” i samarbeidsavtalen som ble inngått i 2013, i kjølvannet av den opprivende striden om Tromsø som del av samisk språkområde. Men det har gått veldig smått fremover med å få dette på plass i Nord-Norges desidert største by.

Det ser også ut til at det bør skapes en bredere forankring i det samiske miljøet enn tilfellet er i dag. Det er urovekkende når lederen i Tromsø Sameforening, Vidar Andersen, gir uttrykk for at samene selv ikke har blitt involvert i arbeidet med en rapport med ulike alternativer for lokalisering, som etter planen skal ferdigstilles før jul.

Men vi synes også Sametinget kunne tatt en langt mer aktivt rolle i prosessen. Det er mulig at fraværet av engasjement speiler Sametingets generelt manglende fokus på bysamer som kanskje ikke passer helt inn i bildet av en kultur som utelukkende er knyttet til natur og det rurale. Her er det behov for at samiske beslutningstakere foretar en nyorientering.

Meningen er at Tromsø kommune og Sametinget skal dele kostnadene ved et Samisk Hus, mens Sametinget skal ha hovedansvaret for drift. I tillegg tror vi det vil være klokt å få det nye sammenslåtte storfylket Troms og Finnmark med på laget.

Den siste tiden har det oppstått en misforståelse om Skansen som samisk hus. Skansen har aldri vært foreslått eller tiltenkt til et slikt formål. Og det kommer heller ikke til å skje. Det dreier seg om en midlertidig lokalisering av et samisk språksenter. Dessverre utnyttes dette maksimalt til en avsporing, fra de velkjente og fordomsfulle stemmene som ikke under noen omstendigheter ønsker synliggjøring av det samiske i Tromsø.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse