Annonse
PROVOSERT: Sametingspresident Aili Keskitalo føler seg sveket av Solberg-regjeringen. - Forståelig, oppsummerer sjefredaktør i Nordlys, Anders Opdahl. Foto: Torgrim Rath Olsen

Samisk krise

Den samiske språk- og kulturkrisen får liten hjelp i tidendes dyreste forslag til statsbudsjett, skriver Anders Opdahl.

At FNs rasediskrimineringskommisjon for bare noen få uker siden kritiserte Norge for ikke å følge opp forpliktelsene overfor samiske barn, gjør at spørsmålet hun stiller, blir enda mer ubehagelig.

Tidendes dyreste forslag til statsbudsjett er lagt fram. Spanderbuksene er på, og det brukes penger høyt og lavt. Statsbudsjettet er et krisebudsjett, anfører regjeringen. Det er helt riktig. Sett fra Karasjok.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) føler seg sveket. Høyre, som historisk sett har stått frem som en proaktiv kraft for det samiske samfunn, ligger nå an til å levere det presidenten anser som det «svakeste statsbudsjettet siden fornorskningsperioden.»

Det er en grusom attest fra Keskitalo. I en tid hvor regjeringen er i ferd med å sette forbruksrekord, tilgodeses samiske formål med smuler. Det er krise i Norge, slik regjeringen ser det. Det skal satses nasjonalt på barnehager, museer og opplæring. Mens like behov i det samiske samfunn, ikke er identifisert.

Hva slags signal er det egentlig regjeringen sender, spør Aili Keskitalo. Ser regjeringen et gedigent effektiviseringspotensial innenfor samisk skole, samiske medier, samiske museer og samisk kulturliv generelt, som ikke gjør seg gjeldende i Norge ellers?

Hvilke analyser og hvilket kunnskapsgrunnlag er det som ligger til grunn for regjeringens samepolitikk? Kestkitalo har selv ingen anelse, og i den grad hun er spurt, er det åpenbart at hun ikke blir hørt.

Opplevelsen er at samiske formål er mindre verdt enn norske formål. «Når det går dårlig for landet må vi være forberedt på å bidra også i det samiske samfunnet, men når budsjettet økes slik, så er dette ubegripelig. Det er provoserende,» slår hun fast, og spør: «Er samiske barn og unge mindre verdt?».

At FNs rasediskrimineringskommisjon for bare noen få uker siden kritiserte Norge for ikke å følge opp forpliktelsene overfor samiske barn, gjør at spørsmålet hun stiller, blir enda mer ubehagelig.

Signalene fra Karasjok bør statsminister Erna Solberg ta svært alvorlig. Sannheten er at hun og regjeringen kan være i ferd med å vekke til live det som kan bli fornyet mistillit i forholdet mellom det samiske samfunn og staten. Å rette på slikt gjøres ikke i en håndvending, det tar tvert imot år. Det har historien vist oss. Norsk samepolitikk er uomtvistelig preget av mange og vonde svik fra storsamfunnet. At det her og nå først og fremst handler om at de politiske utfordringene er så vidt store i pendelen mellom Høyre og Frp, gjør ikke saken bedre. Å forholde seg til uvilje er en ting, å bli glemt, er egentlig mye verre.

For sannheten er at samisk språk og kultur er mer utsatt enn noen gang. Sentralisering og globalisering gjør simpelthen at det å ta vare på, og videreutvikle det samiske, simpelthen koster litt mer. Men i det store bildet bare litt. Og det er kjernen: Når det skal brukes 192 milliarder oljekroner i 2016, ville en økning på promiller gjort samiske underverk.

Det kunne Solberg og hennes statsrådskolleger fått med seg, for eksempel ved å oppsøke Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord, hvor disse utfordringene årlig belyses gjennom seminarer og samtaler. I den grad Riddu er avlagt besøk, er det ved at støtten til festivalen vil bli fjernet, og i stedet heftes med usikkerhet. Regjeringen peker på at et løft innen kommunesektoren og samferdselssektoren også vil komme mange samiske samfunn til gode.

Og det er jo sant. Samer kjører også bil. Men det er nå en gang sånn, at vi bor i et land hvor det å skilte på samisk langs de samme veiene regjeringen skryter av, fortsatt ikke er uproblematisk. Det må storsamfunnet identifisere, og da er og blir penger et avgjørende virkemiddel. Solberg-regjeringen hadde med sitt krisebudsjett en unik sjanse, som dessverre ser ut til å bli forspilt. Den samiske krisen lever videre i beste velgående.

God helg!   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse